Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze 18 października 2010 r. Departament Edukacji Ekologicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze 18 października 2010 r. Departament Edukacji Ekologicznej."— Zapis prezentacji:

1 Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze 18 października 2010 r. Departament Edukacji Ekologicznej

2 -3- Nagroda za całokształt pracy naukowo-badawczej oraz podejmowane działania na rzecz ochrony klimatu prof. dr hab. Maciej Sadowski Nagrody Ministra Środowiska 2010

3 Departament Edukacji Ekologicznej -2- NSRO 2007-2013 Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne w Polsce Adaptacja produkcji rolnej do zmian klimatu

4 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej -2- IGBP – Global Change Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery PAN Climate Institute Waszyngton Mitigation and adaptation strategy for global change US Country Study on Climate Change

5 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej -2- Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji gospodarki do zmian klimatu

6 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej -2-. Najważniejsze osiągnięcia: przyjęcie przez Konferencję Stron Konwencji odrębnego dla Polski roku bazowego do oceny redukcji emisji gazów włączenie Polski do GEF norma techniczna obciążenia przewodów przez osad lodu rekonstrukcja warunków klimatycznych w Europie Środkowej od XIII wieku liczne wdrożenia w ochronie przeciwpowodziowej, urbanistyce energetyce i budownictwie

7 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej -2-. Autor ponad 100 publikacji z zakresu klimatologii i hydrometeorologii

8 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej -2-. Do wypełniania swoich obowiązków podchodzi poważnie, ale za to z dużą dozą optymizmu i humoru;)

9 Departament Edukacji Ekologicznej -3- Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Nagrody Ministra Środowiska 2010

10 Departament Edukacji Ekologicznej -2-. Politechnika Warszawska System gromadzenia, przetwarzania i udostępniania on-line danych monitoringu wód w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie prof. dr hab. inż. M.Nawalany, dr inż. B. Czyżkowski mgr inż. M. Kawka dr inż. K. Kochanek mgr inż. A. Kwiatkowska dr inż. M. Loga mgr inż. K. Sawicka dr inż. G. Sinicyn

11 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej -. Cel: Kontrola przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim

12 Departament Edukacji Ekologicznej Nagrody Ministra Środowiska 2010 Baza Danych Monitoringu Wód - struktura

13 Departament Edukacji Ekologicznej Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Nagrody Ministra Środowiska 2010

14 Departament Edukacji Ekologicznej. Zasady dokumentowania geologiczno- inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego dr Zbigniew Frankowski prof. dr hab. Marek Graniczny mgr inż. Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk dr Regina Kramarska prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak dr Piotr Przeździecki dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz prof. dr hab. inż. Maciej Werno dr Joanna Zachowicz Beta1

15 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej. Pierwsze w kraju opracowanie poświęcone badaniom geologiczno- inżynierskim w zakresie budownictwa morskiego i ochrony brzegu.

16 Departament Edukacji Ekologicznej Nagrody Ministra Środowiska 2010 Cele: wyznaczenie wytycznych i zakresu badań geologiczno-inżynierskich charakterystyka obiektów lokalizowanych w strefie brzegowej i na morzu.

17 Departament Edukacji Ekologicznej Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Nagrody Ministra Środowiska 2010

18 Departament Edukacji Ekologicznej. Atlas Siedlisk Dna Polskich Obszarów Morskich prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski mgr Gabriela Gic-Grusza mgr Lucyna Kryla-Straszewska dr Jan Warzocha dr hab. Jacek Urbański

19 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej. Pierwszy w Polsce i jeden pierwszych w Europie Atlas siedlisk morskich Pierwszy w Polsce i jeden pierwszych w Europie Atlas siedlisk morskich. www.iopan.gda.pl

20 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej. Praca zawiera: strategie wyznaczania siedlisk i ich ochrony przepisy prawa morskiego przepisy systemu Natura 2000 www.iopan.gda.pl

21 Departament Edukacji Ekologicznej Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów Nagrody Ministra Środowiska 2010

22 Departament Edukacji Ekologicznej Nagrody Ministra Środowiska 2010 Ochrona drewna nowej generacji czwartorzędowymi solami amoniowymi doc. dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk

23 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej. Cel pracy: opracowanie preparatów grzybobójczych nowej generacji, do ochrony drewna przed rozkładem mikrobiologicznym

24 Nagrody Ministra Środowiska 2010 Departament Edukacji Ekologicznej. Badania nowatorskie i innowacyjne nie posiadają odpowiedników w kraju ani za granicą. Przyczyniają się do ograniczenia metali ciężkich w środowisku.

25 Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze 18 października 2010 r. Departament Edukacji Ekologicznej


Pobierz ppt "Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze 18 października 2010 r. Departament Edukacji Ekologicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google