Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eko-innowacje w programie CIP Kryteria oceny i wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Warszawa, 23 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eko-innowacje w programie CIP Kryteria oceny i wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Warszawa, 23 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 Eko-innowacje w programie CIP Kryteria oceny i wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Warszawa, 23 listopada 2010

2 West Midlands European Service 2 Organizacja państwowa mająca na celu podniesienie ilości i jakości projektów finansowanych przez UE w regionie West Midlands w Wielkiej Brytanii Ścisła współpraca z organizacjami publicznymi, instytucjami wspierającymi przedsiębiorstwa oraz MŚP Ponad 1000 projektów w naszej bazie danych Ponad 450 projektów (wartych 65m) złożonych do tej pory (od 2007) 226 projektów otrzymało środki finansowe 53% projektów którym pomagamy dostaje środki 1257 osób przeszkolonych w zakresie funduszy europejskich i pisania wniosków Nasza kadra to ewaluatorzy i specjaliści w pisaniu wniosków i zarządzaniu projektami UE w danych dziedzinach

3 West Midlands European Service 3 Programy w których doradzamy: - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) - LIFE+ - INTERREG - Program Uczenie się przez Całe Życie (Lifelong Learning) - FP7 Marie Curie - Daphne III - Erasmus dla Nowych Przedsiębiorców

4 West Midlands European Service 4 Nasze usługi: - Pomoc w identyfikacji i formułowaniu projektów - Pomoc w znalezieniu partnerów - Małe dotacje na spotkania z partnerami - Imprezy informacyjne/tematyczne - Warsztaty z pisania wniosków - Konsultacje indywidualne - Uwagi do szkiców wniosków - Pomoc w zarządzaniu projektami

5 Eko-innowacje CIP 5

6 Co jest niezbędne? 6 1. Produkt/usługa/proces - wyraźne korzyści ekologiczne (wpływ na emisję zanieczyszczeń i jakość powietrza, redukcja/zastąpienie szkodliwych substancji, zarządzanie odpadami, redukcja użycia wody i energii w procesach produkcji) - korzyści ekonomiczne (cena, także w porównaniu do istniejących rozwiązań, potencjalny rynek i jego wielkość) - innowacja (proces, technologiczna, produkt, system, model organizacyjny) – post-prototype! 2. Kontekst europejski – potencjał replikacyjny/powielania 3. Wysokiej jakości konsorcjum i kadra

7 Jak stworzyć projekt? Zacznij od określenia swojego produktu Dodaj kontekst (priorytety polityki europejskiej, zwłaszcza ETAP i Europe2020 oraz krajowej) Zdefiniuj grupę odbiorców i rynek (think BIG) Określ kto jest potrzebny aby osiągnąć planowany wpływ na rynek europejski (konsorcjum) Upewnij się że twój produkt rozwiązuje problem europejski (replikacja) a nie lokalny/regionalny/krajowy Dodaj zarys biznes planu i strategii marketingowej Podziel projekt na logiczne zadania (pakiety pracy) Określ rzeczywiste koszty realizacji 7

8 Ocena wniosków W oparciu o kryteria określone w dokumentach (zaproszenie do składania ofert i przewodnik dla wnioskodawców) Ocena prowadzona przez niezależnych ekspertów (x 3) Cztery etapy oceny: Kryteria kwalifikacyjne (tak/nie) Kryteria wykluczające (tak/nie) Kryteria selekcji (tak/nie) Kryteria oceny merytorycznej (min. punktów 34 z 50) 8

9 Kryteria kwalifikacyjne (ocena formalna) 9 - Podmiot prawny (tak/nie) Kopia dokumentów prawnych Formularz legal entity - Miejsce rejestracji podmiotu (tak/nie) Kraje objęte programem (EU27 + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Chorwacja, Turcja, Bałkany Zachodnie i Izrael).

10 Kryteria wykluczające (ocena formalna) - Deklaracja o niewykluczeniu z postępowania (tak/nie) Podpisana deklaracja dostępna w systemie EPSS

11 Kryteria selekcji - Zdolność finansowa (tak/nie) Bilans/rachunek zysków i strat lub Biznes plan (w przypadku start-ups) Uproszczona deklaracja finansowa (simplified financial statement) Financial identification form – tylko lider konsorcjum - Doświadczenie i umiejętności techniczne (tak/nie) B10 B11 – listy intencyjne (nie ma obowiązku, ale……)

12 Kryteria oceny merytorycznej 12 Zgodność z założeniami programu (skala 0-10, min 7) Jakość (skala 0-10, min 6) Wpływ (skala 0-10, min 6) Budżet i efektywność finansowa (skala 0-10, min 6) Europejska wartość dodana (skala 0-10, min 6) Łącznie max punktów: 50 Minimum: 34

13 Ocena merytoryczna - Zgodność z założeniami programu - Jakość proponowanego projektu - Wpływ projektu - Budżet i efektywność finansowa - Europejska wartość dodana

14 Część B 14 B1: Summary (1 page) B2: Technical description including the state of development (4 pp) B3: Overview on the market and relevant framework conditions (3 pp) B4: Exploitation of the action (2 pp) B5: Objectives-Results-Impacts (4 pp) Wkład do podsumowania ewaluatora ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ, WPŁYW WPŁYW ZGODNOŚĆ, JAKOŚĆ, WPŁYW

15 Część B 15 B6: Rationale for the composition of the consortium and co-financing (tables+0.5 page per partner) B7: Co-financing sources (table) B8: European Added Value (1 page) B9: Work Programme (tables and descriptions) B10: Description of each participant (table and description) JAKOŚĆ BUDŻET EUROPEJSKA WARTOŚĆ DODANA JAKOŚĆ JAKOŚĆ I EUROPEJSKA WARTOŚĆ DODANA

16 Część C 16 Worksheet 1: Proposal cover sheet Worksheet 2: Indicators Worksheet 3: equals form A3 Budget Worksheet 4: C1, C2 and C3 (Cost summary, Funding summary, Distribution of costs per WP) C4.1/C4.2 Direct costs per participant WPŁYW BUDŻET

17 Co można poprawić podczas realizacji projektu? 17 - Zgodność z założeniami programu? - Jakość proponowanego projektu? - Wpływ projektu? - Budżet i efektywność finansowa? - Europejska wartość dodana?

18 Daj się polubić ewaluatorowi! - Czcionka 11 - Tytuł projektu - Podsumowanie projektu - Odpowiedź na każde pytanie - Daj ewaluatorowi proste i łatwe odpowiedzi - Pisz krótko i na temat (max. długości odpowiedzi) - Zachowaj spójność wniosku i logikę projektu - Nie komplikuj odpowiedzi - Poproś o pomoc/drugą opinię - Popraw angielski - Sprawdź pisownię i interpunkcję - Zdjęcia i wykresy, numerowanie i wypunktowanie - Często zapisuj! - Zawsze przeczytaj wersję ostateczną zanim wciśniesz submit!

19 Kilka dobrych rad - Nie czekaj na ostatnią chwilę! Masz 5 miesięcy! - Edycja to obowiązek a nie widzi mi sie! - Znajdź partnerów i spotkaj się z nimi - Zarejestruj się w EPSS - Jeśli to twój pierwszy raz – pracuj z kimś doświadczonym! - Korzyści dla środowiska! Im większe tym lepiej, ale nie obiecuj, że uratujesz Ziemię! - Podejście lifecycle – podejście oparte na cyklu życia produktu - Strategia marketingowa to o wiele więcej niż rozpowszechnianie! - Multiplayer konsorcjum - Pytaj i proś o pomoc! - Praktyka czyni mistrza!!!

20 PYTANIA?

21 Dziekuję za uwagę! Ewa Bloch European Funding Advisor for CIP and EYE West Midlands European Service Tel. +44 777 137 2409 E-mail: e.bloch@wmeuropeanservice.eue.bloch@wmeuropeanservice.eu

22 Ćwiczenie w grupach Ocena wniosku i dyskusja


Pobierz ppt "Eko-innowacje w programie CIP Kryteria oceny i wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Warszawa, 23 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google