Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNET INNOVTION EXPRESS MATCHING TOOL PRO INNO - EUROPE Grażyna Buczyńska Dorota Frączek Zespół Innowacji i Technologii, PARP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNET INNOVTION EXPRESS MATCHING TOOL PRO INNO - EUROPE Grażyna Buczyńska Dorota Frączek Zespół Innowacji i Technologii, PARP."— Zapis prezentacji:

1 INNET INNOVTION EXPRESS MATCHING TOOL PRO INNO - EUROPE Grażyna Buczyńska Dorota Frączek Zespół Innowacji i Technologii, PARP

2 Matching Tool baza danych stworzona na potrzeby programu Innovation Express forum wymiany danych o klastrach w Europie możliwość prezentacji klastra (oferty dla partnerów zagranicznych, strategii, potrzeb itp.) możliwość wyszukania partnerów zagranicznych do współpracy (wg słów kluczowych, kraju, nazwy klastra, branży, poszukiwanych usług itp.) rejestracja w bazie bezpłatna, nie powoduje zobowiązań finansowych http://www.vdivde-it.de/innet

3 Matching Tool rejestracja w Matching tool nie jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o wsparcie w bazie rejestrują się głównie klastry z obszarów geograficznie związanych z partnerami projektu INNET wsparcie PARP udzielane będzie klastrom polskim spełniającym wymogi INNET i Innovation Express http://www.vdivde-it.de/innet

4 Matching Tool

5

6 baza cluster profiles (add cluster profiles) 1. general information 2. cluster information 3. cooperation objectives 4. specific cluster characteristics 5. industrial activities baza cluster search profiles (add search profiles) 1.general information 2.cooperation objectives 3.industrial characteristics 4.cooperation sought

7 Matching Tool - cluster profiles

8 Matching Tool cluster profiles

9

10

11

12 Matching Tool cluster search profiles

13

14

15

16 Matching Tool

17

18 SKŁADANIE WNIOSKÓW 1/4 UWAGA! Sposób, miejsce i terminy składania wniosków będą określone szczegółowo w ogłoszeniu na stronie internetowej PARP Składanie wniosków dwustopniowe: - on-line na stronie Pro Inno Europe (w języku angielskim) - w siedzibie PARP w wersji drukowanej i na CD (w języku polskim)

19 SKŁADANIE WNIOSKÓW 2/4 We wniosku należy m.in.: podać dane partnerów zagranicznych przedstawić założenia strategii współpracy zagranicznej klastra opisać spójność działań proponowanych do realizacji ze strategią wykazać wartość dodaną projektu w wymiarze międzynarodowym dla klastra i MSP funkcjonujących w ramach klastra

20 I ETAP ON-LINE - na stronie PRO INNO Europe http://www.proinno-europe.eu dane klastra aplikującego dane podmiotu aplikującego (koordynatora) informacje o projekcie (w tym streszczenie) formularz wniosku (wypełniony wcześniej i dołączony z dysku) UWAGA 1: polskie klastry NIE składają dodatkowych dokumentów na etapie on-line UWAGA 2: wnioski polskich klastrów złożone on-line przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków przez PARP nie będą rozpatrywane SKŁADANIE WNIOSKÓW 3/4

21 PRO INNO - EUROPE

22

23

24 INFORMATION PACK Pakiet informacyjny pomocny przy przygotowaniu wniosku on-line wytyczne dla wnioskodawców – application guidelines najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – FAQ słowniczek – glossary adresy punktów kontaktowych w krajach konsorcjantów projektu INNET – INNET contact points formularz wniosku – application form załączniki - annexes

25 Matching Tool

26 ProInno-Europe

27 II ETAP – dostarczenie kompletnego wniosku w języku polskim do PARP (w formie wydruku oraz na CD) wniosek wypełniony wg wzoru obowiązkowe załączniki (m.in. potwierdzenie złożenia lub wydruk wniosku złożonego on-line na I Etapie, kopia porozumienia/listu intencyjnego/umowy z partnerami zagranicznymi, KRS) UWAGA! Wnioski złożone w siedzibie PARP przed dniem ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków nie będą rozpatrywane SKŁADANIE WNIOSKÓW 4/4

28 INNET Innovation Express DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ grazyna_buczynska@parp.gov.pl dorota_fraczek@parp.gov.pl


Pobierz ppt "INNET INNOVTION EXPRESS MATCHING TOOL PRO INNO - EUROPE Grażyna Buczyńska Dorota Frączek Zespół Innowacji i Technologii, PARP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google