Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe"— Zapis prezentacji:

1

2 Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe
oraz ich otoczenie biznesowe, regulacyjne i społeczne na przykładzie prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A. _________________ Edyta Skoczyńska Dyrektor Zarządzający EVIP Capital Sp. z o.o.

3 Spis treści Proces prywatyzacji PHS S.A. na tle standardowych procesów prywatyzacyjnych Uczestnictwo partnerów biznesowych Spółki w jej prywatyzacji – procesy oddłużeniowe Przyzwolenie ograniczone, czyli interakcje z partnerami społecznymi w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji Spółki Wpływ prywatyzacji Spółki na obraz polskiego hutnictwa – rozwój oferty produktowej i wzrost siły konkurencyjnej Prywatyzacja i co dalej...? – tendencje konsolidacyjne w sektorze

4 Szczególny charakter prywatyzacji PHS Dlaczego nie standard...?
Specyficzny proces przekształceń branży łączący elementy restrukturyzacji, konsolidacji i prywatyzacji Wielość uczestników procesu; złożone wielokierunkowe interakcje: partnerzy biznesowi otoczenie regulacyjne partnerzy społeczni Skala wpływu procesu prywatyzacji na: Spółkę, branżę, gospodarkę

5 Szczególny charakter prywatyzacji PHS Uwarunkowania wyboru ścieżki prywatyzacji (1)
Rozpoczęty proces restrukturyzacji branży w drodze działań konsolidacyjnych – prywatyzacja warunkiem wykorzystania pełnego potencjału restrukturyzacyjnego: oszczędności kosztowe przez wykorzystanie efektów skali wzrost efektywności wskutek centralizacji zarządzania operacyjnego (zakupy, marketing, finanse) optymalizacja procesów technologicznych i potencjału majątkowego spójny program inwestycyjny Pierwsze efekty podjętych działań: w 2003r. PHS osiągnął zysk operacyjny na poziomie 138 mln PLN (w 2002r. strata operacyjna mln PLN)

6 Szczególny charakter prywatyzacji PHS Uwarunkowania wyboru ścieżki prywatyzacji (2)
Wymóg radykalnej restrukturyzacji pasywów Spółki: wartość długu bez restrukturyzacji wyższa niż wartość przedsiębiorstwa zagrożenie upadłością w przypadku działań egzekucyjnych wierzycieli wymóg spłaty obligacji restrukturyzacyjnych wyemitowanych przez ARP, gwarantowanych przez Skarb Państwa Nieosiągalne środki na rozwój: niezbędna realizacja programu inwestycyjnego o wartości 2,4 mld PLN Szacunkowe koszty finansowe fiaska prywatyzacji na poziomie 4,9 mld PLN wobec braku alternatywnych źródeł finansowania

7 Szczególny charakter prywatyzacji PHS Uwarunkowania wyboru ścieżki prywatyzacji (3)
Zobowiązania akcesyjne wobec Unii Europejskiej konieczność efektywnej restrukturyzacji celem osiągnięcia ustalonych kryteriów viability (V1 > 13,5%, V2 > 1,5%) wsparcie Skarbu Państwa w działaniach restrukturyzacyjnych ograniczone limitem czasowym (31 grudnia 2003) Realizacja postanowień traktatu akcesyjnego pod sankcją zwrotu udzielonej pomocy publicznej (ok. 560 mln PLN do końca 2002 roku; ok mln PLN do końca 2003)

8 Szczególny charakter prywatyzacji PHS Struktura transakcji prywatyzacyjnej
Maksymalizacja wpływów do Spółki oraz na jej restrukturyzację finansową konwersja wierzytelności PHS S.A. na kapitał oraz odkup akcji przez inwestora (637mln PLN) zasilenie finansowe pożyczką pomostową ( mln PLN) podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki wkładem gotówkowym (800mln PLN) zobowiązanie do realizacji programu inwestycyjnego (2,4mld PLN) i biznes planu Spółki Warunki sprzedaży akcji przez SP na rzecz inwestora zapewnienie ścieżki wyjścia w rozsądnej biznesowo perspektywie czasowej marginalne znaczenie wpływów ze zbycia akcji

9 Rola partnerów biznesowych w procesie prywatyzacji Spółki
Zgoda na udział w restrukturyzacji Spółki – trudne decyzje wierzycieli: konwersja wierzytelności na kapitał warunkiem odzyskania znaczącej części należności niepewność zamknięcia transakcji prywatyzacyjnej warunkującego odkup akcji przez inwestora (w tym trudne i czasochłonne warunki formalne) akceptacja strat na sprzedaży akcji wobec braku alternatyw dla procesu restrukturyzacji i prywatyzacji - upadłość dłużnika w warunkach braku prywatyzacji

10 Wpływ partnerów społecznych na powodzenie procesu
Oczekiwania załogi a postawa inwestora, czyli szczególna rola pakietu socjalnego w procesie prywatyzacji redukcja zatrudnienia określona biznes planem – istotny czynnik osiągnięcia wskaźników efektywnościowych zobowiązania wynikające z traktatu akcesyjnego żądania socjalne załogi wyznaczone szeregiem procesów prywatyzacyjnych na rynku polskim

11 Skutki procesu prywatyzacji PHS dla Spółki, branży i gospodarki
Spodziewany rozwój produktów Spółki (w szczególności blach) podstawą odbudowy pozycji rynkowej: poprawa parametrów jakościowych – wzrost konkurencyjności wobec oferty importowej wzrost sprzedaży eksportowej odporność na cykle koniunkturalne Urynkowienie relacji biznesowych w sektorze – sfera zaopatrzenia, dystrybucji, usług serwisowych Efektywny wpływ do obiegu gospodarczego (bezpośrednio i pośrednio) blisko 2 miliardów PLN

12 Prywatyzacja i co dalej...?
Tendencje konsolidacyjne w sektorze Specyfika opłacalności produkcji hutniczej – koncentracja szansą na osiągnięcie efektów synergii i skali Nieuchronność radykalnych działań restrukturyzacyjnych oraz modernizacyjnych – pożądane wsparcie zewnętrznego inwestora Akcesja do struktur unijnych – wymóg konkurowania na szerokim rynku europejskim


Pobierz ppt "Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google