Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 II Krajowe Forum Wodne Warszawa, 16-17 marca 2008 r. OBSZAR DORZECZA WISŁY WRAZ Z MNIEJSZYMI DORZECZAMI SĄSIADUJĄCYMI GRUPA 1a ZAGADNIENIA ILOŚCIOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 II Krajowe Forum Wodne Warszawa, 16-17 marca 2008 r. OBSZAR DORZECZA WISŁY WRAZ Z MNIEJSZYMI DORZECZAMI SĄSIADUJĄCYMI GRUPA 1a ZAGADNIENIA ILOŚCIOWE."— Zapis prezentacji:

1 1 II Krajowe Forum Wodne Warszawa, 16-17 marca 2008 r. OBSZAR DORZECZA WISŁY WRAZ Z MNIEJSZYMI DORZECZAMI SĄSIADUJĄCYMI GRUPA 1a ZAGADNIENIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

2 2 Tytuł informacji wyjściowej określał tematykę dyskusji: ILOŚCIOWE i JAKOŚCIOWE problemy gospodarki wodnej w dorzeczu Wisly oraz w 5 sąsiadujących obszarach dorzeczy międzynarodowych znajdujących się a terytorium RP. W dyskusji wzięło udział 50 osób

3 3 RZGW (Gdańsk, Warszawa, Kraków i Gliwice) zidentyfikowały istotne problemy gospodarki wodnej w podległych im regionach wodnych, Najczęściej występujące problemy: - Wisła: 22, 21, 23 i 25 - Pregoła: 11, 21, 22, 25 - Niemen: 21, 22,, 23 - Dniestr: 22, 26 - Dunaj: 21, 22, 27 Ponadto we wszystkich ww. regionach wodnych występują problemy z grupy Inne, które w nawiązaniu do zagadnień ilościowych i jakościowych też stanowią przedmiot dyskusji... i rzeczywiście, wyraźny problem braku odpowiednich regulacji prawnych

4 4 W swoich wystąpieniach biorący udział w dyskusji zostali poproszeni o podawanie lokalizacji danego problemu, a także, w miarę możliwości, omawianie go w układzie CPSWR (DPSIR): Czynniki sprawcze (np. produkcja przemysłowa) Presja na środowisko (np.zrzut ścieków) Stan środowiska (np. jakość wody) Wpływ stanu środowiska (oddziaływanie) na człowieka, gospodarkę, ekosystemy (np. woda nie nadająca się do picia) Reakcja społeczeństwa, państwa, bądź urzędów samorządowych (np. ochrona zlewni)

5 5 Problem 21 – odprowadzenie ścieków Brak instrumentów prawnych, rozporządzeń dotyczących oceny jakości wód i oceny zakładów korzystających ze środowiska Trudności współpracy WIOŚ – organy ścigania (zbyt częste powoływanie się na małą szkodliwość czynu) Przyśpieszyć prace legislacyjne związane z odprowadzeniem ścieków - generalnie brak przepisów wykonawczych (rozporządzeń do ustaw)

6 6 Nie ma jak oceniać jakości wód stojących i płynących, brak opracowań metodycznych – instrumenty kontroli i system monitoringu wysoce niedoskonałe Monitoring, monitoring...brak narzędzi do oceny jakości wód; brak dostępu do danych Rozporządzenia GIOŚ – trudna współpraca z innymi resortami wstrzymuje prace dot. publikacji zarządzeń Finansowanie GIOŚ i WIOŚ – konieczna zmiana systemu; brak środków na ekspertyzy i wynagrodzenia pracowników – środki sa w NFOŚ a nie ma ich...

7 7 Zawirowania wokół realizacji KPOŚK – nie uzasadnione przypadki usuwania inwestycji z programu realizacyjnego (IOŚ) – brak kryteriów podobnych decyzji, np. czynnik rekreacji Wojewodowie zaakceptoali założenia – wójtowie chcą je realizować Nie wiadomo kto faktycznie trzyma pieczę nad KPOŚK Przykład niekontrolowanych zrzutów zanieczyszczeń na terenie W-wy – Potok Służewiecki – lotnisko Okęcie – azot amonowy w jez. Wilanowskim ---- optymistyczny akcent (?) : władze samorządowe jednocześnie wydają pozwolenie w- g i mają kontrolować jakość wód rz. Raduni na dl. 22 km (maj 2007), 18 t śniętych ryb, przyczyna po dziś dzień nie do publicznego omawiania – szybkość działania organów prawnych??

8 8 Problem 22 nic się nie robi żeby ratować jeziora (PZŻ), jeziora umierają m.in.. Wielkie Jeziora Mazurskie brak urządzeń (i odpowiednich przepisów) do odsysania nieczystości z jachtów Problem pełnej kanalizacji miejscowości położonych wokół jezior mazurskich Pozytywne akcenty: regionalny program operacyjny – inicjatywa Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich; program rekultywacji jezior (Olsztyn); stan jakości jezior w ostatnich 10 latach się poprawił Góra śmieci w Radziejach (zlewnia jez. Mamry) Problemy wokół jeziora Zegrzyńskiego

9 9 Problem 25 Decyzje WIOŚ często uchylane przez GIOŚ z uwagi na powoływanie się na nieobowiązujące zarządzenia (np. problem składowania odpadów nad Martwą Wisłą) – problem 25... Brak instrumentów prawnych

10 10 Problem 23 – rolnictwo w znacznym stopniu winne zanieczyszczeniu wód (80 ?), monitoring zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego nieodpowiedni dla oceny jakości wód potrzebne: dobry monitoring + właściwy system gromadzenia danych + udostępnianie danych Średnie plony zbóż: Polska 20 q/ha, Niemcy 66 q/ha

11 11 Problem 24 – stawy rybne Pobór wody dla stawów rybnych bez pozwoleń wodno-gospodarczych Duże obiekty zwykle mają oczyszczalnie, małe z reguły ich nie mają, a bardzo szkodzą jakości wód

12 12 Problem AWARIE Brak wyposażenia i sprzętu do likwidacji skutków awarii (np. awaria rurociągu na Wiśle Dolnej) Rozporządzenia wykonawcze mówią o przeglądach nowych rurociągów; nie obejmują rurociągów starych Ustawa szkodowa – brak rozporządzeń wykonawczych co w konsekwencji nie pozwala na egzekwowanie kar i rekultywację terenów zdegradowanych Brak instrumentów prawnych i generalnie brak przygotowania państwa do likwidacji skutków awarii ekologicznych

13 13 Problem 11 – Nadmierne rozdysponowanie wód Co oznacza słowo nadmierne? Kto powinien wyznaczac ten poziom? Warunki korzystania z wód powinny wyznaczać te wartości – warunki te musza być aktem prawnym, a nie tylko sugestią jak to jest obecnie Lasy: regulacja stosunków wodnych na 1 mln ha Problemy 12/28 – Wody podziemne – górnictwo Problem deficytu wód, tam gdzie są odwodnienia górnicze i długotrwałe odwodnienia budowlane Brak życia biologicznego w wodach wyrobisk górniczych Zatapianie kopalń powoduje wymywanie zanieczyszczeń, zagrożenia związane z obniżaniem się terenu – powrót pojezierzy Zrzuty wód zasolonych Gospodarka wodna w terenach górniczych

14 14 Pozostałe problemy Podstawowy cel gospodarowania wodami: zdrowie człowieka – tego się nie da zrealizować bez dofinansowania z budżetu państwa Brak zaintresowania konsekwencjami zmian klimatycznych Edukacja

15 15

16 16

17 17

18 18


Pobierz ppt "1 II Krajowe Forum Wodne Warszawa, 16-17 marca 2008 r. OBSZAR DORZECZA WISŁY WRAZ Z MNIEJSZYMI DORZECZAMI SĄSIADUJĄCYMI GRUPA 1a ZAGADNIENIA ILOŚCIOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google