Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw

2 Powstaliśmy w październiku 1991 r. Skupiamy 180 podmiotów z całego województwa lubuskiego. Zrzeszone firmy prezentują pełen przekrój gospodarczy województwa. Nasze firmy członkowskie zatrudniają ponad pracowników Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

3 Misja: ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorstw wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez szkolenia, informację oraz doradztwo, integrowanie lokalnego i regionalnego środowiska przedsiębiorców, promowanie programów UE i informowanie o przedsięwzięciach kierowanych do przedsiębiorców. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

4 Reprezentanci OPZL –Rada Główna PKPP Lewiatan –Lubuski Sejmik Gospodarczy –Komitet Sterujący Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji –Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego –Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Wojewódzka i Powiatowe Rady Zatrudnienia –Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego –Rada Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości –Polsko-Niemiecka Fundacja Kształcenia Kadr Gospodarki –Fundacja na Rzecz Powołania Parku Naukowo-Technologicznego UZ –Rada Koordynacyjna Krajowego Systemu Usług dla MŚP Współpraca –Uniwersytet Zielonogórski, –Lubuski Urząd Skarbowy, –Okręgowa Inspekcja Pracy, –Samorząd terytorialny OPZL głosem przedsiębiorców

5 OPZL członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan To największa w kraju i najbardziej prężna organizacja pracodawców. Skupia 56 branżowych i regionalnych związków pracodawców wszystkich branż oraz regionów Polski. Posiada gwarantowany ustawowo udział w tworzeniu prawa. Uczestniczy w pracach instytucji UE, zabiega o jak najlepsze warunki do działania na rynku unijnym dla polskich przedsiębiorców. Lewiatan jest członkiem BusinessEurope – organizacji reprezentującej przedsiębiorców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu UE i innych instytucji UE

6 Główne cele środowisk gospodarczych Realizacja za pośrednictwem Lewiatana Niższe i prostsze podatki. Niższe koszty pracy. Liberalizacja prawa pracy. Lepsze prawo gospodarcze. Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości. Ograniczenie biurokracji. Tańsze i sprawniejsze państwo. Rozwój dialogu społecznego.

7 OPZL Stowarzyszenie przedsiębiorców ze znakiem jakości Od lipca 2004 posiadamy i działamy zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001:2001

8 OPZL w Krajowym Systemie Usług dla Przedsiębiorców Od 1996 r. jako jedyna organizacja biznesowa w województwie posiadamy akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akredytacja w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych. Korzyści: prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, korzystanie z zamkniętych konkursów o dotacje, przepływ informacji cennych dla przedsiębiorców, możliwość szkolenia pracowników OPZL.

9 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL1 Transfer wiedzy i innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Akredytacja PARP w zakresie usług szkoleniowych oraz doradczych w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością. Prowadzenie konkursu Lubuska Nagroda Jakości pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego – promowanie postaw projakościowych oraz idei zarządzania przez jakość (Total Quality Management) Biuro partnerskie DEKRA Certification w województwie lubuskim

10 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL2 Projekty zrealizowane: Lubuskie Trójmiasto – kwalifikacje a rynek pracy SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006 Czas trwania: – r. Lider projektu: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – zarządzanie projektem, szkolenia pracowników instytucji rynku pracy Partner projektu: Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, kompleksowe badania rynku pracy – 5 modułów badań

11 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL3 Cele Wzmocnienie efektywności instytucji działających na rzecz rynku pracy Lubuskiego Trójmiasta Określenie potencjału zawodowego mieszkańców LT Stworzenie bazy danych aktualnego poziomu wykształcenia i kwalifikacji aktywnych zawodowo mieszkańców Określenie potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców: bieżących oraz pod kątem ich planów rozwoju Określenie kierunków kształcenia lub przekwalifikowania bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem oraz osób wchodzących na rynek pracy Rezultat Kompleksowy raport i upowszechnianie wyników badań wśród mieszkańców LT, pracodawców, jednostek oświatowych

12 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL4 Projekty zrealizowane: Zarządzanie jest sztuką – innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania (I 2006 – VI 2007) Lider: Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ Partner: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Cel: Zainicjowanie budowania mostów między nauką a gospodarką zgodnie z założeniami LRSI. Realizacja: 12 warsztatów w 6 firmach, konferencja, publikacja

13 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL5 Projekty zrealizowane: Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez studentów Wydziału Mechanicznego UZ (2004) Lider: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Partner: Wydział Mechaniczny UZ Cel: Przygotowanie absolwentów UZ do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja: kurs z zakresu podstaw prowadzenia firmy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, indywidualne doradztwo, publikacja

14 Transfer wiedzy i innowacyjność w działalności OPZL6 OPZL w procesie wdrażania innowacji w lubuskich firmach Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych dla przedsiębiorców – od 2000 r. bezpłatne doradztwo i informacja w zakresie: - źródeł i procedur finansowania inwestycji (dotacje UE); - kontaktów z centrami transferu technologii i ośrodkami Krajowego Systemu Innowacji przy PARP; - prawa, marketingu i finansów. Pełnienie roli promotora projektów innowacyjnych w PO Innowacyjna Gospodarka – konsultant OPZL.

15 Magazyn Biznes Lubuski Kwartalnik OPZL dociera do członków, partnerów, samorządów. Narzędzie promocji działalności OPZL

16 Przewodniczący Janusz Jasiński Dyrektor BiuraJarosław Nieradka tel./fax Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ul. Bohaterów Westerplatte Zielona Góra

17 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Dziękuję za uwagę Prowadzisz firmę? Dołącz do nas!


Pobierz ppt "Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 8 czerwca 2008Jarosław Nieradka Wspieramy rozwój lubuskich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google