Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Ramowym UE Marta Jokiel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Ramowym UE Marta Jokiel."— Zapis prezentacji:

1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Ramowym UE Marta Jokiel

2 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Wspólnoty Europejskiej (2007-2013) jest największym programem finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie. Jego najważniejsze cele to m.in.: Wspieranie współpracy na wszystkich płaszczyznach, w całej Unii Europejskiej, Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy, Zintensyfikowanie dialogu między naukowcami a społeczeństwem w Europie, Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej (MŚP!!!).

3 W 7. PR położono silny nacisk na udział małych i średnich przedsiębiorstw, Zastosowano wiele uproszczeń i zmniejszono bariery udziału przedsiębiorstw w programie ramowym, Znacznie zwiększono budżet na udział MŚP w 7. PR w stosunku do lat poprzednich

4 MŚP w programie szczegółowym Współpraca (Cooperation) Realizacja projektów w ramach współpracy (tzw. collaborative projects), które mogą być skierowane również do określonych grup np. MŚP,Realizacja projektów w ramach współpracy (tzw. collaborative projects), które mogą być skierowane również do określonych grup np. MŚP, Zwiększone możliwości wyboru schematu finansowania przez przedsiębiorstwa uczestniczące w 7. PR,Zwiększone możliwości wyboru schematu finansowania przez przedsiębiorstwa uczestniczące w 7. PR, Działania koordynacyjne i wspierające skupione są głównie na promocji i zwiększaniu udziału MŚP w tworzeniu sieci współpracy, wymiany, tworzeniu infrastruktur badawczych itp.,Działania koordynacyjne i wspierające skupione są głównie na promocji i zwiększaniu udziału MŚP w tworzeniu sieci współpracy, wymiany, tworzeniu infrastruktur badawczych itp., Prowadzenie badań na rzecz określonych grup (zwłaszcza MŚP!!!).Prowadzenie badań na rzecz określonych grup (zwłaszcza MŚP!!!).

5 MŚP w programie szczegółowym Ludzie (People) Szczególny nacisk na udział przemysłu (zwłaszcza MŚP) w działaniach w ramach programu stypendialnego Marie Curie. W ramach kształcenia początkowego naukowców, szczególną rolę odegrają przedsiębiorstwa zaangażowane w pracę międzynarodowych sieci (finansowane przez Komisję Europejską) tworzących wspólne programy szkoleniowe o charakterze interdyscyplinarnym (organizacja szkoleń, konferencji, kursów specjalistycznych). W ramach projektów indywidualnych MŚP będą mogły gościć u siebie europejskich naukowców, specjalistów wielu dziedzin, umożliwiając im prowadzenie badań przez okres 12-24 miesięcy. Współpraca pomiędzy przemysłem, a środowiskiem akademickim zakłada zwiększenie wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami naukowymi

6 MŚP w programie szczegółowym Możliwości (Capacities) MŚPZwiększenie konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje w badania i innowacje, Komplementarność z krajowymi programami badawczymi, Komplementarność z innymi programami np. CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), Funduszami Strukturalnymi. W programie jednym z kluczowych działań są badania na rzecz MŚP – umożliwiają one wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzeby dalszego rozwoju i wprowadzanie innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego (w tym badania na rzecz MŚP i badania na rzecz stowarzyszeń MŚP).

7 Najważniejszy jest dobry pomysł na projekt pokrywający się z jednym z priorytetów 7 PR – informacje o konkursach znajdują się na stronach Cordis

8 Można skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html Informacje zamieszczane są również na stronie: http://www.kpk.gov.pl/7pr/pp/index.html http://www.kpk.gov.pl/7pr/pp/index.html Najlepiej skontaktować się z osobą reprezentującą jeden z Punktów Kontaktowych należących do Konsorcjum Punktów Kontaktowych Regionu Łódzkiego, które otrzymują informacje z różnych źródeł o poszukiwanych partnerach do projektów i które w wielu podobnych projektach uczestniczą Poszukiwanie partnerów do projektu

9

10 Przygotowanie wniosku do projektu Zlecenie przygotowania wniosku Przygotowanie samodzielne – wymaga wiele pracy, ale umożliwia zdobycie doświadczenia: Wymaga zapoznania się z priorytetami 7. PR i poszczególnymi tematami w ramach programów szczegółowych (Cooperation, People, Ideas, Capacities) oraz ich instrumentami Po znalezieniu odpowiedniego tematu można przystąpić do planowania (na stronach cordis można odnaleźć materiały pomocne przy pisaniu projektów – tzw. Guide for Applicants)

11

12 Przed przygotowaniem i wysłaniem projektu on-line (konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z działaniem systemu EPSS) dobrze jest przygotować sobie wniosek próbny off-line

13 Wnioski Zawierają informacje: Dotyczące projektu: akronim, tytuł, przewidziany czas trwania, informacje na temat działań (7. PR), słowa kluczowe oraz krótki opis projektu. Dotyczące wnioskodawcy: nazwa, adres, specyfikacja np.: SME, rodzaje współzależności z innymi uczestnikami projektu, dane adresowe osób odpowiedzialnych za projekt, informacje o składaniu wcześniejszych wniosków, informacje dotyczące modelu kosztów, przewidzianego budżetu oraz podobne informacje o partnerach projektu. Załączniki zawierające szczegółowe dane na temat przewidzianego projektu (cele, potencjalny wpływ rezultatów projektu, skład konsorcjum, zarządzanie finansami oraz szczegółowy plan wdrażania projektu).

14 Dziękuję za uwagę Marta Jokiel undacja Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź tel. (42) 630 36 67, fax (42) 632 90 89, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl


Pobierz ppt "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Ramowym UE Marta Jokiel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google