Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Do samorządu uczniowskiego należą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Do samorządu uczniowskiego należą"— Zapis prezentacji:

1

2 Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Do samorządu uczniowskiego należą wszyscy uczniowie danej szkoły!

3 Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski i Aleksander Kamiński. Janusz Korczak - lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego. Pionier działań na rzecz praw dziecka i jego całkowitego równouprawnienia. Wprowadził samorządy wychowanków, którzy mieli prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców. W 1926 roku zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości przez dzieci - "Mały Przegląd". Jeden z pierwszych działaczy w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego i opieki nad dzieckiem trudnym. Władysław Przanowski - polski inżynier, pedagog, twórca systemu nauczania prac ręcznych w polskich szkołach i kształcenia nauczycieli; założyciel i dyrektor Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie. W latach kierował szkołą rzemieślniczą im. Karola Szlenkiera, w której zorganizował Samorząd Uczniowski. Aleksander Kamiński - pedagog, wychowawca, twórca metodyki zuchowej, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów. Autor wielu książek, w tym powieści Kamienie na szaniec.

4 Najważniejszym organem SU jest Rada Samorządu Uczniowskiego wyłaniana w demokratycznych wyborach. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są: powszechne równe tajne

5 W skład Rady Samorządu Uczniowskiego przeważnie wchodzi: przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego sekretarz Często powołuje się też różnego rodzaju sekcje, np. dekoracyjną lub porządkową.

6 Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego : prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły prawo do organizacji życia szkolnego prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

7 Przykładowe działania Rady Samorządu Uczniowskiego: organizacja zabaw i imprez okolicznościowych(walentynki, święto wiosny, dzień kobiet itp.) wydawanie gazetki szkolnej zbieranie opinii uczniów powołanie Komisji Skarg współpraca z organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. zorganizowanie dnia orientacji zawodowej

8 Prezentację przygotowały: Dominika Starczewska i Daria Chyra Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Do samorządu uczniowskiego należą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google