Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PCEN wsparcie dla szkół i placówek Czudec, 8 czerwca 2005 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PCEN wsparcie dla szkół i placówek Czudec, 8 czerwca 2005 roku."— Zapis prezentacji:

1 PCEN wsparcie dla szkół i placówek Czudec, 8 czerwca 2005 roku

2 Organizowanie warsztatów, kursów itp. DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa Inne Doskonalenie Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów itp. Konkursy

3 Współpraca z innymi instytucjami w zakresie doskonalenia Doskonalenie wydawnictwa edukacyjnewydawnictwa edukacyjne DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

4 Współpraca z innymi instytucjami w zakresie doskonalenia Doskonalenie firmy informatycznefirmy informatyczne DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

5 Współpraca z innymi instytucjami w zakresie doskonalenia Doskonalenie stowarzyszeniastowarzyszenia DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

6 Organizowanie szkoleń rad pedagogicznych Doskonalenie Kontraktowanie szkoleń RP (od nowego roku szkolnego) DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

7 Moderowanie pracy zespołów zadaniowych w szkołach Doskonalenie kompleksowe mierzenie jakości pracy szkołykompleksowe mierzenie jakości pracy szkoły tworzenie narzędzi badawczychtworzenie narzędzi badawczych opracowywanie raportuopracowywanie raportu analizowanie wyników egzaminów zewnętrznychanalizowanie wyników egzaminów zewnętrznych programowanie rozwoju szkołyprogramowanie rozwoju szkoły planowanieplanowanie TITI DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

8 Konsultacje Doskonalenie prowadzenie konsultacji indywidualnych (stałe dyżury – inf. na stronach www PCEN)prowadzenie konsultacji indywidualnych (stałe dyżury – inf. na stronach www PCEN) prowadzenie konsultacji zespołowych (udział NK w zespołach samokształceniowych KKO)prowadzenie konsultacji zespołowych (udział NK w zespołach samokształceniowych KKO) na mocy porozumienia z KO w Rzeszowiena mocy porozumienia z KO w Rzeszowie DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

9 Doskonalenie doradców metodycznych Doskonalenie przedmiotowe wsparcie nauczycieli i szkółprzedmiotowe wsparcie nauczycieli i szkół DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

10 Organizowanie kursów kwalifikacyjnych Dokształcanie zarządzanie oświatą zarządzanie oświatą nadzór pedagogiczny nadzór pedagogiczny wychowanie do życia w rodzinie wychowanie do życia w rodzinie inne inne DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

11 Organizowanie studiów podyplomowych (we współpracy) Dokształcanie z innymi uczelniami wyższymi z Uniwersytetem Rzeszowskim z WSIiZ w Rzeszowie DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

12 Nowa Szkoła Udział w ogólnopolskich projektach DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy Ocenianie w Nowej Szkole Szkoły wiejskie w UE Pracownie internetowe dla szkół Ocenianie kształtujące Szkoła Marzeń

13 Konkursy, olimpiady Konkursy interdyscyplinarne i przedmiotowe (współpraca z KO) DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

14 Konkursy, olimpiady Patronat honorowy Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wojewódzki Konkurs Matematyczny Bezpieczeństwo ruchu drogowego Bezpieczeństwo ruchu drogowego Konkursy powiatowe, gminne, szkolne Konkursy powiatowe, gminne, szkolne DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

15 Konkursy, olimpiady Olimpiada techniczna Olimpiada JP Europa w szkole DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

16 Wydawanie Kwartalnika Edukacyjnego Wydawnictwa i poligrafia od 12 lat od 12 lat DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

17 Wydawanie miesięcznika ergo... Wydawnictwa i poligrafia od ponad roku od ponad roku DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

18 sprzedaż programów nauczania sprzedaż programów nauczania Wydawnictwa i poligrafia druk i wydawanie różnych pozycji metodycznych druk i wydawanie różnych pozycji metodycznych drukowanie różnorodnych materiałów (foldery, informatory itd.) drukowanie różnorodnych materiałów (foldery, informatory itd.) DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

19 forum oświatowe forum oświatowe Strony www oferta form doskonalenia i dokształcania oferta form doskonalenia i dokształcania DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

20 e-learning e-learning Strony www DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

21 linki do stron szkół linki do stron szkół Strony www propagowanie ciekawych działań środowiskowych i regionalnych propagowanie ciekawych działań środowiskowych i regionalnych DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

22 Prezentowanie dorobku artystycznego szkół Galeria (Czudec, Przemyśl) wystawy, wernisaże wystawy, wernisaże Prezentowanie dorobku nauczycieli wernisaże wernisaże DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

23 Organizowanie konferencji (współpraca z UR) Współpraca międzynarodowa Udział w projektach (partnerstwo) np. PAUCI np. PAUCI DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

24 Cotygodniowe audycje radiowe ROZMOWY O EDUKACJI Inne DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

25 Organizowanie targów, festiwali Inne Socrates Comenius Socrates Comenius prezentacja dorobku szkółprezentacja dorobku szkół DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

26 Udostępnianie materiałów dydaktycznych Inne wypożyczalnia kaset video wypożyczalnia kaset video filmy fabularne, dokumentalnefilmy fabularne, dokumentalne plansze, foliogramy, broszury plansze, foliogramy, broszury DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy

27 Biblioteki oddziałowe Inne Koordynacja ruchem PROMOCJA ZDROWIA DoskonalenieDokształcanie Projekty ogólnopolskie WydawnictwaWWWGaleria Współpraca międzynarodowa InneKonkursy


Pobierz ppt "PCEN wsparcie dla szkół i placówek Czudec, 8 czerwca 2005 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google