Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 stycznia 2014 r w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 stycznia 2014 r w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 stycznia 2014 r w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2 Końcowa ocena oferty – liczba punktów oceny
y - liczba punktów oceny danej oferty yc - liczba punktów oceny uzyskana w zakresie kryterium cenowego x - maksymalna liczba punktów jednostkowych s - waga skalująca a - liczba punktów jednostkowych

3 yc – liczba punktów oceny danej oferty w zakresie kryterium ceny
- cena zaproponowana przez oferenta - cena oczekiwana

4 Kryteria oceny oferty Cena Jakość Kompleksowość Dostępność Ciągłość

5 obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia prezesa NFZ
Cena – I kryterium

6 kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie
wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną zewnętrzną ocenę jakości wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Jakość – II kryterium

7 Kompleksowość – III kryterium
możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez: planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, dostęp do badań i zabiegów, posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/oddziałów/pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego; Kompleksowość – III kryterium

8 Dostępność – IV kryterium
liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy (np. powyżej 5 dni., powyżej 24 godz./tydz. itd.) organizację przyjęć świadczeniobiorców brak barier dla osób niepełnosprawnych Dostępność – IV kryterium

9 realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy; Ciągłość – V kryterium

10 = 9 zł => (B) , yc = 20 = 10 zł => (B) , yc = 10
= 0,9 * 10 zł = 9 zł = 1,1 * 10 zł = 11 zł s – waga skalująca = 20 = 8 zł => (A) yc = 20 = 9 zł => (B) , yc = 20 = 10 zł => (B) , yc = 10 = 11 zł => (B) , yc = 0 = 12 zł => (B) , yc = -10

11 Jakość personel 30 lekarze pielęgniarki/położne inny sprzęt i aparatura medyczna 15 dostępność wybrane parametry architektoniczne 15 warunki lokalizacyjne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń -gabinet zabiegowy 2 warunki lokalizacyjne zewnętrzna ocena jakości 3 certyfikaty jakości inne certyfikaty wyniki kontroli rozpoczętych po -5 … 1 stycznia 2013 r. i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym (czy to nie jest podwójne karanie) 65

12 𝑦𝑗=𝑦𝑝+𝑦𝑠=25,84 personel 𝑦𝑝= 20+2 30+4 ∗30=19,41
jedna odpowiedź do wyboru czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 10,0 czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 20,0 czas pracy lekarzy specjalistów 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni 30,0 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń dietetyk co najmniej 50% czasu pracy poradni 1,0 dietetyk co najmniej 25% czasu pracy poradni psycholog kliniczny co najmniej 25% czasu pracy poradni fizjoterapeuta co najmniej 25% czasu pracy poradni 𝑦𝑝= ∗30=19,41 sprzęt i aparatura medyczna jedna odpowiedź do wyboru jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń holter EKG 1,0 anoskop aparat do elektrokoagulacji aparat do kriochirurgii autokeratorefraktometr lub autorefraktometr elektrokardiograf gdx 𝑦𝑠= ∗15=6,43 𝑦𝑗=𝑦𝑝+𝑦𝑠=25,84

13 15 Kompleksowość możliwość kompleksowej realizacji
świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne) 15 dostępność do badań i zabiegów 15

14 Dostępność harmonogram pracy 10 liczba godzin pracy poradni w tygodniu
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo 5 15

15 i w ramach obszaru,którego dotyczy postępowanie
Ciągłość istniejąca umowa z NFZ w ramach 5 umowa danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru,którego dotyczy postępowanie 5

16 Wagi kryteriów oceny oferty AOS
Cena 20 Jakość 50 Kompleksowość 25 Dostępność 15 Ciągłość 5 115

17 Wagi kryteriów oceny oferty AOS

18 Wagi kryteriów oceny ofert
aos reh sok stm psy Cena 20 Jakość 65 60 45 35 Kompleksowość 5 15 Dostępność 10 Ciągłość 105 100 95

19 Wagi kryteriów oceny ofert


Pobierz ppt "ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 stycznia 2014 r w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google