Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYSZŁOŚĆ ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI 470 – 790 MHz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYSZŁOŚĆ ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI 470 – 790 MHz"— Zapis prezentacji:

1 PRZYSZŁOŚĆ ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI 470 – 790 MHz
Prace prowadzone w ITU, CEPT i KE Przyszłość rynku medialnego w Polsce Poznań 09 kwietnia 2014 r.

2 PLAN PREZENTACJI Decyzje WRC-12 Prace w ramach ITU
Prace w ramach Unii Europejskiej Prace w ramach CEPT Decyzje podjęte w Europie

3 Decyzje WRC-12 (1) Uchwała 232 WRC-12:
przeznaczenie zakresu (694)-790 MHz w Regionie 1 dla służby ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na zasadach służby pierwszej ważności (na równi z radiodyfuzją), przeznaczenie ważne wraz zakończeniem WRC-15, zakres zidentyfikowany dla systemów IMT, dolna granica zakresu (694 MHz) będzie przedmiotem analiz i ostatecznego zatwierdzenia przez WRC-15, na podstawie badań WRC-15 określi warunki techniczne dla służby ruchomej, stacje służby ruchomej będą koordynowane z systemami radionawigacji lotniczej (m.in. Białoruś, Ukraina i Rosja).

4 Decyzje WRC-12 (2) Uchwała 232 WRC-12 (c.d.):
ITU-R przeanalizuje różne możliwości aranżacji kanałów uwzględniając: kompatybilność z systemami w zakresie MHz, możliwość harmonizacji we wszystkich Regionach, kompatybilność z innymi służbami pierwszej ważności, ITU-R przeanalizuje możliwości wykorzystania zakresu przez systemy pomocnicze względem radiodyfuzji.

5 Konferencja WRC-15 Punkt agendy 1.2: …rozpatrzyć wyniki studiów ITU-R na temat wykorzystania zakresu częstotliwości MHz przez służbę ruchomą, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, oraz podjąć stosowne działania zgodnie z Uchwałą 232 (WRC 12)

6

7 źródło: Broadcast Networks Europe, http://www.broadcast-networks.eu/
Udział sieci naziemnej w dostępie do telewizji (procent gospodarstw domowych) źródło: Broadcast Networks Europe,

8 Prace w ramach ITU (1) Joint Task Group (JTG ) – grupa w ramach ITU-R odpowiedzialna przygotowania do WRC-15 w zakresie punktów agendy 1.1 i 1.2, odbyły się 4 z 6 zaplanowanych spotkań JTG ,

9 Prace w ramach ITU (2) Dotychczasowe rezultaty prac JTG 4-5-6-7
rekomendowanie pozostawienia wartości 694 MHz jako dolnej granicy nowego przeznaczenia dla służby ruchomej, ochrona dla telewizji w kanale 48 wynikająca z porozumienia Genewa `06, prace nad raportem ITU-R dotyczącym kompatybilności IMT i radiodyfuzji – w toku prace nad raportem ITU-R dotyczącym systemów SAB/SAP – w toku

10 Prace w ramach Unii Europejskiej (1)
Możliwe scenariusze wykorzystania pasma 700 MHz: Scenariusz 1 - pozostawienie radiodyfuzji jako podstawowego zastosowania, Scenariusz 2 – pasmo wykorzystywane wyłącznie na potrzeby sieci szerokopasmowej transmisji danych, Scenariusz 3 – współdzielenie pasma, Scenariusz 4 – konwergencja sieci, np. Evolved Multicast Broadcast Multimedia Services w LTE, Future Extension Frames w DVB-T2.

11 Prace w ramach Unii Europejskiej (2)
11 marca 2013 KE wydała mandat dla CEPT na opracowanie warunków technicznych dla systemów w zakresie 694 – 790 MHz, Zadania zlecone CEPT: opracowanie warunków technicznych (w tym aranżacji kanałów) dla szerokopasmowych systemów komunikacji elektronicznej oraz systemów PPDR, przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości przeznaczenia podzakresu dla systemów PMSE.

12 Prace w ramach CEPT (1) Przygotowania w zakresie punktu agendy WRC zespół projektowy PT1 – stały zespół działający w ramach ECC, który zajmuje się systemami IMT, zespół projektowy PT D – zespół działający w ramach przygotowań CEPT do konferencji WRC-15, odpowiedzialny za punkty agendy 1.1 i 1.2, prace toczą się głównie w ramach wspólnych spotkań obu zespołów. Strategia dla pasma UHF grupa zadaniowa TG6 – odpowiedzialna za opracowanie raportu na temat różnych scenariuszy rozwoju usług w paśmie UHF.

13 Prace w ramach CEPT (2) Dotychczasowe wyniki prac PT1 i PTD:
694 MHz – dolna granica zakresu nowego przeznaczenia, utrzymanie porozumienia Genewa `06 w mocy, ochrona dla kanału TV 48 (i poniżej), wstępne poparcie dla systemów PMSE w paśmie 700 MHz, różne propozycje aranżacji kanałów dla IMT…

14 Prace w ramach CEPT (3)

15 Prace w ramach CEPT (4) Elementy strategii opracowane przez TG6:
sposób zagospodarowania w przyszłości (perspektywa 10, 20 lub nawet 30 lat) zakresu częstotliwości 470 – 694 MHz analizowanie możliwości umieszczenia służb dotychczas pracujących w całym zakresie UHF (470 – 862 MHz) takich jak np. PMSE, DVB-T w zakresie 470 – 694 MHz przygotowanie raportu CEPT (planowane zakończenie prac czerwiec 2014), zawierającego punkty: - wprowadzenie oraz otoczenie regulacyjne, - technika, usługi i ewolucja sieci, - zagadnienia związane z długookresową strategią, czyli opis możliwych scenariuszy rozwoju/zagospodarowania zakresu.

16 Prace w ramach CEPT (5) Elementy strategii opracowane przez TG6:
opracowanie scenariuszy zagospodarowania zakresu 470 – 694 MHz do przekazywania głównie treści audio-wideo przekazywanie treści przy wykorzystaniu różnych systemów DVB-T2, LTE – eMBMS oraz nowych opracowywanych w przyszłości standardów wprowadzenie typów topologii sieci nadawczych (HTHP – High Tower High Power oraz LPLT – Low Power Low Tower) zamiast konkretnych standardów zapewnia neutralność technologiczną oraz elastyczność we wprowadzaniu nowych standardów, zmiana, poprzez wprowadzenie nowych standardów, sposobów dostarczania treści do odbiorcy - przekazywanie treści w sposób linearny lub nielinearny, dwukierunkowa komunikacja na linii nadawca-odbiorca, wprowadzenie usług interaktywnych itp.

17 Decyzje podjęte w Europie
Finlandia jako pierwsza ogłosiła rezygnację z radiodyfuzji powyżej 694 MHz, rezygnacja z T-DAB w paśmie MHz – możliwość odtworzenia dwóch pokryć DVB-T, Francja rząd podjął decyzję o udostępnieniu pasma 700 MHz dla IMT w 2015 roku, Niemcy, Wielka Brytania wewnętrzne konsultacje w toku.


Pobierz ppt "PRZYSZŁOŚĆ ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI 470 – 790 MHz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google