Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Doliwa - OPI1 WISE Women Integration and Skills for Entrepreneurship Warsztaty 30 czerwca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Doliwa - OPI1 WISE Women Integration and Skills for Entrepreneurship Warsztaty 30 czerwca 2006."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Doliwa - OPI1 WISE Women Integration and Skills for Entrepreneurship Warsztaty 30 czerwca 2006

2 Katarzyna Doliwa - OPI2 OPI -WENETT - promowanie uczestnictwa kobiet przedsiębiorczyń w Europejskim transferze technologii -IRC - Central Poland (IT thematic group) -wspieranie innowacyjności i międzynarodowej współpracy technologicznej -STIM - budowanie uniwersalnej, sieci dostępu do usług informacyjnych i doradczych. -Ris Mazovia -Regionalna Strategia Innowacji i Rozwoju dla Mazowsza -EuroTermBank - Współpraca instytucji terminologicznych przy gromadzeniu europejskich zasobów terminologicznych

3 Katarzyna Doliwa - OPI3 Program Leonardo Da Vinci LEONARDO DA VINCI jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym przede wszystkim do osób już pracujących. Działania programu skupiają się na doskonaleniu systemów kształcenia ustawicznego, opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w tym zakresie oraz na samym kształceniu ustawicznym i zawodowym

4 Katarzyna Doliwa - OPI4 Konsorcjum projektu –Inmark, Hiszpania (Firma konsultingowa) –TermNet, Austria, (Międzynarodowa organizacja terminologiczna) –Intercollege, Cypr (Prywatny Uniwersytet) –EBS Executive Training Centre, Estonia (Szkoła Biznesu) –Information Processing Centre – OPI, Polska (JBR) –European Multimedia Forum - EMF rej. Wlk. Brytania z biurem w Belgii (Stowarzyszenie promujące przemysł multimediów)

5 Katarzyna Doliwa - OPI5 Cel projektu –Analiza porównawcza założeń polityki edukacyjnej dot. przedsiębiorczości kobiet i jej realizacji w poszczególnych krajach. –Identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w europejskim systemie edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości kobiet –Określenie słabych stron w przygotowaniu kobiet do prowadzenia działalności gospodarczej

6 Katarzyna Doliwa - OPI6 Cel projektu –Korelacja pomiędzy potrzebami rynku pracy kobiet przedsiębiorczyń a ofertą szkoleniową –Opracowanie zaleceń do poprawy stanu obecnego –Przygotowanie działań na poziomie europejskim, krajowym oraz organizacyjnym

7 Katarzyna Doliwa - OPI7 Badania –Kwestionariusze przygotowane dla kobiet zatrudnionych oraz prowadzących własną działalność - analiza potrzeb i problemów –Kwestionariusze opracowane dla instytucji szkoleniowych - badanie oferty oraz oceny rynku z perspektywy instytucji szkoleniowej

8 Katarzyna Doliwa - OPI8 Wyniki badań Z jakimi problemami i przeszkodami spotyka się Pani teraz prowadząc swoją działalność?

9 Katarzyna Doliwa - OPI9 Wyniki badań –Ponad 30% kobiet pracuje ponad 40 godzin dziennie, a tylko 25% posiada dzieci. –Głównymi przeszkodami wymienianymi najczęściej przy rozpoczynaniu działalności to: brak wiary w swoje zdolności (63%), aspekty finansowe (55%), zachowanie proporcji pomiędzy życiem osobistym a pracą (49%) –Głównym czynnikiem sukcesu była wiara we własne możliwości i umiejętności i nie tracenie wiary we własne siły

10 Katarzyna Doliwa - OPI10 Cel warsztatów –realizacja celów projektu w oparciu o wyniki badań –wzmocnienie szans i promowanie karier biznesowych i zawodowych kobiet –upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie szkoleń –wypracowanie zestawu modelowych szkoleń odpowiadających potrzebom kobiet

11 Katarzyna Doliwa - OPI11 Materiały informacyjne –program warsztatów –prezentacje –materiały o projekcie –informacje dotyczące testów samooceny –informacje o stronach internetowych na których można znaleźć materiały –formularz oceny –dane kontaktowe

12 Katarzyna Doliwa - OPI12

13 Katarzyna Doliwa - OPI13 kontakt Katarzyna Doliwa katarzyna.doliwa@opi.org.pl Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodleglosci 188b 00-608 Warszawa tel. +48 22 825 42 78 tel./fax +48 22 825 12 48 www.opi.org.pl


Pobierz ppt "Katarzyna Doliwa - OPI1 WISE Women Integration and Skills for Entrepreneurship Warsztaty 30 czerwca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google