Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie

2 Czym jest majątek obrotowy
Majątek całkowity przedsiębiorstwa = a) majątek trwały (aktywa trwałe) b) majątek obrotowy (aktywa obrotowe).

3 W skład majątku obrotowego wchodzą:
Zapasy: - materiały - produkcja w toku - wyroby gotowe - towary 2. Wpłacone dostawcom zaliczki na dostawy, 3. Należności (krótkoterminowe) 4. Środki pieniężne 5. Rozliczenia międzyokresowe czynne

4 Majątek obrotowy brutto i netto
Majątek obrotowy netto = Majątek obrotowy (brutto) Zobowiązania krótkoterminowe (gł. wobec dostawców)

5 Majątek obrotowy a kapitał obrotowy
Majątek obrotowy – dotyczy strony aktywów Kapitał obrotowy – dotyczy strony pasywów. To ta część kapitału stałego spółki, która zaangażowana jest w finansowanie majątku obrotowego (pozostała część finansuje całość majątku trwałego spółki) Kapitał stały – długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa (kapitały własne + długoterminowe zobowiązania, np. kredyty inwestycyjne)

6 Obieg majątku obrotowego
Zaliczka na zakup materiałów / przedpłata Materiał w magazynie Produkcja w toku Wyrób gotowy / towar Należność Płatność przez klienta (gotówka/środki na koncie) Zaliczka na zakup materiałów itd.

7 Cykl obrotu Co to jest cykl obrotu Jak go liczyć
Co to jest cykl całkowity majątku obrotowego

8 Zadanie finansowe postawione przed zarządzającymi w przedsiębiorstwie
Maksymalizować stan konta bankowego

9 Jak osiągnąć to zadanie?
Minimalizować wydatki na inwestycje Minimalizować wydatki na majątek obrotowy Maksymalizować zobowiązania Maksymalizować rentowność

10 Czy wszystkie w/w zadania można realizować jednocześnie?

11 Przykłady sprzeczności celów
Minimalizacja majątku obrotowego / minimalizacja majątku trwałego – alternatywne technologie Minimalizacja majątku obrotowego / maksymalizacja zobowiązań / maksymalizacja zysku – wielkość dostaw Maksymalizacja zobowiązań / maksymalizacja zysku - skonto za terminy płatności Minimalizacja majątku obrotowego / maksymalizacja zysku – JIT Minimalizacja majątku trwałego / maksymalizacja zysku – zmiana technologii Minimalizacja majątku obrotowego / maksymalizacja zysku - termin płatności dla odbiorców

12 Różne strategie zarządzania majątkiem obrotowym – ich zalety i zagrożenia
Strategia konserwatywna Strategia agresywna Strategia umiarkowana

13 Jak finansować majątek obrotowy
Im mniejszy majątek – tym mniej do sfinansowania Kapitałem własnym (częścią - tzw. kapitał obrotowy) Zobowiązaniami wobec dostawców Krótkoterminowymi zobowiązaniami pieniężnymi (gł. system bankowy) Inne źródła – omówione w następnej prezentacji

14 Tytuł kolejnego wykładu
Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i inwestowanie wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Zarządzanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google