Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Aldona Rumińska-Szalska, Agata Żontołw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Aldona Rumińska-Szalska, Agata Żontołw."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Aldona Rumińska-Szalska, Agata Żontołw

2 ZESTAWIENIE KONKURSÓW – szkolnych i pozaszkolnych, w których uczniowie brali udział TYP KONKURSU, ZASIĘG OGÓLNOPOLSKIE 2 WOJEWÓDZKIE 5 POWIATOWE/ REJONOWE 7 MIĘDZYSZKOLNE, PARAFIALNE 10 WEWNĄTRZ- SZKOLNE 5

3 Dane ogólne dotyczące udziału i osiągnięć uczniów ZSOI nr 5 Krakowie w konkursach na wszystkich szczeblach OGÓŁEM: ok.30 KONKURSÓW 7 klas, 6 zespołów/ drużyn z danej klasy 15 konkursów przedm.(w tym zawody sport.,mecze), 4 parafialne-religijne, 4 projektowe 4 twórczo-artystyczne Indywidualne sukcesy uczniów 44 (bez szczebla wewnątrz- szkolnego)

4 Efekty- osiągnięcia uczniów na poszczególnych szczeblach konkursów 2 OGÓLNO- POLSKIE (II m- kl.IV b wyróż.-kl. IIIa-gim) 7 WOJEWÓDZKIE -Tytuł: Małopolska Szkoła z Pasją, Małopolski Konkurs Pięknego Czytania – 2 ucz.z kl. 3b S.P, Wojewódzki Konkurs Ort. 2 ucz. z kl. 3b S.P, -II m – kl. IV B-projekt, -Ind. finalista- Kl. Ia gim (konkurs hist.) 9 POWIATOWE/REJONOWE (Indywidualni finaliści, laureaci, osoby, które zajęły miejsca I-III i wyróżnienia) 20 MIĘDZYSZKOLNE/PARAFIALNE ( 13- Indywidualnych finalistów, laureatów, którzy zajęli miejsca I-III i wyróżnienia, 7 zespoły )

5 Wnioski z przeprowadzonej analizy: Nauczyciele motywują uczniów (w zależności od ich możliwości i zdolności) do konkursów o charakterze przedmiotowym, projektowym, recytatorskim, artystycznym, sportowym na różnym szczeblu ich organizacji, Udział uczniów w konkursach jest zarówno indywidualny, zespołowy jak i klasowy, Uczniowie samodzielnie wyszukują informacji nt. interesujących ich konkursów, Sukcesy uczniów mierzone m.in. ilością finalistów i laureatów konkursów na różnych szczeblach organizacji konkursów są zadawalające

6 Kierunki do pracy: Podtrzymywanie motywacji do udzia ł u w konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów, Kszta ł towanie ś wiadomo ś ci w ś ród uczniów, ż e nie tylko wynik ma istotne znaczenie w udziale w konkursach, ale ich rozwój poprzez udzia ł w nich, Promowanie osi ą gni ęć uczniów (publikacje osi ą gni ęć na stronie szko ł y, gazetka informacyjna, apele, zebrania z rodzicami, system punktowy), Motywowanie ocenami cz ą stkowymi i w zale ż no ś ci od uznania ocenami semestralnymi

7 Dzi ę kujemy i ż yczymy dalszych sukcesów !


Pobierz ppt "Opracowanie: Aldona Rumińska-Szalska, Agata Żontołw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google