Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu Marek Jelonek Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu Marek Jelonek Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu Marek Jelonek Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek

2 Eksploatacja pokładów żwirowych z dolin rzecznych: –blisko koryt rzecznych –daleko od koryt rzecznych Konsekwencje: –krótkotrwałe - wpływ na stan hydromorfologiczny, siedliska i gatunki – długotrwałe - umocnienia brzegów, zbiorniki pożwirowe itp. Eksploatacja pokładów żwirowych z koryt rzecznych: –szczególne/powszechne korzystanie z wód, –zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów (art. 26 PW) –wykonywanie robót regulacyjnych/utrzymaniowych –odżwirowywanie niecek wypadowych i zapór przeciwrumowiskowych –nielegalne pobory – kradzież żwiru Konsekwencje: –krótkotrwałe - wpływ na stan hydromorfologiczny, siedliska i gatunki – długotrwałe - umocnienia brzegów, stymulowanie erozji itp. Co jest czym czego?

3 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych Eksploatacja basenowa żwiru

4 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych Eksploatacja basenowa żwiru RABA - RABA NIŻNA

5 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych Eksploatacja basenowa żwiru

6 Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych Eksploatacja basenowa żwiru DUNAJEC CZCHÓW

7 Konsekwencje podczas prowadzenia eksploatacji składowiska, zakłady produkcji kruszywa, drogi dojazdowe, zajęcie terenu - przekształcenie siedlisk, zapylenie, hałas wpływ na stan siedlisk i gatunków Konsekwencje po zakończeniu eksploatacji zbiorniki pożwirowe do zagospodarowania, teren do rekultywacji Potencjalne sposoby zagospodarowania/rekultywacji rekreacja, chów i hodowla ryb Potencjalne zagrożenia Fizyczna likwidacja cennych siedlisk i gatunków zmiana stosunków wodnych eutrofizacja Eksploatacja basenowa daleko od koryt rzecznych

8 Powszechne korzystanie z wód art. 34 PW Szczególne korzystanie z wód art. 37 PW Eksploatacja w ramach korzystania z wód

9 Art. 22 ust. 1. PW: utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody Art. 22 ust. 1. PW: utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody Art. 67 ust. 1. PW: regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej regulacją wód, służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej Art. 67 ust. 1. PW: regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej regulacją wód, służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej Art. 67 ust. 2. PW: regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego Art. 67 ust. 2. PW: regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego Eksploatacja w ramach utrzymania/regulacji z wód

10

11 Nielegalna eksploatacja

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu Marek Jelonek Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google