Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia pomiaru płynności i zarządzania aktywami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia pomiaru płynności i zarządzania aktywami"— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia pomiaru płynności i zarządzania aktywami

2 Co to jest płynność finansowa?

3 Płynność finansowa aktywów i przedsiębiorstwa
Płynność aktywów = szybkość zamiany składników majątku na środki pieniężne Płynność przedsiębiorstwa = zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań bieżących

4 Płynność a wypłacalność
jest pojęciem krótkookresowym, dotyczy majątku obrotowego i zobowiązań bieżących. Wypłacalność: jest pojęciem długookresowym, dotyczy całego majątku i wszystkich zobowiązań (w tym długoterminowych)

5 Płynność: ocena statyczna

6 Miary płynności finansowej – CR
Wskaźnik płynności bieżącej CR (current ratio) CR = MO / ZB Pożądany poziom = (1,5-2,0) Zapasy często zniekształcają wynik

7 Miary płynności finansowej – QR
Wskaźnik płynności szybkiej QR (quick ratio) QR = (MO – Z) / ZB = (N + G) / ZB Pożądany poziom = ok. 1,0 Część należności może mieć długi termin konwersji na gotówkę Inne nazwy: płynność wysoka, płynność podwyższona, kwaśny test (acid test), szybki test, próba kwasowa, próba ogniowa.

8 Miary płynności finansowej – CaR
Wskaźnik płynności gotówkowej (natychmiastowej) CaR (cash ratio) CaR = (MO – Z – N) / ZB = G / ZB Pożądany poziom = ok. 0,1-0,2 Gotówka utrzymywana głównie w celu buforowania fluktuacji w ściąganiu należności.

9 Miary płynności finansowej – NWC
Kapitał obrotowy netto (KON) NWC (net working capital) NWC = MO – ZB NWC = KS – MT Wyrażony w jednostkach pieniężnych Kapitał obrotowy brutto = MO

10 Zależności pomiędzy CR a NWC
MO > ZB, KS > MT, CR > 1, NWC > 0 MO = ZB, KS = MT, CR = 1, NWC = 0 MO < ZB, KS < MT, CR < 1, NWC < 0

11 Wskaźniki pokrycia i złota zasada bilansowa
Wskaźnik pokrycia I stopnia KW / MT >= 1 Wskaźnik pokrycia II stopnia KS / MT >= 1 Wskaźnik pokrycia III stopnia KS / (MT + MO związany długookresowo) >= 1

12 Wskaźnik pozycji kredytowej
Dwie „wersje” wskaźnika: należności : zobowiązania bieżące lub rotacja należności w dniach : rotacja zobowiązań bieżących w dniach

13 Płynność: ocena dynamiczna

14 Wskaźniki wydajności gotówkowej
sprzedaży (CF operacyjny : sprzedaż) Pożądany poziom 15%-20% zysku (CF operacyjny : EBIT) Pożądany poziom 40%-60% majątku (CF operacyjny : aktywa) Pożądany poziom 30%-35%

15 Wskaźnik wystarczalności gotówkowej
CF operacyjny : zobowiązania bieżące

16 Rotacja majątku i zobowiązań

17 Rotacja = strumień / stan
Wskaźniki rotacji Określają szybkość, z jaką poszczególne składniki majątku zmieniają swą postać (jak często są używane do generowania przychodu) Wyrażone są: - w liczbie cykli: Rotacja = strumień / stan - w długości trwania jednego cyklu Obrót = 360 / liczba cykli

18 Wskaźnik rotacji zapasów
IT (inventory turnover) WR(z) = S / Z C(z) = d / WR(z) = (Z x d) / S Zapasy wg wartości średniej

19 Wskaźnik rotacji należności
ACP / DSO (average collection period / days sales outstanding) WR(n) = S / N C(n) = d / WR(n) = (N x d) / S Należności wg wartości średniej

20 Wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących
WR(zb) = S / ZB C(zb) = d / WR(zb) = (ZB x d) / S Zobowiązania bieżące wg wartości średniej

21 Cykl operacyjny (cykl brutto)
Cykl kapitału obrotowego brutto Cykl brutto = obrót zapasów + obrót należności C(b) = C(z) + C(n) Dążymy do jego skracania. Mówi nam, ile średnio w przedsiębiorstwie trwa upłynnienie całego majątku obrotowego. Jest to okres od momentu wydania środków na sfinansowanie majątku obrotowego do ich powrotu do przedsiębiorstwa.

22 Cykl gotówkowy (cykl netto)
Cykl kapitału obrotowego netto Cykl netto = obrót zapasów + obrót należności – obrót zobowiązań bieżących C(b) = C(z) + C(n) – C(zb) Dążymy do jego skracania. Mówi nam, na ile dni działalności w firmie zabraknie/wystarczy środków pieniężnych.

23 Luka finansowa = cykl netto x przeciętna sprzedaż dzienna
Luka finansowa = zapotrzebowanie na środki pieniężne = źródło finansowania środków obrotowych. Luka finansowa = cykl netto x przeciętna sprzedaż dzienna

24 Inne wskaźniki rotacji
Wskaźnik rotacji aktywów WR(A) = S / A – znany jako TAT Wskaźnik rotacji majątku trwałego WR(MT) = S / MT Wskaźnik rotacji majątku obrotowego WR(MO) = S / MO Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego netto WR(KOn) = S / KOn

25 Korekta wskaźników płynności
ACR = CR x [C(zb) : C(b)] AQR = QR x [C(zb) : C(n)]


Pobierz ppt "Zagadnienia pomiaru płynności i zarządzania aktywami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google