Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców). Organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców). Organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność"— Zapis prezentacji:

1

2 Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców). Organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

3 Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie. Wybierają oni swoich przedstawicieli podczas tajnego, równego głosowania na początku każdego roku szkolnego. W roku szkolnym 2011/12 przewodniczącym SU został Bartolomei Badełek z klasy 3gB. Opiekunami są Pani Jolanta Jasiak oraz Pani Barbara Brzostowska.

4 Krzysztof Jaworski Kacper Korytek Nikola Włoszczyna Bartolomei Badełek Dominika Majer Monika Dulińska Michał Kądziela Kacper Sawicki Marcelina Babraj Sebastian Kulik Monika Kobalczyk Aleksandra Marzec Paweł Hamernik Dominika Gołaszewska Bartosz Leszczyński Karolina Wiśniewska Natalia Daszczyńska Paweł Lehwark Karol Badowski Anna Krupska Adrianna Woźniak

5 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 92 i Gimnazjum nr 17 w Gdańsku został podpisany przez Panią Dyrektor Alicję Najdę. Składa się z siedmiu rozdziałów, w których są jasno określone zasady funkcjonowania SU. Jest do wglądu w Statucie Szkoły, znajdującym się w sekretariacie.

6 uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego organizowanie życia szkolnego i działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej uzyskiwanie informacji o programach nauczania prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu uczestniczenie w pracach rady szkoły

7 przedstawianie opinii i wniosków radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły Wg wymogu art. 55 ustawy o systemie oświaty, która określa zasady funkcjonowania szkół.

8 Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednostkowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości… Janusz Korczak


Pobierz ppt "Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców). Organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google