Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich Lidia Kruk-Dowgiałło, Andrzej Osowiecki, Radosław Opioła, Paulina Brzeska, Magdalena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich Lidia Kruk-Dowgiałło, Andrzej Osowiecki, Radosław Opioła, Paulina Brzeska, Magdalena."— Zapis prezentacji:

1 Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich Lidia Kruk-Dowgiałło, Andrzej Osowiecki, Radosław Opioła, Paulina Brzeska, Magdalena Błeńska Samodzielna Pracownia Ekologii Instytut Morski w Gdańsku Gdańsk, 27 lutego 2009

2 Rejony występowania gatunków siedliskotwórczych – odpowiadające obecnej klasyfikacji EUNIS poziom 5 Furcellaria lumbricalis Fucus vesiculosus Mapowanie siedlisk morskich Zatoka Pucka, 1957 (Ciszewski i in. 1962) Zostera marina Prototypowy system podwodnej telewizji

3 1993-1995 Szacowanie zasobów dna Zatoki Puckiej Metody: Filmowanie w technice video z pozycjonowaniem (GPS) Oprogramowanie PC szacujące pokrycie dna makrofitami i biomasę makrofitów (Ciszewski i Kruk-Dowgiałło, 1995) 1999 Delimitacja siedlisk Ławicy Słupskiej Metoda: Mapa morska Sonda akustyczna DGPS, komputer (100 km 2 ) Telewizja podwodna ? Nurkowie (36 stanowisk) (Andrulewicz i in. 2004) 2002-2003 Techniki zdalnej detekcji w monitoringu łąk podwodnych, Zatoka Pucka (Gorska i in. 2003) Mapowanie siedlisk morskich 1993-2003

4 Wydzielenia siedlisk morskich poligonu badawczego głazowiska Rowy na drugim i trzecim poziomie klasyfikacji EUNIS Mapowanie siedlisk morskich 2005-2006 (Osowiecki i in. 2006)

5 Mapowanie siedlisk morskich 2007-2009 www.pom-habitaty.eu Metoda: Mapa sonarowa Mapa batymetryczna Wydzielenie siedlisk (3 poziom EUNIS) Wyznaczenie reprezentatywnej liczby stanowisk Pobór prób Analiza prób Opracowanie wyników Mapy warstwy biologicznej (4 i 5 poziom EUNIS)

6 Głazowisko Ławicy Słupskiej interpolacja na podstawie danych biologicznych na stacjach badawczych rzeczywisty zasięg występowania siedlisk dennych Mapowanie siedlisk morskich 2007-2009

7 Siedliska przyrodnicze głazowiska Ławicy Słupskiej na 5. poziomie klasyfikacji EUNIS A3.112 Reduced (intermediate) Exposed Mytilus edulis trossulus A3.113 Reduced (intermediate) Exposed Ceramium diaphanum and Mytilus edulis trossulus A3.111 Reduced (intermediate) Exposed Furcellaria lumbricalis and Mytilus edulis trossulus

8 KryteriaPunktacja 1. Obecność flory dennej na dnie 0 – nie występuje 1 – występuje 2. Występowanie łąk podwodnych 0 – nie występuje 1 – występuje 3. Struktura łąk podwodnych roślin zakorzenionych 0 – łąka jednogatunkowa 1 – łąka dwu- i wielogatunkowa 4. Obecność makroglonów na dnie kamienistym 0 – nie występują 1 – występują 5. Obecność gatunków rzadkich, chronionych każdy gatunek rzadki lub chroniony – 1 6. Obecność gatunków wskaźnikowych eutrofizacji 0 – powyżej 20% 1 – poniżej 20% Kryteria określania cenności przyrodniczej dla: wskaźnik multimetryczny B Di – liczba taksonów należąca do poszczególnych klas dominacji (D3, D2, D1) w i – waga poszczególnej klasy dominacji (odpowiednio 3 dla D1; 2 dla D2 i 1 dla D3) Sens i – tolerancja ekologiczna danego taksonu na stres wywołany antropopresją (3 – taksony wrażliwe, 2 – taksony pośrednie, 1 – taksony odporne) MAKROFLORY DENNEJMAKROFAUNY DENNEJ

9 MAPA OBSZARÓW DNA O NAJWYŻSZEJ CENNOŚCI PRZYRODNICZEJ PRZYBRZEŻNEGO PASA WÓD OD STILO DO USTKI

10 MAPA OBSZARÓW DNA O NAJWYŻSZEJ CENNOŚCI PRZYRODNICZEJ GŁAZOWISKA ŁAWICY SŁUPSKIEJ

11 MAPA OBSZARÓW O NAJWYŻSZEJ CENNOŚCI PRZYRODNICZEJ ZALEWU PUCKIEGO

12 Wykorzystanie praktyczne map siedlisk i obszarów o wysokiej cenności przyrodniczej 1.Tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich 2.Tworzenie planów ochrony obszarów należących do sieci Natura 2000 3.Ocena stanu jakości ekologicznej (jako jeden z elementów waloryzacji)

13 Wynik projektu: Mapy morskie 1:50 000 1. Walorów przyrodniczych, 2. Zagrożeń i degradacji 3. Celów ochrony (Kruk-Dowgiałło i in. 2000) 1996-1999 Przyrodnicza waloryzacja Zatoki Puckiej (BSPA), Cele ochrony

14 Mapy siedlisk to podstawowe narzędzie planowania przestrzennego obszar ó w morskich Pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej (Zaucha i in. 2008)

15 Sposoby użytkowania akwenu Pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej (Zaucha i in. 2008)

16 Pobudka ! ekologia@im.gda.pl


Pobierz ppt "Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich Lidia Kruk-Dowgiałło, Andrzej Osowiecki, Radosław Opioła, Paulina Brzeska, Magdalena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google