Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
PROGRAMY STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW

2 FNP – O fundacji... jest organizacją pozarządową, nie korzysta ze wsparcia finansowego z budżetu państwa oferuje finansowe wsparcie i honoruje najlepszych młodych naukowców tryb konkursowy – przyznawanie subwencji, nagród i stypendiów

3 Oferta stypendialna dla doktorantów:
Program START Program stypendia konferencyjne Program FOCUS - udział

4 wysokość rocznego stypendium: 24 000 zł
Program START limit wieku do 30 lat – ostatnia szansa dla rocznika 77’ (32 – jeśli wykorzystywany był urlop wychowawczy) wysokość rocznego stypendium: zł co roku ok. 100 stypendiów (2007 r-121),

5 DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
Otrzymaną kwotę stypendium można wydać na rozwój naukowy, kształtowanie ścieżki kariery naukowej (badania naukowe, zakup sprzętu etc)

6 Procedura aplikacyjna:

7 CV kandydata oryginał/ksero dyplomu mgr krótki opis przebiegu dotychczasowej pracy naukowej opis planów naukowych na najbliższy rok (max. 1 str) opinia opiekuna naukowego lista punktowanych publikacji + odbitki najważniejszych prac ew. zgoda właściwej dla rodzaju planowanych badań komisji etycznej

8 Lista laureatów – początek II kwartału 2008 r. (za rok 2008)
OCENA panel ekspertów – 3 osoby (autorytety w danej dziedzinie) Lista laureatów – początek II kwartału 2008 r. (za rok 2008) OCENIE PODLEGAJĄ: publikacje (punktacja – IF; lista filadelfijska) harmonogram planowanych prac naukowych – zarządzanie projektem CV – dotychczasowe osiągnięcia, przebieg kariery naukowej

9 Umowa 3-stronna: laureat – FNP – Uczelnia macierzysta:
Obowiązki STYPENDYSTY: kontynuacja pracy naukowej umieszczanie (w okresie pobierania stypendium) informacji, że autor publikacji jest stypendystą FNP przesłanie zaakceptowanego przez opiekuna naukowego sprawozdania z działalności naukowej do 15 grudnia roku otrzymywania stypendium FNP wypłaca stypendium w 4 ratach (na konto podane w umowie)

10 Można przedłużyć stypendium o rok!!!
Stypendysta powinien niezwłocznie poinformować FNP gdy: zmieni status jako pracownik, zmieni miejsce zatrudnienia/studiów doktoranckich, planuje na ponad 2 mies. wyjazd z kraju Można przedłużyć stypendium o rok!!! (wypłata stypendium następuje na podstawie aneksu do umowy) TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 31/10/2007

11 Program STYPENDIA KONFERENCYJNE
Uczestnictwo w krajowych/zagranicznych kongresach, sympozjach konferencjach wnioski przyjmowane są w 4 terminach: do 28 lutego,30 kwietnia, 30 czerwca, 30 października UDZIAŁ ORGANIZUJĄCO-REPREZENTACYJNY W KONFERENCJI NIE JEST PODSTAWĄ DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM W PRZYPADKU PREZENTACJI PRACY ZBIOROWEJ – STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE 1 OSOBIE STYPENDIUM MOŻNA UZYSKAĆ RAZ NA DWA LATA, JEGO WYSOKOŚĆ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 75% CAŁKOWITYCH KOSZTÓW UCZESTNICTWA

12 Kryteria: limit wieku – do 35 lat w roku rozpoczęcia konferencji, planowana prelekcja/referat/plakat udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematyce konferencji Pierwszeństwo mają osoby: po raz pierwszy wyjeżdżające na zagraniczną konferencję publikujące w międzynarodowych czasopismach posiadające udokumentowany udział organizatorów lub innego sponsora w finansowaniu uczestnictwa

13 Stypendium można pokryć koszty:
podróży (bilet kolejowy 2 kl lub lotniczy typu APLEX) zakwaterowania wyżywienia opłata konferencyjna Kryteria oceny wniosku: publikacje kandydata/dorobek naukowy ranga konferencji czynny udział w konferencji

14

15 Wymagane dokumenty: wniosek ze strony Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z własnoręcznym podpisem kandydata CV z uwzględnieniem działalności naukowej opis dotychczasowej działalności naukowej opinia promotora/kierownika jednostki naukowej listę 5 publikacji info na temat konferencji/uzasadnienie celowości udziału w konferencji potwierdzenie przyjęcia referatu (plaktu)/streszczenie pracy kalkulacje kosztów uczestnictwa/ewentualne potwierdzenie dofinansowania

16 Pozytywnie rozpatrzony wniosek:
Uczelnia macierzysta kredytuje wyjazd – podstawą rozliczenia jest nota obciążeniowa koszty są zwracane na podst. faktur. i rachunków ok. 30 dni od daty zakończenia konferencji

17 ŻYCZĘ POWODZENIA!!! Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl
(START) Towarzystwo Naukowe Warszawskie (STYPENDIA KONFERENCYJNE) Dziękuję za uwagę i… ŻYCZĘ POWODZENIA!!! Matylda Dąbrowska LPK, AWF Poznań ul. Królowej Jadwigii 27/39, ,


Pobierz ppt "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google