Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Najważniejsze problemy społeczne w województwie opolskim w 2013 r. w perspektywie badań OIS. Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim Luty 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 - dziennych placówek wsparcia; - zawodowych rodzin zastępczych;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego WNIOSKI z badania Adopcja w województwie opolskim jako element systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – wybrane zagadnienia zbyt mała liczba podmiotów, instytucji i osób – realizatorów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, szczególnie: - asystentów rodziny; - dziennych placówek wsparcia; - zawodowych rodzin zastępczych; - rodzinnych domów dziecka; niekorzystna struktura demograficzna i społeczna dzieci przebywających w pieczy zastępczej (główne czynniki ograniczające skuteczność postępowania adopcyjnego to: wiek, stan zdrowia i poziom sprawności, rodzina pochodzenia dziecka);

3 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (28%).
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego WNIOSKI z BADANIA głównymi powodami umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej są: - uzależnienie rodzin od alkoholu (prawie 40%); - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (28%). trudności z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka – sytuacja „zawieszenia” dzieci w systemie pieczy zastępczej; wysoki koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, szczególnie instytucjonalnej – koszt utrzymania dziecka w domu dziecka jest 4-krotnie wyższy niż koszt utrzymania w rodzinnej pieczy zastępczej;

4 REKOMENDACJE do regionalnej polityki społecznej i RPO 2014-2020
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego REKOMENDACJE do regionalnej polityki społecznej i RPO Rozwój środowiskowych form wsparcia dla rodzin naturalnych niewydolnych wychowawczo i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (usługi edukacyjne, sportowe, kulturalne, zdrowotne itp.); Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy i integracji społecznej; Wsparcie indywiualnego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Priorytety: obszary wiejskie, III sektor i podmioty ES jako wykonawcy

5 Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim

6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Zmiana liczby ludności w latach w Polsce wg województw (dane NSP, w proc.) Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

7 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Prognozowane tempo spadku liczby ludności w Polsce i województwie opolskim w latach (wg prognozy GUS, 2008) Odsetek liczby ludności w danym roku w stosunku do liczby ludności w 2010 r. lata Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

8 Praca to bezpieczna rodzina PAKIET II Edukacja a rynek pracy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Celem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina PAKIET II Edukacja a rynek pracy PAKIET III Opieka żłobkowo-przedszkolna PAKIET IV Złota jesień Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

9 Wybrane narzędzia realizacji Programu SSD
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Wybrane narzędzia realizacji Programu SSD Pakiet IV „Złota jesień” Opolska Karta Seniora – wprowadzenie systemu ulg i zniżek dla osób starszych Opis narzędzia „Rozwijanie usług opiekuńczych nad osobami starszymi” Wspieranie rozwoju dziennych domów pobytu, ośrodków opieki całodobowej (długoterminowej), ośrodków wypoczynkowych/ sanatoriów. Zwiększenie dostępności i jakości opieki nad niezdolnym do samodzielnego życia członkiem rodziny. Stworzenie szerokiej, ogólnodostępnej i zintegrowanej oferty usług – platforma zarządzania usługami opiekuńczymi i towarzyszącymi. Rozwijanie usług społecznych dla osób starszych Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

10 Dziękuję za uwagę Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google