Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady skutecznego aplikowania o dotacje z Funduszy Strukturalnych Iwona Czaplikowska Katowice, 13 stycznia 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady skutecznego aplikowania o dotacje z Funduszy Strukturalnych Iwona Czaplikowska Katowice, 13 stycznia 2005."— Zapis prezentacji:

1 Zasady skutecznego aplikowania o dotacje z Funduszy Strukturalnych Iwona Czaplikowska Katowice, 13 stycznia 2005

2 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 / 2.3) Procedura ubiegania się o dotację. Procedura ubiegania się o dotację. Wezwanie (zaproszenie) do składania wniosków Wezwanie (zaproszenie) do składania wniosków (PARP, Instytucja Zarządzająca, RIF, prasa). www.parp.gov pl --> Fundusze Strukturalne --> SPO WKP Problemy: - Generator Wniosków - Nowe wersje dokumentów - Nowe wersje dokumentów - Nowe załączniki - Nowe załączniki Uzyskanie promesy kredytowej, leasingowej / umowa kredytowa (współpracujące instytucje kredytujące). Uzyskanie promesy kredytowej, leasingowej / umowa kredytowa (współpracujące instytucje kredytujące). Uwaga! - bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku

3 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 / 2.3) Procedura ubiegania się o dotację. Procedura ubiegania się o dotację. Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna – RIF Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna – RIF Problemy : - brak parafowania stron i numeracji stron, - podpisy niezgodne z formą reprezentacji, - niewłaściwe potwierdzenie za zgodność z oryginałem - brak niezbędnych załączników, - nie wypełnione wszystkie wzmagane rubryki wniosku, - nieterminowe lub niewłaściwe uzupełnienie wniosku. Rozpoczęcie realizacji projektu – Beneficjent Rozpoczęcie realizacji projektu – Beneficjent Uwaga: Działanie 2.1 - rozpoczęcie działań dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie,

4 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 / 2.3) Tryb wyboru projektów. Tryb wyboru projektów. 5. Ocena techniczno - ekonomiczna – grupa robocza ds. Oceny projektów w PARP 6. Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. Oceny projektów w PARP Problemy: - brak innowacyjnosci projektów - środki transportu, - 51 punktów 7. Rekomendowanie projektów IZ – Komitet Sterujący 8. Zatwierdzanie listy projektów do finansowania

5 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 / 2.3) Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów: Ocena TECHNICZNO – EKONOMICZNA (0 / 1) - Czy sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy nie zagraża realizacji projektu, - Zgodność z celem i zakresem merytorycznym działania, - Wnioskowana wartość dotacji min / max, - Minimalny wkład własny - Wykonalność finansowa projektu, - Gotowość projektu do realizacji.

6 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 / 2.3) Kontrola MERYTORYCZNA (punktowa) - Wskaźniki (płynności szybkiej / zadłużenia) - Trwałość w czasie i zakres korzyści planowany do osiągnięcia w wyniku projektu - Doświadczenie wnioskodawcy - Zarządzanie jakością (ISO, certyfikaty, nagrody) - Zakres korzyści - Innowacyjność - Zastosowanie ICT - Wkład własny - Lokalizacja projektu - Wzrost zatrudnienia - Realizacja polityk horyzontalnych UE

7 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 / 2.3) Tryb wyboru projektów cd. Tryb wyboru projektów cd. 7. Przesłanie informacji do wnioskodawców – PARP 8. Podpisanie umowy o współfinansowanie – PARP 9. Podpisanie umowy kredytowej + umowy cesji 10. Rozpoczęcie realizacji projektu – Beneficjent Problemy: - realizacja projektu niezgodnie z umowa, - nie powiadomienie PARP o ew. zmianach umowy, - nie powiadomienie PARP o ew. zmianach umowy, - nie osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. - nie osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. 11. Zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność – Beneficjent 12. Wypłata dotacji - PARP

8 Dziękuje za uwagę. Iwona Czaplikowska i.czaplikowska@garr.pl 201-40-56, wew. 202 206, 207, 128.


Pobierz ppt "Zasady skutecznego aplikowania o dotacje z Funduszy Strukturalnych Iwona Czaplikowska Katowice, 13 stycznia 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google