Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZAJE GRANTÓW ERC. POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZAJE GRANTÓW ERC. POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze."— Zapis prezentacji:

1 RODZAJE GRANTÓW ERC

2 POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) – lidera zespołu; możliwe są projekty jednoosobowe Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy Granty przyznawane są instytucji goszczącej lidera (Applicant Legal Entity), pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezależność; instytucją goszczącą może być przedsiębiorstwo 2 umowy: - pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz - pomiędzy instytucją goszczącą i liderem Granty są przenośne

3 Kto może aplikować o grant ERC StG? ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy Początkujący naukowcy (2-10 lat po doktoracie) 2-6 lat - starters (początkujący ) 6-10 lat - consolidators (osiągających samodzielność ) -naukowiec z dowolnego kraju świata, w dowolnym wieku -badania w jednym z krajów UE lub AC -wyjątek do max. 14,5 roku po doktoracie, gdy: urlop macierzyński 18 m-cy, długotrwała choroba, służba wojskowa.

4 Profil naukowca -przynajmniej jedna publikacja (bez udziału promotora) w czasopismach międzynarodowych -udokumentowane publikacje międzynarodowe (jako główny autor), udział w konferencjach, nagrody, patenty etc.

5 ERC Starting Grants - zespół -Lider – Principal Investigator – tworzy zespół badawczy -Zespół – badacze mogą być z różnych krajów i instytucji -Projekt - dowolna dziedzina badawcza

6 ERC Starting Grants ERC-2010-StG Budżet konkursu > 528 mln euro Wielkość projektu: do 1,5 mln euro + 500 tys. euro jeżeli PI jest z kraju trzeciego i wprowadza nowe działania badawcze w UE lub AC Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie: do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: 2-10 lat po doktoracie

7 KONKURS - ERC Starting Grants Identyfikator konkursu: ERC-2010-StG Data ogłoszenia: 30 lipca 2009r. Data zamknięcia: -Nauki fizyczne i inżynieryjne – 28 października 2009r. -Nauki o życiu – 18 listopada 2009r. -Nauki społeczne i humanistyczne– 9 grudnia 2009r.

8 Ponowne złożenie wniosku StG! –Lider i współwykonawca mogą brać udział tylko w jednym projekcie ERC –Lider może złożyć wniosek na kolejny konkurs (ERC-2011-StG), tylko wtedy, gdy projekt przeszedł progi punktowe w 1 etapie oceny –Lider nie może składać na aktualny konkurs wniosku, jeżeli startował w poprzednim (ERC-2009-StG), chyba że jego projekt był oceniony powyżej progów punktowych w 2 etapie, ale nie dostał dofinansowania

9 Kto może aplikować o grant ERC AdG? ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy Doświadczeni badacze o ustalonej pozycji naukowej Doświadczony naukowiec, który ma udokumentowany dorobek z ostatnich 10 lat: -zazwyczaj 10 publikacji jako senior autor – w międzynarodowych czasopismach naukowych -3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny język

10 Kto może aplikować o grant ERC? Lub: -5 patentów -10 prezentacji na konferencjach międzynarodowych -3 wyprawy badawcze prowadzone przez naukowca -3 międzynarodowe konferencje, gdzie naukowiec był członkiem komitetu organizacyjnego -nagrody naukowe lub członkostwo w uznanych Akademiach

11 ERC Advanced Grants ERC-2010-AdG Budżet konkursu: > 590 mln euro Wielkość projektu: do 2,5 mln euro + 1 mln euro jeżeli PI jest z kraju trzeciego i rozwija nowe działania badawcze i/lub jest Co-Investigator i/lub wymaga zakupu sprzętu Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie: do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: brak - dowolny wiek i narodowość Nowość w projektach interdyscyplinarnych możliwość wskazania współwykonawcy (co-investigator)

12 ERC Advanced Grants - Zespół w projektach typowych: do 2,5 mln euro Lider – w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym Członkowie zespołu – w tej samej instytucji co lider lub innej w dowolnym kraju świata w projektach interdyscyplinarnych: do 3,5 mln euro Lider – w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym Współwykonawca (co-investigator) – w instytucji w kraju UE lub stowarzyszonym Członkowie zespołu – w tej samej instytucji co lider lub innej w dowolnym kraju świata Udział innych instytucji musi być zatwierdzony przez panel ekspertów oceniających projekt

13 Indykatywny podział budżetu i ocena Ok. 1/3 budżetu programu dla Starting Grants, ok. 2/3 dla Advanced Grants Corocznie ogłaszany jest jeden konkurs dla naukowców początkujących i jeden – dla doświadczonych Budżet: Nauki fizyczne i inżynieryjne – 39% Nauki o życiu – 34% Nauki społeczne i humanistyczne – 14% Projekty interdyscyplinarne – 13% Ocena: 25 paneli (w każdym ok. 10 ekspertów) we wszystkich 3 dziedzinach możliwość powołania dodatkowych w razie potrzeby

14 Ponowne złożenie wniosku ! –Lider i współwykonawca nie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku –Lider nie może składać wniosku na kolejny konkurs ( ERC-2011-AdG), jeżeli startował w poprzednim konkursie (ERC-2010-AdG), chyba że jego projekt był oceniony powyżej progów punktowych w 2 etapie, ale nie dostał dofinansowania –Lider i współwykonawca związani z wnioskiem w którymkolwiek z pierwszych dwóch konkursów (2008 AdG i 2009 AdG) nie mogą składać wniosku w 3 konkursie (ERC-2010-AdG), chyba że wniosek przeszedł progi punktowe w 1 etapie oceny –Tylko jeden grant lidera może być realizowany w tym samym czasie.

15 KONKURS - ERC Advanced Grants Identyfikator konkursu: ERC-2010-AdG Data ogłoszenia: 29 października 2009r. Data zamknięcia: -Nauki fizyczne i inżynieryjne – 24 lutego 2010r. -Nauki o życiu – 17 marca 2010r. -Nauki społeczne i humanistyczne– 7 kwietnia 2010r.

16 Najważniejsze dokumenty Call Fiche Work Programme Guide for Applicants Do pobrania przez stronę: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas EPSS (wysyłka projektu) Strona ERC: http://erc.europa.eu

17 Dziękuję za uwagę ! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279745; e-mail: jk@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "RODZAJE GRANTÓW ERC. POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google