Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Samorząd - realnie czy na papierze?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Samorząd - realnie czy na papierze?”"— Zapis prezentacji:

1 „Samorząd - realnie czy na papierze?”

2 Co to jest samorząd? Samorząd to jeden z organów szkoły. Organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.

3 Samorząd powinien być organizacją demokratyczną
Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

4 Jakie są uprawnienia samorządu?
reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego w kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

5 Wyniki ankiety: ”Czy jesteś zadowolony z działań samorządu w naszej szkole?”

6 Co chciałbyś żeby samorząd zorganizował w naszej szkole?

7 Czy Twoim zdaniem samorząd w wystarczającym stopniu informuje uczniów o swoich działaniach?

8 Który sposób przekazywania informacji przez samorząd najbardziej Ci odpowiada?

9 Czy uważasz, że działalność SU ma wpływ na Twoje szkolne życie?

10 Zapraszamy do wspólnej dyskusji!


Pobierz ppt "„Samorząd - realnie czy na papierze?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google