Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja cyfrowa Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce Realizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja cyfrowa Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce Realizacja."— Zapis prezentacji:

1 Integracja cyfrowa Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce Realizacja wybranych rekomendacji WARSZTATU INTEGRACJA CYFROWA 1

2 Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce 2

3 Badanie GUS Niekorzystający z internetu wg grup społecznych w 2012 r. (w mln) Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce 3

4 17% gospodarstw domowych w Polsce nie posiada dostępu do internetu z braku potrzeby Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce 4

5 5

6 Rekomendacje WARSZTATU INTEGRACJA CYFROWA Priorytety: A. Usprawnienie koordynacji działań B. Niwelowanie mentalnych barier w korzystaniu z Internetu C. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w społeczeństwie D. Poprawa dostępności i użyteczności stron internetowych E. Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych w przezwyciężaniu barier ekonomicznych w korzystaniu z Internetu oraz innych nowych technologii. Raport WARSZTATU dostępny na stronie internetowej MAC, w zakładce Społeczeństwo informacyjne, rubryka POLECAMY: Efekty prac grup roboczych po Kongresie Wolności w Internecie 6

7 Realizacja rekomendacji Uwzględnienie problemu wykluczenia cyfrowego w dokumentach strategicznych i planach państwa 1. Strategia Sprawne Państwo 2020 Cel 1. OTWARTY RZĄD Kierunek interwencji 1.1. OTWARCIE ZASOBÓW SEKTORA PUBLICZNEGO Zapewnienie otwartości i dostępności pod kątem osób niepełnosprawnych serwisów informacyjnych administracji publicznej oraz tworzonego na jej potrzeby oprogramowania. 7

8 2. Plan Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Przewidywane działania: rozwijanie kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, kształcenie edukatorów w tym zakresie, rozwój programu Latarnicy Polski Cyfrowej, uaktywnienie i wykorzystanie w większym stopniu publicznych punktów dostępu do Internetu do prowadzenia szkoleń i kształcenia ustawicznego w obszarze edukacji cyfrowej oraz promocja tych działań wśród osób wykluczonych cyfrowo, jak również opracowanie atrakcyjnej oferty szkoleń i treści edukacyjnych nakierowanych na potrzeby tych grup społecznych, podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa przez wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego, zachęcanie pracodawców do inwestowania w umiejętności informatyczne pracowników, udostępnianie treści o charakterze edukacyjnym, utworzonych w ramach finansowania publicznego, rozwój i promocję e-learningu, jako metody samokształcenia w oparciu o publicznie dostępne treści, Realizacja rekomendacji Uwzględnienie problemu wykluczenia cyfrowego w dokumentach strategicznych i planach państwa 8

9 3. Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski – dokument wyjściowy do opracowania Planu operacyjnego w obszarze cyfryzacji Kierunek interwencji: Zwiększanie dostępności treści dla osób niepełnosprawnych Kierunki interwencji: 1. Upowszechnianie korzystania z internetu i kultury cyfrowej 2. Edukacja cyfrowa (społeczeństwa i administracji) I Filar POWSZECHNY DOSTĘP DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU II Filar TREŚCI I USŁUGI DOSTĘPNE PRZEZ SIEĆ III Filar KOMPETENCJE CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA Realizacja rekomendacji Uwzględnienie problemu wykluczenia cyfrowego w dokumentach strategicznych i planach państwa 9

10 Realizacja rekomendacji Prowadzenie stałego monitoringu przestrzegania standardów WCAG 2.0 (dostępność stron WWW dla osób niepełnosprawnych) 1.Badanie Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów w Polsce w 2012 r. wskazuje, że: tylko strony 10% urzędów w Polsce ma strony WWW spełniające standardy WCAG % urzędów nie wie, czy ich strona spełnia wytyczne WCAG Minister administracji i cyfryzacji objął patronatem badanie stron www Dostępność stron www - Raport otwarcia 2013 w oparciu o standard WCAG 2.0, które prowadzi Fundacja Widzialni 10

11 Realizacja rekomendacji Przeprowadzenie inwentaryzacji publicznych punktów dostępu do internetu w Polsce w grudniu 2012 r. 11

12 WYBRANE INICJATYWY W OBSZARZE INTEGRACJI CYFROWEJ Minister administracji i cyfryzacji objął patronatem m.in.: Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ Dojrzałość w sieci Konkurs Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans zachęcający samorządy do wspierania osób niepełnosprawnych (zwłaszcza w kwestii dostępności informacji) Projekt fundacji Nowoczesna Polska Cyfrowa Przyszłość - przygotowanie katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych oraz portalu edukacyjnego zawierającego materiały dydaktyczne, IV edycję konkursu Strona Internetowa Bez Barier organizowaną przez Fundację Widzialni WCAG 2.0 Podręcznik dobrych praktyk, przygotowany przez Fundację Widzialni Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu (Latarnicy Polski Cyfrowej) realizowany w partnerstwie MAC ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie 12


Pobierz ppt "Integracja cyfrowa Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce Realizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google