Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jako forma organizacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jako forma organizacyjna"— Zapis prezentacji:

1 jako forma organizacyjna
Artur Nowak-Far Holding jako forma organizacyjna radia publicznego?

2 Holding współzależność spółek nie niwecząca ich niezależności
bezpośredni wpływ jednej spółki (dominującej) na działalność innych (zależnych)

3 Propozycja „Zielonej Księgi”
przekształcenie 17 regionalnych spółek w podmioty programowe holdingu PR (własności Skarbu Państwa) spółki zależne – w 100% własnością holdingu PR w portfelu spółek zależnych: spółki programowe, produkcyjne, pomocnicze, inne

4 Powstanie holdingu poprzez częściowe bądź pełne nabycie akcji spółek
lub zawarcie umowy holdingu („o zarządzenie spółką zależną”)

5 Umowa o zarządzenie spółką zależną (art. 7 KSH)
odpowiedzialność spółki dominującej za szkody wyrządzone spółce zależnej odpowiedzialność spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli

6 Umowa o zarządzanie spółką zależną
treść przepisów umowy dotyczących odpowiedzialności wobec spółki zależnej oraz za jej zobowiązania wobec wierzycieli musi być ujawniona w rejestrze spółek pod rygorem ich nieważności (bezskuteczności)

7 Kwestia dodatkowa: podatkowa grupa kapitałowa
grupa rozliczająca się jednolicie (jako całość) powstała na podstawie umowy na co najmniej 3 lata spełniająca inne warunki określone w ustawie o CIT

8 „Inne warunki” – ustawa CIT
średni kapitał grupy/każdego uczestnika: 1 mln zł udział spółki dominującej: 100% (w tej części, która nie zastrzeżona dla pracowników lub Skarbu Państwa) brak zaległości podatkowych kapitał akcyjny w całości opłacony a wkłady pieniężne wniesione dochód grupy nie mniejszy niż 8% przychodów grupy

9 konsolidacja sprawozdań finansowych
Prostą konsekwencją: konsolidacja sprawozdań finansowych

10 Konsekwencje złożone:
scalenie zasobów i możliwość optymalizacji zarządzania nimi możliwość redukcji kosztów możliwość koordynacji działań marketingowych i oferowania nowych produktów większa elastyczność wyboru strategii rozwoju zachowanie względnego bezpieczeństwa na wypadek upadłości któregokolwiek uczestnika holdingu

11 Konsekwencje złożone:
ograniczenie zależności (w stopniu zależnym od realizowanej strategii) konieczność poprawności i przejrzystości rozliczeń kosztów (w przypadku braku podatkowej grupy kapitałowej – konieczność zachowania zasady arm’s length)

12 Konsekwencje złożone UWAGA:
sama umowa o zarządzanie przy 100% własności akcji nie gwarantuje stałości konfiguracji stosunków prawnych w przyszłości

13 Konsekwencje złożone:
zwiększenie podatności na skargi prawa antymonopolowego zapewnienie zarządzania portfelowego

14 Przykład portfela – macierz Bartletta i Ghoshala
Lider Kontrybutor „Czarna dziura” Wykonawca

15 Wnioski holding uelastycznia strategię i zwiększa jej możliwości
holding daje możliwość lepszego zarządzania zasobami holding może stwarzać korzyści podatkowe

16 Wnioski holding zwiększa podatność na skargi antymonopolowe
holding jako taki nie gwarantuje stałej konfiguracji stosunków prawnych – gwarantują ją zapisy umowy o zarządzanie a jeszcze lepiej przepisy ustawowe efektywność holdingu zależy w dużo większym stopniu od jakości strategii rynkowej całej grupy niż od samego przyjęcia tej formy współpracy


Pobierz ppt "jako forma organizacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google