Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.marr.pl MARR S.A. dla przedsiębiorczych Mobilny Punkt Informacyjny Stanisław Bisztyga 27 listopada 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.marr.pl MARR S.A. dla przedsiębiorczych Mobilny Punkt Informacyjny Stanisław Bisztyga 27 listopada 2012."— Zapis prezentacji:

1 www.marr.pl MARR S.A. dla przedsiębiorczych Mobilny Punkt Informacyjny Stanisław Bisztyga 27 listopada 2012

2 www.marr.pl MARR S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – powstała w roku 1993 z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Agencję tworzą: Instytucje samorządu terytorialnego Przedsiębiorstwa regionalne Organizacje samorządu gospodarczego Województwo Małopolskie - 88,54% akcji Kapitał zakładowy 86 465 000 PLN Misja Spółki: inicjowanie pozytywnych zmian w Małopolsce i stymulowanie jej rozwoju gospodarczego

3 www.marr.pl MARR S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; Jeden z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know- how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce. Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów.

4 www.marr.pl MARR S.A. dla przedsiębiorców Oferta Spółki to usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój małopolskich przedsiębiorstw oraz obsługa produktów finansowych, takich jak pożyczki czy seed capital. Jedyny w regionie, oficjalny partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jako beneficjent unijnych dotacji wdraża krajowe regionalne programy operacyjne. Pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, MARR pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane inwestycjami proinnowacyjnymi;

5 www.marr.pl Innowacyjna Małopolska Małopolska - jedna z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni inwestycyjnych w Polsce dla rozwoju przemysłu, usług i zaawansowanych technologii. Prężne ośrodki akademickie - dostęp do wykwalifikowanych kadr wspierających rozwój gospodarczy Jeden z najbardziej zróżnicowanych regionów w Polsce pod względem rozwoju. W klasyfikacji regionalnej prowadzonej przez UE – w grupie wykwalifikowanych przemysłowych regionów, czyli: -poniżej średniej zdolności absorpcji, tworzenia i dostępności wiedzy. -regiony z dominującym do niedawna tradycyjnym przemysłem, -szybko nadrabiające dystans wyników ekonomicznych.

6 www.marr.pl Innowacyjna Małopolska Innowacja Każdy przedsiębiorca może realizować i wdrażać działania innowacyjne. Kluczowy czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Siła napędowa rozwoju i czynnik konkurencyjności Działalność nowatorska wdrożona i wykorzystywana w praktyce Poszukiwanie nowych rozwiązań lub adaptacja istniejących koncepcji lub technologii w nowy sposób Zdolność do umiejętnego wykorzystania efektów prac badawczo- rozwojowych

7 www.marr.pl Innowacyjna Małopolska Bariery dla innowacyjności: Kosztowność oraz brak własnych środków finansowych trudności uzyskania środków zewnętrznych. Rozbudowana biurokracja, szczególnie zakresie przygotowywania wniosków dofinansowanie projektów innowacyjnych funduszy unijnych oraz na etapie ich realizacji rozliczania. Brak zainteresowania współpracą pomiędzy MSP a jednostkami badawczo- rozwojowymi: -brak platformy porozumienia i współpracy -brak odpowiedniej oferty ze strony ośrodków badawczych -niedostateczna informacja o ofercie tych ośrodków.

8 www.marr.pl Innowacyjna Małopolska Dla sprawnego funkcjonowania systemu innowacyjności potrzebna jest ścisła współpraca trzech sektorów: biznesu, administracji publicznej środowisk naukowych. Instytucje otoczenia biznesu – w tym MARR S.A. jako czwarty sektor organizujący i wspierający współpracę 3 powyższych

9 www.marr.pl Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

10 www.marr.pl Innowacyjna Gospodarka Innowacje – rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych Od umiejętnego zastosowania ICT zależy konkurencyjność Dogodność dla klienta – dowolne miejsce i czas korzystania z usługi Wypieranie usług tradycyjnych przez cyfrowe Upowszechnienie komunikacji klient-usługodawcą w formie elektronicznej ICT w komunikacji B2B usprawnia działalność, zmniejsza koszty Zwiększona skala pozyskania odbiorcy niezależnie od wielkości firmy Niezbędna reakcja polskiej gospodarki przy wsparciu m.in. z POIG szansą na wyrównanie poziomu z resztą Europy – Zlekceważenie zjawiska może spowodować trudne do odrobienia zapóźnienia.

11 www.marr.pl Wspieramy przedsiębiorczych. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Paweł Szostak 20 czerwca 2012

12 www.marr.pl Kompleksowe usługi dla przedsiębiorczych Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: system grup usługodawców – organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu usług dla przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości poprzez zapewnienie wystandaryzowanych usług na najwyższym poziomie, interwencja w obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte. kryteria dotyczące kwalifikacji ośrodków zawarte są w rozporządzeniu: odpowiednie doświadczenie, infrastruktura, stabilność ekonomiczna, wykwalifikowany i dyspozycyjny personel.

13 www.marr.pl Kompleksowe usługi dla przedsiębiorczych Standardy działania: wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 (co 3 lata audit); przestrzeganie zasad etyki zawodowej, realizacja usługi poprzedzona szczegółową diagnozą wykonalności; w przypadku braku możliwości wykonania usługi – informacja o możliwości jej wykonania przez inne ośrodki KSU (ew. pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu) wykorzystanie aktualnych, kompletnych i wiarygodnych źródeł danych usługa z zasady realizowana niezwłocznie, w przypadku spraw skomplikowanych termin w uzgodnieniu z klientem.

14 www.marr.pl Kompleksowe usługi dla przedsiębiorczych Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Akredytowane usługi systemowe: Informacyjne Szkoleniowe Finansowe – udzielanie pożyczek Finansowe – udzielanie poręczeń Doradcze o charakterze ogólnym Doradcze o charakterze proinnowacyjnym

15 www.marr.pl Transfer wiedzy - Informacja i doradztwo Usługa informacyjna: szczegółowa diagnoza potrzeb klienta (pierwszy kontakt) prowadzenie i finansowanie działalności gospodarczej, innowacje, zagadnienia konkurencji, ochrona własności intelektualnej korzystanie z elektronicznych platform urzędowych, przekierowanie do usługi doradczej lub innego usługodawcy systemowego (szkolenia, pożyczki, innowacje) Usługa doradcza: dla przedsiębiorcy – prawo, marketing, organizacja, finanse, eksport, wdrażanie innowacji dla startera – analiza profilu i zakresu działalności, wybór formy prawnej i podatkowej, strategia wejścia, pomoc w formalnościach koszt dla klienta – w zależności od programu bezpłatne lub 10% odpłatności Dogodne formy współpracy – spotkania, dyżury, dojazd do klienta

16 www.marr.pl Transfer wiedzy - Informacja i doradztwo Gdzie szukać pomocy: Kraków, ul. Kordylewskiego 11, (012) 617-66-42, (012) 417-74-17 Urząd Gminy w Kluczach – pierwszy wtorek miesiąca Urząd Gminy w Gdowie – trzeci wtorek Pow. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (trzeci poniedziałek Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu drugi piątek Nowy Sącz, ul. Kościuszki 9, (018) 444-21-31 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Filia Krynica-Zdrój czwarty wtorek Urząd Miejski w Tuchowie trzeci czwartek Powiatowy Urząd Pracy w Bochni drugi poniedziałek Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości drugi piątek

17 www.marr.pl Transfer wiedzy – edukacja Bezpłatne pakiety edukacyjne z zakresu: ochrony własności intelektualnej wspierania transferu najlepszych praktyk związanych z klasteringiem i zarządzaniem sieciami zarządzania funduszami inwestycyjnymi Szkolenia komercyjne dla firm Staże i szkolenia dla pracowników naukowych i przedsiębiorców

18 www.marr.pl Fundusze Europejskie dotacje na innowacje MARR S.A. jako partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąc rolę Regionalnej Instytucji Finansującej wdraża 7 działań PO IG 1.4 – 4.1: Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 4.2: Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 5.4.1: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 6.1: Paszport do eksportu 8.1: Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

19 www.marr.pl POIG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG 8.1: Cel projektu: opracowanie i wdrożenie nowej usługi elektronicznej Beneficjenci projektu: mikro i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji, z różnych branż, o różnych specjalnościach niekoniecznie posiadający wiedzę i zasoby IT, z pomysłem na rokujący sukces e-biznes oparty na modelu świadczącym e-usługi, e-usługa: świadczona w sposób zautomatyzowany, przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacj

20 www.marr.pl POIG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Dofinansowanie: Maksymalna wartość wsparcia: 200 tys. (pomoc de minimis), 100 tys. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego. Limity kosztów: Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych : 20 tys. zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 700 tys. zł Maksymalna Intensywność wsparcia: do 70% lub do 80% młody przedsiębiorca do 27 roku życia

21 www.marr.pl POIG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG 8.2 Cel projektu: usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami poprzez wdrożenie systemów informatycznych Beneficjenci: dotacja przeznaczona jest dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, współpracującego na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujących współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Przedsięwzięcie o charakterze zarówno technicznym i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujące trzy lub więcej przedsiębiorstw, Współpraca w oparciu o rozwiązanie elektroniczne,

22 www.marr.pl POIG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Dofinansowanie: wydatki inwestycyjne: dla mikro lub małego przedsiębiorcy - 70%; dla średniego przedsiębiorcy - 60% kosztów kwalifikowanych; wydatki na doradztwo: 50% kosztów kwalifikowanych; wydatki na szkolenia specjalistyczne: dla mikro lub małego przedsiębiorcy - 45%, dla średniego przedsiębiorcy - 35% kosztów kwalifikowanych; inne (promocja, zabezpieczenie, rachunek bankowy): 85% kosztów kwalif. Limity kosztów: Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych : 20 tys. zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln. zł

23 www.marr.pl POIG 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej POIG 5.4.1 Cel projektu: poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej. Beneficjenci projektu: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, 1. Uzyskanie ochrony własności przemysłowej -przygotowanie i zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, -2. Realizacja ochrony własności przemysłowej -wszczęcie i prowadzenie postępowania

24 www.marr.pl POIG 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Intensywność wsparcia uzyskanie ochrony: 1. Wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku badań przemysłowych; Mikro lub mały przedsiębiorca – 70%, Średni przedsiębiorca – 60% 2. wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prac rozwojowych; Mikro lub mały przedsiębiorca – 45%; Średni przedsiębiorca – 35% Intensywność wsparcia na realizację ochrony: Mikro lub mały przedsiębiorca – 45 % Średni przedsiębiorca – 35% Limity kosztów: Od 2 tysięcy złotych do 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

25 www.marr.pl POIG 6.1 Paszport do eksportu POIG 6.1 Cel projektu: zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych Beneficjenci projektu: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 30% (rok poprzedzający złożenie) 1. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu (do 12 mies. lub z poprzednich rund – do 80% 10 tys. zł) 2. Wdrożenie PRE (do 24 miesięcy) – do 50%, do 200 tys. zł.

26 www.marr.pl POIG 6.1 Paszport do eksportu Wsparcie na co najmniej dwóch z działań, w tym jedno z pkt 3–6: 1.udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; 2.organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; 3.wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; 4.uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe; 5.doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; 6.doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

27 www.marr.pl Fundusz Inwestycje Kapitałowe Kapitał na Innowacje – ponad 8,5 mln zł dla nowopowstających firm z branż telekomunikacyjnej, IT, energii odnawialnych i ochrony środowiska MedFund – 18,5 mln zł dla nowopowstających firm z branż technologii ochrony zdrowia, inżynierii medycznej i farmacji Zasady udział MARR max. 200 000 euro objęcie udziałów/akcji nowopowstałego przedsiębiorstwa – 49,9% oferta dla naukowców, pracowników wyższych uczelni, przedsiębiorców i wynalazców – właścicieli innowacyjnych rozwiązań

28 www.marr.pl Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców z regionu Małopolski Pożyczki dla mikro małych firm max. wartość pożyczki – 400.000 zł na rozwój prowadzenie działalności gospodarczej Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców max. wartość pożyczki – 120.000 zł na rozpoczęcie, rozwój prowadzenie działalności gospodarczej Pożyczki dla organizacji pozarządowych max. wartość pożyczki – 120.000 zł na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji

29 www.marr.pl Fundusz Poręczeniowy Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. rozpoczęcie działalności 01.10.2010r. wartość funduszu: 71,7 mln zł udziałowcy: MARR S.A. (13,6 mln zł), Bank Gospodarstwa Krajowego (8 mln zł) oraz Województwo Małopolskie (0,1 mln zł) w grudniu 2010 roku Fundusz pozyskał kolejne 50 mln zł kapitału na udzielanie poręczeń dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusz oferuje poręczenia kredytów i pożyczek dla MŚP: na cele inwestycyjne do kwoty 2 mln zł na cele obrotowe i inwestycyjne do kwoty 600 tys. zł poręczenie może zostać udzielone na okres do 10 lat i maksymalnie sięgać 80% kwoty kapitału poręczanego kredytu/pożyczki

30 www.marr.pl Promocja gospodarcza Małopolski Business in Malopolska wspólny projekt: UMWM, MARR i KPT – zintegrowana oferta usług: -obsługa inwestora -wsparcie eksportu -promocja gospodarcza organizacja misji gospodarczych, wydarzeń targowych, konferencji i seminariów opracowanie analiz, raportów, badań rynkowych, doradztwo inwestycyjne regionalna baza ofert inwestycyjnych, eksporterów i ofert kooperacyjnych

31 www.marr.pl MARR Business Park - przyjazna przestrzeń dla biznesu MARR Business Park oferta dla firm poszukujących nowoczesnych miejsc dla baz magazynowych, parków produkcyjnych i centrów logistycznych 155 tys. m² powierzchni handlowych, magazynowych i produkcyjnych (30% obiekty własne MARR) 190 firm zatrudniających około 3500 osób 50 ha udostępnionych przedsiębiorcom na cele komercyjne nowe hale i magazyny (13,500m² powierzchni użytkowej)

32 www.marr.pl Dziękuję za uwagę Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków www.marr.pl 012 617 66 42


Pobierz ppt "Www.marr.pl MARR S.A. dla przedsiębiorczych Mobilny Punkt Informacyjny Stanisław Bisztyga 27 listopada 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google