Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Szkoły Rada Szkoły - Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Szkoły Rada Szkoły - Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej."— Zapis prezentacji:

1 Rada Szkoły Rada Szkoły - Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

2 Rada szkoły - definicja
Rada szkoły – rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada ta uchwala określony statut szkolny na podstawie projektu przygotowanego przez daną radę pedagogiczną, opiniuje oraz przedstawia różnego typu wnioski, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem danej szkoły bądź placówki oświatowej. W skład rady szkoły wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków rady pedagogicznej, ogółu rodziców oraz ogółu uczniów. Jej kadencja trwa zwykle 3 lata. Rada Szkoły i jej kompetencje : uchwalenie statutu szkoły (którego projekt opracowuje rada pedagogiczna) wydaje opinie o planie pracy szkoły , o projektach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole może też gromadzić pieniądze z dobrowolnych składek i innych źródeł z przeznaczeniem na działalność szkoły określoną w jej statucie.

3 Celem rady szkoły jest:
pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie, dbanie o dobro ucznia i poszanowanie jego godności osobistej, wspieranie rozwoju szkoły i podnoszenie jakości jej działań, kształtowanie podstaw skutecznego współdziałania wszystkich podmiotów stanowiących społeczność szkoły. Rada wraz z innymi organami szkoły tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania. Jedną z form spełniania przez radę jej celów jest pozyskiwanie oraz gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

4 Rada Szkoły Zgodnie z ustawą o systemie oświaty utworzenie rady rodziców w szkole publicznej jest obowiązkowe i takie rady są w każdej szkole. W skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w danej szkole. Natomiast tworzenie rad szkoły nie jest obowiązkowe. W skład rady szkoły wchodzą obok przedstawicieli rodziców także przedstawiciele nauczycieli i uczniów, członkiem tej rady nie może być nikt z dyrekcji szkoły.

5 Rada Szkoły Uprawnienia Rady Szkoły to m.in. opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, opiniowanie pracy dyrektora szkoły, wniosków dyrektora w sprawie odznaczeń i nagród. Rada szkoły opiniuje też wnioski o innowacje i eksperymenty edukacyjne i pedagogiczne oraz opiniuje plan finansowy szkoły i plan pracy szkoły.

6 Rada Szkoły W ustawie o systemie oświaty, jeśli chodzi o rady szkoły, znalazł się bardzo ważny zapis brzmiący: "opiniuje inne ważne sprawy istotne dla szkoły", czyli rada szkoły może sama rozstrzygnąć, co jest dla niej ważne i czym trzeba się w danej szkole zająć - ocenił Śliwerski. - Rada szkoły może z własnej inicjatywy oceniać sytuację i stan szkoły, może wnioskować też do kuratora o zbadanie sytuacji w szkole, zbadanie działań dyrektora szkoły lub konkretnego nauczyciela. To niezwykle silny przywilej.

7 Rada a dyrektor Warto zwrócić uwagę, że rada szkoły jest organem, którego pracami nie może kierować dyrektor placówki. Co więcej rada może nie życzyć sobie nawet tego, by dyrektor był obecny podczas ich spotkań. Sytuacja taka może być dla części dyrektorów szkół mało komfortowa i w związku z tym może się zdarzyć, że będą oni w jakimś zakresie kontestowali sam fakt funkcjonowania rady czy nawet wypracowane przez nią decyzje. Dlatego warto zadbać o dobre, partnerskie stosunki rady z dyrektorem szkoły. Na ogół nie ma z tym problemów i najczęściej to właśnie dyrektorzy są aktywnymi inicjatorami prac rady szkoły. Taki układ jest zdecydowanie bardziej korzystny, aniżeli sytuacja, w której rada jest skonfliktowana z dyrekcją. Niedobrze jed nak jest, kiedy dyrektor przyjmuje wobec rady rolę szarej eminencji i w znacznym stopniu kieruje jej pracami. Rada szkoły powinna bowiem być ciałem autonomicznym, wypracowującym we współpracy z wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej rozwiązania optymalne dla ogółu.

8 Rada Szkoły - podsumowanie
Rada szkoły, ze względu na swoją reprezentatywność, powinna funkcjonować w każdej szkole. Powinna uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych poszczególnych placówek a także stymulować prace nad planowaniem ich rozwoju. Ponadto, zgodnie z art. 51 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy, a w rezultacie tworzyć rozmaite reprezentacje, które mogłyby mieć wpływ na lokalną, regionalną czy nawet ogólnokrajową politykę edukacyjną, stanowioną przez władze samorządowe czy też administrację centralną.


Pobierz ppt "Rada Szkoły Rada Szkoły - Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google