Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa. NCBiR działa od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2007 roku Nr 115, poz. 789). Dyrektor NCBiR 11.04.2008 r. prof. Bogusław Smólski

2 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Pierwszy Konkurs Programu Wspierania Rozwoju Kadry Naukowej Celem Programu jest: wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym poprzez realizację projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

3 Uprzejmie informujemy o otwarciu przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pierwszego konkursu na projekty w ramach Programu LIDER. Liderami mogą być osoby, które: Posiadają stopień doktora uzyskany po 30 września 2005 r. (w przypadku udokumentowanego urlopu wychowawczego po 30 września 2003 r.) Są autorami publikacji w renomowanych czasopismach Brały udział w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy Pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce jako jednostkę goszczącą, która zatrudni Lidera oraz jego zespól badawczy do realizacji projektu Posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu

4 Wnioski należy przygotować (w jęz. polskim i angielskim) znajdującym się na stronie NCBiR (www.ncbir.pl) i przesłać wydrukowane i podpisanewww.ncbir.pl dwa egzemplarze w jęz. polskim i jeden egzemplarz w jęz. angielskim na adres Centrum oraz w wersji elektronicznej (w jęz. polskim i angielskim) na adres: lider@ncbir.pl.lider@ncbir.pl. Do wniosku należy dołączyć: CV, kopie najważniejszych publikacji (do 5 publikacji), kserokopię dyplomu doktorskiego kserokopię dowodu osobistego lub kserokopię karty stałego pobytu w Polsce. Termin składania wniosków upływa 30 września 2009 r. Wnioski należy kierować do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na formularzu będącym załącznikiem do ogłoszenia

5 Etapy Konkursu: Ocena formalna Ocena merytoryczna: - Recenzje co najmniej 2 recenzentów-ekspertów - Zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum ustala listę rankingową - Rozmowa kwalifikacyjna z najlepszymi kandydatam - Decyzje o finansowaniu podejmuje Dyrektor Centrum

6 Finansowane będą projekty o maksymalnym budżecie 1 mln zł Finansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wyjątkowych wypadkach przedłużenie o 12 miesięcy bez zwiększenia finansowania Na budżet składają się: - stypendium dla kierownika zespołu- LIDERA w kwocie 5 tys mies. - koszty realizacji projektu: -- wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego, który będzie realizował projekt -- zakup lub amortyzacja aparatury do 10% wartości projektu materiały -- wartości nie materialne (programy, licencje, ekspertyzy, ochrona patentowa) -- podróże -- publikacje -- organizacja warsztatów -- koszty ogólne do 15% wartości projektu

7 Uprzejmie informujemy o otwarciu przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pierwszego konkursu na projekty w ramach Programu LIDER.Uprzejmie informujemy o otwarciu przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pierwszego konkursu na projekty w ramach Programu LIDER. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Pierwszy Konkurs Programu Wspierania Rozwoju Kadry Naukowej Adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program LIDER – 1. Konkurs ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa Kontakt: Aneta Michałkiewicz e-mail: michalkiewicz@ncbir.pl lub lider@ncbir.pl Tel: +48 515 061 547michalkiewicz@ncbir.pllider@ncbir.pl


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google