Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Założenia projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Założenia projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 1 Założenia projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Ministerstwo Gospodarki

2 Projekt 6.2.1 to nowe rozwiązanie systemowe w obszarze zagadnienia eksportowo- inwestycyjnego, dotychczas nie funkcjonujące na rynku polskim. 2Ministerstwo Gospodarki

3 Funkcjonowanie w każdym województwie po jednym punkcie informacyjnym zwanym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), w oparciu o jednolite standardy świadczenia usługi informacyjnej. 3

4 Zakres usługi COIE usługa pro-eksport obejmuje m.in: identyfikację rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym 4Ministerstwo Gospodarki

5 z usługi pro-eksport mogą korzystać przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie RP, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP. Ministerstwo Gospodarki5

6 Zakres usługi COIE usługa pro-biz obejmuje m.in: dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie, organizację, aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje 6Ministerstwo Gospodarki

7 grupą docelową usługi pro-biz są inwestorzy zagraniczni zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ministerstwo Gospodarki7

8 8 Rola COIE w instytucjonalnym systemie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw: Udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorcami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki, w tym Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP i umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw z poszczególnych regionów na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą.

9 9 WPHI w sieci COIE – www.trade.gov.pl

10 10 Funkcjonujące COIE-www.trade.gov.pl 10Ministerstwo Gospodarki

11 11 COIE woj. kujawsko-pomorskie 11

12 12 COIE woj. lubelskie 12

13 13 COIE woj. małopolskie 13

14 14 COIE woj. mazowieckie 14

15 15 COIE woj. opolskie 15

16 16 COIE woj. podlaskie 16

17 17 COIE woj. świętokrzyskie 17

18 18 COIE woj. wielkopolskie 18

19 19 COIE woj. zachodniopomorskie 19

20 20 COIE w pozostałych województwach 20 W pozostałych województwach trwają ostateczne ustalenia w zakresie wdrożenia projektu 6.2.1. Planowany termin uruchomienia jednostek to III kw. 2011 r.

21 21 Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług informacyjnych mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 21

22 Ministerstwo Gospodarki22 Co jest ważne dla Ministra Gospodarki: ograniczanie kosztów wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne zwiększeniu udziału firm aktywnych na rynku międzynarodowym zapewnienie większej efektywności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. 22

23 Ministerstwo Gospodarki 23 Jakie są pozytywne aspekty wdrożenia projektu na poziomie regionu ?

24 24 Wdrożenie projektu jest szansą aktywnego włączenia się regionów w kształtowanie i realizację współpracy gospodarczej z zagranicą. 24Ministerstwo Gospodarki

25 25 Zapewnia bliższą współpracę regionów z placówkami zagranicznymi Ministra Gospodarki. 25Ministerstwo Gospodarki

26 26 Umożliwia kształtowanie w regionie kadry w obszarze eksportu i polskich inwestycji za granicą. 26Ministerstwo Gospodarki

27 27 Budżet projektu na lata 2009-2015 wynosi 77,8 mln zł 27 Środki finansowe

28 Dostępna w COIE broszura informacyjna: 1) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na 42 rynkach zagranicznych 2) o 42 rynkach, obejmująca informacje dotyczące: specyfiki rynku, wymiany handlowej, możliwości eksportowych branż i towarów, dostępu do rynku, kwestii celnych, zamówień publicznych, ochrony własności przemysłowej, rozstrzygania sporów, windykacji należności. www.trade.gov.pl /COIE Ministerstwo Gospodarki

29 29 Kompendium wiedzy o dostępnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców oraz instytucji ich wspierających. Druk Informatora został zrealizowany w ramach projektu systemowego 6.2.1 POIG.

30 Ministerstwo Gospodarki30 Publikacja, która w sposób syntetyczny prezentuje informacje w zakresie wsparcia eksportu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z województwami.


Pobierz ppt "1 Założenia projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google