Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnorodność biologiczna siedlisk w Polskich Obszarach Morskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnorodność biologiczna siedlisk w Polskich Obszarach Morskich"— Zapis prezentacji:

1 Różnorodność biologiczna siedlisk w Polskich Obszarach Morskich
Jan Warzocha Morski Instytut Rybacki w Gdyni autorzy zdjęć: J. Abramowicz, J. Warzocha – (Multimedialny Atlas Biotopów - część 5) E. Andrulewicz

2 Różnorodność biologiczna (lata 80. XX wieku):
hierarchiczny układ trzech poziomów organizacji życia: GENETYCZNY GATUNKOWY SIEDLISKOWY w kontekście praktycznym: Pojęcie elastyczne, bardzo użyteczne w organizowaniu działań z zakresu ochrony środowiska w kontekście naukowym: Zjawisko, podlegające procesowi badania naukowego, mierzalne i obejmujące dwa aspekty życia: rozmaitość i zmienność (Gaston 1996)

3 główne siedliska (typy siedlisk) dennych w POM

4 zgrupowania bezkręgowców bentosowych na tle osadów

5 zgrupowania bezkręgowców dennych vs głębokość

6 Główne czynniki strukturalne kształtujące
różnorodność biologiczną dna: Naturalne: -różnorodność geologiczno- geomorfologiczna; (systemy „otwarte” i „zamknięte”, ukształtowanie dna, różnorodność osadów-”ekotony”) -warunki hydro-chemiczne (temperatura, zasolenie, tlen) - występowanie roślinności dennej Antropogeniczne: - zakłócenia fizyczne (mechaniczne) dna - następstwa eutrofizacji - inwazje biologiczne

7 złożoność ekologicza: biotop/siedlisko dna piaszczystego:

8 Dno piaszczyste; kamienie szczątki organiczne

9 Dno piaszczyste: ripplemarki (pręgi faliste) i okresowa materia organiczna w zagłębieniach

10 dno piaszczyste: dryfujące glony

11 dno piaszczysto-kamieniste

12 żwiry

13 głębokie (65-70m) dno mieszane: glina, piasek, żwir, kamienie, konkrecje

14 fragmenty torfu na dnie piaszczystym

15 fragmenty torfu na dnie piaszczystym

16 dno torfowe przy brzegu

17 dno mieszane: piasek, kamienie, muszlowiska, glony

18 Dno kamieniste

19 dno piaszczysto-kamieniste porośnięte glonami

20 zwierzęta osiadłe na kamieniach

21 pąkle przytwierdzone do kamienia

22 Rośliny tworzące siedliska dla zwierząt: rośliny naczyniowe na dnie piaszczystym

23 fauna stowarzyszona z roślinami

24 łąki trawy morskiej

25 rośliny tworzące siedlisko dla zwierząt

26 wynurzona roślinność przybrzeżna

27 zwierzęta tworzące siedliska dla innych zwierząt: dno piaszczyste: agregacje małża omułka

28 zwierzęta tworzące siedliska dla innych zwierząt: zwarte „ławice” omułka

29 omułek tworzący „siedlisko” dla kolonijnych mszywiołów

30 modyfikacja siedlisk przez zwierzęta: bioturbacja

31 bioturbacja, gatunki obce: małgiew piaskołaz

32 czynniki antropogeniczne; eutrofizacja : masowy rozwój glonów nitkowatych

33 dno piaszczyste zdominowane przez glony nitkowate

34 czynniki antropogeniczne; eutrofizacja „głębokie” dno muliste


Pobierz ppt "Różnorodność biologiczna siedlisk w Polskich Obszarach Morskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google