Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe oraz ich otoczenie biznesowe, regulacyjne i społeczne na przykładzie prywatyzacji Polskich Hut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe oraz ich otoczenie biznesowe, regulacyjne i społeczne na przykładzie prywatyzacji Polskich Hut."— Zapis prezentacji:

1

2 Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe oraz ich otoczenie biznesowe, regulacyjne i społeczne na przykładzie prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A. _________________ Edyta Skoczyńska Dyrektor Zarządzający EVIP Capital Sp. z o.o.

3 Proces prywatyzacji PHS S.A. na tle standardowych procesów prywatyzacyjnych Uczestnictwo partnerów biznesowych Spółki w jej prywatyzacji – procesy oddłużeniowe Przyzwolenie ograniczone, czyli interakcje z partnerami społecznymi w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji Spółki Wpływ prywatyzacji Spółki na obraz polskiego hutnictwa – rozwój oferty produktowej i wzrost siły konkurencyjnej Prywatyzacja i co dalej...? – tendencje konsolidacyjne w sektorze Spis treści

4 Specyficzny proces przekształceń branży łączący elementy restrukturyzacji, konsolidacji i prywatyzacji Wielość uczestników procesu; złożone wielokierunkowe interakcje: –partnerzy biznesowi –otoczenie regulacyjne –partnerzy społeczni Skala wpływu procesu prywatyzacji na: –Spółkę, –branżę, –gospodarkę Szczególny charakter prywatyzacji PHS Dlaczego nie standard...?

5 Rozpoczęty proces restrukturyzacji branży w drodze działań konsolidacyjnych – prywatyzacja warunkiem wykorzystania pełnego potencjału restrukturyzacyjnego: –oszczędności kosztowe przez wykorzystanie efektów skali –wzrost efektywności wskutek centralizacji zarządzania operacyjnego (zakupy, marketing, finanse) –optymalizacja procesów technologicznych i potencjału majątkowego –spójny program inwestycyjny Pierwsze efekty podjętych działań: w 2003r. PHS osiągnął zysk operacyjny na poziomie 138 mln PLN (w 2002r. strata operacyjna - 452 mln PLN) Szczególny charakter prywatyzacji PHS Uwarunkowania wyboru ścieżki prywatyzacji (1)

6 Wymóg radykalnej restrukturyzacji pasywów Spółki: –wartość długu bez restrukturyzacji wyższa niż wartość przedsiębiorstwa –zagrożenie upadłością w przypadku działań egzekucyjnych wierzycieli –wymóg spłaty obligacji restrukturyzacyjnych wyemitowanych przez ARP, gwarantowanych przez Skarb Państwa Nieosiągalne środki na rozwój: –niezbędna realizacja programu inwestycyjnego o wartości 2,4 mld PLN Szacunkowe koszty finansowe fiaska prywatyzacji na poziomie 4,9 mld PLN wobec braku alternatywnych źródeł finansowania Szczególny charakter prywatyzacji PHS Uwarunkowania wyboru ścieżki prywatyzacji (2)

7 Zobowiązania akcesyjne wobec Unii Europejskiej –konieczność efektywnej restrukturyzacji celem osiągnięcia ustalonych kryteriów viability (V1 > 13,5%, V2 > 1,5%) –wsparcie Skarbu Państwa w działaniach restrukturyzacyjnych ograniczone limitem czasowym (31 grudnia 2003) Realizacja postanowień traktatu akcesyjnego pod sankcją zwrotu udzielonej pomocy publicznej (ok. 560 mln PLN do końca 2002 roku; ok. 2 500 mln PLN do końca 2003) Szczególny charakter prywatyzacji PHS Uwarunkowania wyboru ścieżki prywatyzacji (3)

8 Maksymalizacja wpływów do Spółki oraz na jej restrukturyzację finansową –konwersja wierzytelności PHS S.A. na kapitał oraz odkup akcji przez inwestora (637mln PLN) –zasilenie finansowe pożyczką pomostową (150- 300mln PLN) –podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki wkładem gotówkowym (800mln PLN) –zobowiązanie do realizacji programu inwestycyjnego (2,4mld PLN) i biznes planu Spółki Warunki sprzedaży akcji przez SP na rzecz inwestora –zapewnienie ścieżki wyjścia w rozsądnej biznesowo perspektywie czasowej –marginalne znaczenie wpływów ze zbycia akcji Szczególny charakter prywatyzacji PHS Struktura transakcji prywatyzacyjnej

9 Zgoda na udział w restrukturyzacji Spółki – trudne decyzje wierzycieli: –konwersja wierzytelności na kapitał warunkiem odzyskania znaczącej części należności –niepewność zamknięcia transakcji prywatyzacyjnej warunkującego odkup akcji przez inwestora (w tym trudne i czasochłonne warunki formalne) –akceptacja strat na sprzedaży akcji wobec braku alternatyw dla procesu restrukturyzacji i prywatyzacji - upadłość dłużnika w warunkach braku prywatyzacji Rola partnerów biznesowych w procesie prywatyzacji Spółki

10 Oczekiwania załogi a postawa inwestora, czyli szczególna rola pakietu socjalnego w procesie prywatyzacji –redukcja zatrudnienia określona biznes planem – istotny czynnik osiągnięcia wskaźników efektywnościowych –zobowiązania wynikające z traktatu akcesyjnego –żądania socjalne załogi wyznaczone szeregiem procesów prywatyzacyjnych na rynku polskim Wpływ partnerów społecznych na powodzenie procesu

11 Spodziewany rozwój produktów Spółki (w szczególności blach) podstawą odbudowy pozycji rynkowej: –poprawa parametrów jakościowych – wzrost konkurencyjności wobec oferty importowej –wzrost sprzedaży eksportowej –odporność na cykle koniunkturalne Urynkowienie relacji biznesowych w sektorze – sfera zaopatrzenia, dystrybucji, usług serwisowych Efektywny wpływ do obiegu gospodarczego (bezpośrednio i pośrednio) blisko 2 miliardów PLN Skutki procesu prywatyzacji PHS dla Spółki, branży i gospodarki

12 Specyfika opłacalności produkcji hutniczej – koncentracja szansą na osiągnięcie efektów synergii i skali Nieuchronność radykalnych działań restrukturyzacyjnych oraz modernizacyjnych – pożądane wsparcie zewnętrznego inwestora Akcesja do struktur unijnych – wymóg konkurowania na szerokim rynku europejskim Prywatyzacja i co dalej...? Tendencje konsolidacyjne w sektorze


Pobierz ppt "Wpływ procesu prywatyzacji na przedsiębiorstwa stalowe oraz ich otoczenie biznesowe, regulacyjne i społeczne na przykładzie prywatyzacji Polskich Hut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google