Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Najważniejsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Najważniejsze."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Najważniejsze problemy społeczne w województwie opolskim w 2013 r. w perspektywie badań OIS. Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Luty 2014

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu WNIOSKI z badania Adopcja w województwie opolskim jako element systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – wybrane zagadnienia zbyt mała liczba podmiotów, instytucji i osób – realizatorów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, szczególnie: - asystentów rodziny; - dziennych placówek wsparcia; - zawodowych rodzin zastępczych; - rodzinnych domów dziecka; niekorzystna struktura demograficzna i społeczna dzieci przebywających w pieczy zastępczej (główne czynniki ograniczające skuteczność postępowania adopcyjnego to: wiek, stan zdrowia i poziom sprawności, rodzina pochodzenia dziecka);

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu WNIOSKI z BADANIA głównymi powodami umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej są: - uzależnienie rodzin od alkoholu (prawie 40%); - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (28%). trudności z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka – sytuacja zawieszenia dzieci w systemie pieczy zastępczej; wysoki koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, szczególnie instytucjonalnej – koszt utrzymania dziecka w domu dziecka jest 4-krotnie wyższy niż koszt utrzymania w rodzinnej pieczy zastępczej;

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu REKOMENDACJE do regionalnej polityki społecznej i RPO 2014-2020 Rozwój środowiskowych form wsparcia dla rodzin naturalnych niewydolnych wychowawczo i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (usługi edukacyjne, sportowe, kulturalne, zdrowotne itp.); Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy i integracji społecznej; Wsparcie indywiualnego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Priorytety: obszary wiejskie, III sektor i podmioty ES jako wykonawcy

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim

6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Zmiana liczby ludności w latach 2002-2011 w Polsce wg województw (dane NSP, w proc.) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

7 Prognozowane tempo spadku liczby ludności w Polsce i województwie opolskim w latach 2010-2035 (wg prognozy GUS, 2008) Odsetek liczby ludności w danym roku w stosunku do liczby ludności w 2010 r. lata Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl

8 PAKIET III Opieka żłobkowo- przedszkolna PAKIET II Edukacja a rynek pracy PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina Celem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia PAKIET IV Złota jesień Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

9 Wybrane narzędzia realizacji Programu SSD Pakiet IV Złota jesień Rozwijanie usług społecznych dla osób starszych Opolska Karta Seniora – wprowadzenie systemu ulg i zniżek dla osób starszych Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego

10 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Najważniejsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google