Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wedel. May 2002 Wskaźniki do oceny jakości ekosystemów wodnych wg. Prof.Dominiquea Fontvieille.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wedel. May 2002 Wskaźniki do oceny jakości ekosystemów wodnych wg. Prof.Dominiquea Fontvieille."— Zapis prezentacji:

1 Wedel. May 2002 Wskaźniki do oceny jakości ekosystemów wodnych wg. Prof.Dominiquea Fontvieille

2 Wedel. May 2002 Dobry status – reprezentuje jezioro, które tylko nieznacznie różni się od swojego naturalnego stanu odniesienia w aspekcie swojej biologii ( np. fitoplanktonu, ryb itp.), składu chemicznego i warunków hydro-morfologicznych (np. linia brzegowa i morfologia misy jeziornej).

3 Wedel. May 2002 Dobry status powinien zapewniać: względnie niski ładunek biogenów i biomasy fitoplanktonu; Względnie niski poziom niedotlenienia hypolimnionu; Bardzo niskie stężenia substancji toksycznych; Małe zmiany reżimu hydraulicznego i niewielki jego wpływ na zbiorowiska litoralu i ryb; Mały wpływ ujmowania wody na organizmy wodne; Niewielki wpływ przekształceń brzegu na organizmy wodne

4 Wedel. May 2002 Połączenie koncepcji użytkowanie jeziorastatus jeziora wizja jeziora wizja ekonomiczna użytkowanie wizja ekologiczna obustronna zgoda zrównoważony ekosystem, czysta woda, rybne jezioro

5 Wedel. May 2002 Kryteria dla zrównoważonego czystego produktywnego jeziora bezpośred. aspekt ekologiczny kluczowe ekologiczne parametry wysoka produkcja wysoka produkcja wszystkich organizmów duża elastyczność różnorodność brak organ. niepożadanych duża odporność aspekt ekonom. posrednie bezpoś red. - kryterium ekologiczne bezpośred.

6 Wedel. May 2002 Reakcje jeziora w przypadku zaburzeń (I) za dużo biogenów zaburzenia procesy regulacyjne głowne czynniki szybki recycling rezultaty braku regulacji wysoka produkcja wszystkich organizmów eutrofizacja za mało biogenów naturalna adaptacja róznorodność niska produkcja import niepożądanych organizmów współzawodnictwo rozrost poziomów troficznych trucizny odporność naturalna zagrożenia klimatyczne (susze, powodzie T ) szybka rekolonizacja (elastycznosc) zmiany w składzie gatunkowym

7 Wedel. May 2002 Reakcje jeziora w przypadku zaburzeń(II) Jeśli regulacja zawiedzie duża zmienność stę żeń tlenu mała przezroczystośc mała różnorodność prostsza struktura sieci mała zdolność zmian warunków środ. przez- wyciężenia zmiana zasobów trof. epidemii środowisko toksyczne recover from disasters eutrofizacja rozrost poziomów troficznych zmiany w składzie gatunkowym stała zmiana statusu troficznego i jakości jeziora

8 Wedel. May 2002 Status/stan jeziora na podstawie kluczowych czynników: zróżnicowania populacji produktywności na poziomie gatunków lub populacji ponieważ tylko część populacji część biocenozy może być badana : 1) które elementy biocenozy powinny być wybrane:. te które najłatwiej reagują na zmiany: najbardziej wrażliwe te które najbardziej skorzystają w nowych warunkach. najłatwiejsze do badania. te których czas generacji jest najodpowiedniejszy do przewidywanego zaburzenia 2) która część jeziora powinna podlegać badaniu:. najbliższa w stosunku zaburzenia powodowanego przez człowieka (littoral). posiadająca największą zdolność buforową (osady denne) pytania

9 Wedel. May 2002 wysoka produkcja duża elastyczność duża odporność różnorodność wysoka produkcja aspekt ekonomiczny aspekt ekologiczy brak niepożądanych org. użytkownicy jeziora" dobry status jeziora

10 Wedel. May 2002 drapieżnictwo biomasa produkcja Funkcjonowanie biologicznych komponentów

11 Wedel. May 2002 biomasa drapieżnictwo produkcja nutrienty mineralne Funkcjonowanie biologicznych komponentów

12 Wedel. May 2002 biomasa drapieżnictwo produkcja Funkcjonowanie biologicznych komponentów nutrienty mineralne

13 Wedel. May 2002 biomasa Materia organiczna drapieżnictwo produkcja Funkcjonowanie biologicznych komponentów

14 Wedel. May 2002 biomasa drapieżnictwo produkcja Funkcjonowanie biologicznych komponentów Materia organiczna

15 Wedel. May 2002 biomasa Materia organiczna powtórne zasilanie drapieżnictwo produkcja Funkcjonowanie biologicznych komponentów Nutrienty mineralne

16 Wedel. May 2002 Dysfunkcje biologicznych komponentów jeziora biomasa produkcja drapieżnictwo przyczyna niezrównoważony dopływ/odpływ konsekwencje biomasa produkcja eutrofizacja drapieżnictwo

17 Wedel. May 2002 przyczyna allochtoniczne dopływy (ścieki) konsekwencje autochtoniczne wejścia (kąpiący) eutrofizacja (rozrost populacji / zanieczyszczenia toksyczne wywołujące selekcję gatunków ) organizmy niepożądane: patogeny, wirusy,pasożyty, dead end organisms (nitkowate, produkujące toksyny) Dysfunkcje biologicznych komponentów jeziora

18 Wedel. May 2002 przyczyna osłabiona populacja konsekwencje dopływ refrakcyjnych lub toksycznych subst. niewykorzystane, akumulowane biogeny (mineralne i organiczne) Dysfunkcje biologicznych komponentów jeziora

19 Wedel. May 2002 Zdrowe jezioro dla wszystkich zastosowań wysoka aktywność biomasy (« biogeny » szybkość odnaw. uśredniona " biomasa (ilość & różnorodność) średnie dostarczanie biogenów (wysokie autocht. & niskie allochton.) wykorzystanie gospodarcze wewnętrzne fizyczne & chemiczne parametry zewnętrzne fizyczne parametry (meteorologia)

20 Wedel. May 2002 Typy procesów istotnych jako « kryteria ekologiczne » biomasa produkcja drapieżnictwo równowaga wejście/ wyjście równowaga autotroficzne/ heterotroficzne organizmy autotroficzne procesy autotroficzne procesy heteroficzne procesy heteroficzne procesy O2O2 CO 2 Znaczenie biomasy& aktywności metabolicznej do oceny statusu jeziora

21 Wedel. May 2002 Znaczenie bioróżnorodnosci do oceny jakości ekosystemu Różnorodność energii i źródeł pierwiastków Koncentracja dostępnej energii i pierwiastków bioróżnorodność Bioróżnorodność jako kryterium jakości ekosystemu

22 Wedel. May 2002 Znaczenie bioróżnorodnosci do oceny jakości ekosystemu Jaka bioróżnorodność dla oceny jakości ekosystemu jeziora? Organizmy o krótkim czasie generacji bacteria protozoa crustacea ryby ptaki Rosnący czas generacji Mniej parametrów Krótki czas pomiarów Łatwiejsze modelowanie -+ Organizmy o długim czasie generacji Dużo parametrów Trudniejsze modelowanie Długotrwałe pomiary


Pobierz ppt "Wedel. May 2002 Wskaźniki do oceny jakości ekosystemów wodnych wg. Prof.Dominiquea Fontvieille."

Podobne prezentacje


Reklamy Google