Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 96 00, fax +48 22 826 476 73 www.kig.pl Projekty europejskie a aktywizacja zawodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 96 00, fax +48 22 826 476 73 www.kig.pl Projekty europejskie a aktywizacja zawodowa."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 96 00, fax +48 22 826 476 73 www.kig.pl Projekty europejskie a aktywizacja zawodowa przedsiębiorczych kobiet 14 marca 2008 Marek Kłoczko Sekretarz Generalny KIG

2 Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 2 Krajowa Izba Gospodarcza

3 Izby regionalne i lokalne - 49 Izby branżowe - 61 Izby dwu- i wielostronne- 11 Inne organizacje- 22 Razem: 143 Członków Ponad 300 000 firm członkowskich Krajowa Izba Gospodarcza

4 Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej

5 Podstawowe obszary działania Polityka gospodarcza Sprawy członkowskie Współpraca z zagranicą i promocja Usługi: - Legalizacja dokumentów – Szkolenia - Wydawnictwa Arbitraż gospodarczy Specjalne projekty: - EXPO 2000, EXPO 2005, Europejski Szczyt Gospodarczy Projekty unijne Krajowa Izba Gospodarcza

6 KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Realizacja Projektu 01.01.2005 – 31.12.2007 Budżet 11 290 000 zł Środki własne – 11 290 000 zł 31 500 000 zł Środki UE – 31 500 000 zł OGÓŁEM – 42 790 000 zł UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7 Cel Projektu Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

8 Uczestnicy Projektu Krajowa Izba Gospodarcza - Koordynator PARTNERZY: 2007: 86 - 2009: 120 instytucje otoczenia biznesu w Polsce

9 AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET

10 Sieć KIGNET Podsieć AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET Cel działania Sieci Poprawa dostępności wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, świadczonych przez certyfikowanych doradców, w standaryzowanych punktach doradczych, szczególnie dla kobiet: rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą powracających do pracy aktywnych zawodowo a także bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz absolwentek szkół

11 Przygotowano metodologię działania Punktów Doradczych przy regionalnych i branżowych izbach gospodarczych. Możliwość korzystania z potencjału izb/organizacji zintegrowanych w Sieci KIGNET, w siedemnastu obszarach usług dla biznesu, w tym dostęp do wypracowanych narzędzi, np.: opracowanie profilu pracownika firmy, kształcenie opiekunów praktyk zawodowych w firmach, informatyczne narzędzia wyszukiwania i kojarzenia pracowników i pracodawców. W ramach współpracy z Women Network, utworzonej przy stowarzyszeniu izb europejskich Eurochambres, będą podejmowane dobre praktyki europejskie. Sieć KIGNET Podsieć AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET

12 Współpraca izb gospodarczych z krajów UE na rzecz aktywnego udziału kobiet w rozwoju gospodarczym Działania na rzecz kobiet zatrudnionych w izbach Realizacja projektów międzynarodowych: - CHASE - Chambers against stereotypes in employment - On Board - Women on board of local development - Women in Business and in Decision-making http://www.eurochambres.eu/ EUROCHAMBRES WOMEN NETWORK (EWN)

13 Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet Konsorcjum KIG - SGH Lider Projektu – Krajowa Izba Gospodarcza Realizacja Projektu 30.11.2006 – 30.06.2008 Ogólna wartość projektu 48.360.064,26 zł

14 Cel projektu aktywizacja zawodowa kobiet, rozbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet poprzez: - rekrutację i przeszkolenie 6.500 kobiet, - założenie przez uczestniczki Projektu 2.000 firm Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet

15 Dla kogo projekt skierowany jest do kobiet, które: - ukończyły 30 lat - posiadają minimum średnie wykształcenie - są bezrobotne lub planują zmienić miejsce pracy

16 Projekt składa się z trzech części: bezpłatnych szkoleń przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, konkursu grantowego, doradztwa dla kobiet, które otrzymały dofinansowanie i założyły działalność gospodarczą. Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet

17 Korzyści z udziału w Projekcie szansa na rozpoczęcie działalności na własny rachunek, szansa na podniesienie kwalifikacji, wzbudzenie wśród kobiet postaw przedsiębiorczych, przekonanie bezrobotnych kobiet do własnej działalności gospodarczej, wzbogacenie ich wiedzy o obowiązujące przepisy prawa pracy, zmiany postaw kobiet bezrobotnych wobec zmieniających się warunków rynku pracy i wymogów rynku (kreatywne dostosowywanie się), podniesienie samoświadomości kobiet bezrobotnych co do własnego potencjału i możliwości wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym, możliwość wymiany doświadczeń, doradztwo specjalistów z dziedziny ekonomii, psychologii, prawa szansa na wsparcie finansowe umożliwiające łatwiejszy start w prowadzeniu własnej działalności bezpłatne materiały szkoleniowe korzystanie ze wsparcia merytorycznego firm- członków izb gospodarczych Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet

18 Dziękuję za uwagę Więcej informacji www.kig.pl


Pobierz ppt "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel. +48 22 630 96 00, fax +48 22 826 476 73 www.kig.pl Projekty europejskie a aktywizacja zawodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google