Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMCERT Pomeranian Centre for Environmental Research & Technology Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Dlaczego jeziora są zanieczyszczone?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMCERT Pomeranian Centre for Environmental Research & Technology Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Dlaczego jeziora są zanieczyszczone?"— Zapis prezentacji:

1 POMCERT Pomeranian Centre for Environmental Research & Technology Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Dlaczego jeziora są zanieczyszczone?

2 Czym jest jezioro? Jezioro jest to: naturalne zagłębienie lądu tworzące zbiornik wodny niemający połączenia z morzem. (Słownik Języka Polskiego PWN) naturalne zagłębienie lądu tworzące zbiornik wodny niemający połączenia z morzem. (Słownik Języka Polskiego PWN) naturalny, śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w których mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu (Wikipedia). naturalny, śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w których mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu (Wikipedia). Foto. Jezioro Klasztorne Małe, A. Tonderski, POMCERT

3 Powstawanie jezior – procesy geologiczne Czynniki zewnętrzne: niszczące - wietrzenie, erozja, ruchy masowe budujące - sedymentacja Czynniki wewnętrzne: plutonizm diastrofizm metamorfizm wulkanizm

4 Powstawanie jezior – czynniki klimatyczne Czynnikami klimatycznymi mającymi wpływ na kształtowanie się jezior są: obieg ciepła obieg wody krążenie powietrza Rys. Obieg wody w przyrodzie

5 Główne strefy życia w jeziorze Główne strefy w jeziorze zamieszkane przez odrębne grupy organizmów to: Strefa litoralna Strefa sublitoralu Strefa pelagiczna Strefa profundalna Strefa denna (bental)

6 Litoral - rośliny W liroralu organizmy występują na różnych głębokościach, w zależności od panujących warunków - ilości światła i tlenu oraz temperatury, poczynając od brzegu i posuwając się w głąb jeziora. Rys. Strefy roślinności w jeziorze

7 Pas roślin błotnych Gatunek roślin bagiennych należący do rodziny skrzypowatych. Dorasta do wysokości 50-120 cm. Rośnie na terenach bagiennych i tworzy gęste kobierce nad brzegami wód stojących. Foto. Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile) (www.oczkawodne.net)

8 Pas roślin błotnych Gatunek byliny z rodziny turzycowatych. Łodygi obłe do wysokości 100 cm, kwitnie od maja do sierpnia, posiada kwiaty zebrane w kłosy. Foto. Ponikło błotne (Eleocharis palustris) (www.oczkawodne.net)

9 Pas roślinności wynurzonej Gatunek należący do rodziny pałkowatych. Łodyga prosta o rurkowatej budowie, sztywna. Do 2,5 m wysokości. Znaczna część łodygi ma postać kłącza. Roślina ta kwitnie od czerwca do sierpnia (kwiatostan typu kolba). Preferuje glebę bogatą w składniki odżywcze (torf, muł). Foto. Pałka szerokolistna (Typha latifolia) (www.oczkawodne.net)

10 Pas roślinności wynurzonej W Polsce jest dość pospolity. Roślina ta osiąga wysokość od 60 do 120 cm. Posiada kłącza o średnicy do 3 cm, aromatyczne, o zapachu cynamonowo- kamforowym. Foto. Tatarak zwyczajny (Acorus calamus) (www.oczkawodne.net)

11 Rośliny o liściach pływających Zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną. Liście z długim ogonkiem pływają po powierzchni wody. Kwiaty białe, duże – największe kwiaty wśród roślin dziko występujących w Polsce. Gatunek chroniony. Foto. Grzybień biały (Nymphaea alba) (www.obiezyswiat.org)

12 Rośliny o liściach pływających Grążel ma długie i silnie rozgałęzione kłącze, poziomo rosnące w mule dennym. Liście i kwiaty wyrastają z jego wierzchołka. Liście mają kolor od zielonego do brunatnawego, kwiaty są żółte. Występuje na większych głębokościach niż grzybień biały. Foto. Grążel żółty (Nuphar lutea) (www.obiezyswiat.org)

13 Rośliny o liściach zanurzonych (łąki podwodne) Roślina ta pochodzi z Ameryki Północnej. W Polsce obecnie jest jedną z najbardziej pospolitych roślin wodnych. Łodyga dorasta do 3 cm, często jest rozgałęziona. Roślina o bardzo szerokiej tolerancji ekologicznej – występuje we wszystkich rodzajach wód. Jest popularną rośliną akwariową. Foto. Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx.), J. Dutkiewicz

14 Rośliny o liściach zanurzonych (łąki podwodne) Gatunek byliny o kłączach 1-3 m i łodygach o długości do 90 cm. Liście są duże, ich kształt jest zmienny w zależności od środowiska. Drobne kwiaty zebrane są w krótkie kłosokształtne kwiatostany, wystające ponad powierzchnię wody. Foto. Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus), Wikipedia

15 Pas roślin bezkwiatowych Foto. Ramienicowate (Charales), A. M. Kasiński

16 Litoral - zwierzęta Strefa litoralu zamieszkiwana jest przez wiele gatunków ryb oraz bezkręgowców, np. małże i ślimaki. Rys. Występowanie różnych gatunków ryb

17 Litoral - zwierzęta Występuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce. Żyje w stadach, żeruje gromadnie. Zjada zarówno pokarm roślinny jak i zwierzęcy. Należą do ryb płochliwych i bardzo ostrożnych. Foto. Płoć (Rutilus rutilus), A. M. Kasiński

18 Litoral - zwierzęta Szczupak pospolity zamieszkuje wody słodkie całej Europy. Należy do ryb drapieżnych, ale nie jest aktywnym myśliwym. Czyha w ukryciu między roślinami wodnymi i czeka na przepływającą zdobycz. Większe osobniki mogą aktywnie gonić ławice ryb. Foto. Szczupak pospolity (Esox lucius), R. Stankiewicz

19 Litoral - zwierzęta Ciało lina jest pokryte drobnymi łuskami, płetwy są charakterystycznie zaokrąglone. Żyje w niezbyt głębokich, mulistych i obficie porośniętych wodach rzek i jezior. Foto. Lin (Tinca tinca), R. Stankiewicz

20 Litoral - zwierzęta Gatunek małża z rodziny skójkowatych. Szczeżuja zagrzebuje się częściowo w mule, porusza się przy pomocy organu zwanego stopą. Odżywia się odfiltrowując (odcedzając) pokarm z wody. Foto. Szczeżuja pospolita (Anodonta anatina), A. M. Kasiński

21 Litoral - zwierzęta Jedyny rodzimy rak europejski. Posiada ciało pokryte twardym pancerzem podzielone na głowę, tułów i odwłok. Dorasta do 20 cm długości. Pokarm stanowi głównie roślinność podwodna. Prowadzi nocny tryb życia. Foto. Rak szlachetny (Astacus astacus), Wikipedia

22 Strefa toni wodnej (pelagial) Pelagial jest to strefa otwartej wody leżąca nad strefą głębinową. Warunki środowiskowe (oświetlenie, temperatura, natlenienie) zmieniają się wraz z głębokością. Foto. Pojezierze łęczyńsko-włodawskie, J. Madejski

23 Strefa głębinowa (profundal) Strefa ta obejmuje zagłębienia śródjeziorne i dolną część stoków jeziora. Charakteryzuje się ona gorszymi warunkami tlenowymi wynikającymi z intensywnego rozkładu materii organicznej. Temp. wody jest stała i wynosi ok. 4°C. W profundalu występują głównie glony i bakterie. Foto. Zakrzówek, A. M. Kasiński

24 Warstwowość termiczna wód w jeziorze Podczas letniego rozwarstwienia termicznego jeziora utrzymują się dwie masy wody: ciepła, zwana epilimnionem i zimna, tzw. hypolimnion. Pomiędzy tymi warstwami jest strefa przejściowa, zwana metalimnionem Rys. Warstwy wód w czasie lata

25 Porównanie temperatury wody latem i zimą Rys. Temperatura wody latem Rys. Temperatura wody zimą

26 Zawartość tlenu w wodach jeziora Wraz z głębokością ilość rozpuszczonego tlenu zmniejsza się. Rys. Ilość tlenu w wodach Jeziora Karczemnego Małego w zależności od głębokości.

27 Jeziora Polski Jeziora w Polsce zajmują około 1% powierzchni kraju. Najwięcej jezior występuje na Pojezierzu Pomorskim. Rys. Jeziora Polski.

28 Jeziora Polski Największym jeziorem Polski są Śniardwy (113,8 km²). Foto. Jezioro Śniardwy, Wikipedia

29 Jeziora Polski Najgłębszym jeziorem Polski oraz całej środkowej części Niżu Europejskiego jest jezioro Hańcza (108,5 m). Wody jeziora Hańcza są bardzo czyste, przezroczystość dochodzi do 12 m. Foto. Jezioro Hańcza, www.hancza.com

30 Stan jeziora czystego W jeziorach czystych wyróżniamy pięć klas czystości. Foto. Jezioro Klasztorne Małe, A. Tonderski, POMCERT

31 I klasa czystości wód Wody powierzchniowe i podziemne w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością Foto. Jezioro Jeleń, www.hary.pl

32 II klasa czystości wód Wody powierzchniowe i podziemne w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym Foto. Jezioro Raduńskie Dolne, www.odyssei.com

33 III klasa czystości wód Wody powierzchniowe i podziemne w tej klasie określić można jako wody zadowalające Foto. Jezioro Klasztorne Dolne, www.wwg.com.pl

34 IV klasa czystości wód Wody powierzchniowe i podziemne tej klasy scharakteryzować można jako niezadowalającej jakości

35 V klasa czystości wód Wody powierzchniowe i podziemne tej klasy identyfikować można z wodami złej jakości

36 Stan jeziora czystego - wskaźniki Istnieje 57 wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych, według których klasyfikuje się wody w trzech klasach. Wskaźniki te określają ilość substancji mineralnych i organicznych.

37 Stan jeziora czystego - wskaźniki Klasę czystości wód określa się po zbadaniu wszystkich, bądź większości wskaźników. Aby daną próbkę wody sklasyfikować jako woda o danej klasie czystości żaden ze wskaźników nie może być przekroczony. Foto. Jezioro Klasztorne Małe, A. Tonderski, POMCERT

38 Kiedy mówimy o jeziorze zanieczyszczone? Foto. Klasztorna Struga, POMCERT.

39 Eutrofizacja Eutrofizacja jest to proces wzbogacania wód w pierwiastki biogenne (m.in. azot i fosfor), w wyniku którego często dochodzi do zakwitów wody. Foto. Zakwit sinic, Internet.

40 Źródła zanieczyszczeń naturalne antropogeniczne Foto. Źródła zanieczyszczeń antropogenicznych, Jezioro Klasztorne Małe, A. Tonderski, POMCERT

41 Zanieczyszczenia naturalne Substancje pochodzące z rozkładu materii organicznej (np. martwe części roślin, sinice); Substancje pochodzące z rozkładu materii organicznej (np. martwe części roślin, sinice); recyrkulacja związków biogennych do wody z osadów dennych; recyrkulacja związków biogennych do wody z osadów dennych;

42 Zanieczyszczenia antropogeniczne Spływy z pól rolnych Spływy z pól rolnych Odpady organiczne i nieorganiczne Odpady organiczne i nieorganiczne Niekontrolowane spływy kanałami burzowymi Niekontrolowane spływy kanałami burzowymi Spływy wód opadowych z dróg Spływy wód opadowych z dróg Ścieki komunalne Ścieki komunalne

43 Źródła zanieczyszczeń antropogenicznych Jeziora Klasztornego Małego. Rys. Źródła zanieczyszczeń antropogenicznych Jeziora Klasztornego Małego.


Pobierz ppt "POMCERT Pomeranian Centre for Environmental Research & Technology Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Dlaczego jeziora są zanieczyszczone?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google