Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi"— Zapis prezentacji:

1 Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi
Dr Joanna Piątkowska-Małecka

2 Ukształtowanie powierzchni Ziemi

3 Podstawy ekologii Ekologia – nauka zajmująca się badaniem czynników rządzących rozmieszczeniem i częstością występowania organizmów w środowiskach naturalnych Nisza ekologiczna – zespół relacji pomiędzy organizmem a środowiskiem Populacja – zespół osobników należących do jednego gatunku i zamieszkujących ten sam obszar Zespół ekologiczny – populacje wielu gatunków zamieszkujących wspólnie określone siedlisko Ekosystem – organizmy wchodzące w skład zespołu ekologicznego i zajmowane przez nie środowisko

4 Łańcuch troficzny (piramida troficzna)
System prowadzący od producentów do drapieżców najwyższego poziomu

5 Obieg materii w ekosystemie

6 Biogeografia i biosfera
Biogeografia – zajmuje się rozmieszczeniem i częstością występowania organizmów na Ziemi Biosfera – strefa rozwinięta na styku atmosfery, hydrosfery i litosfery, w której rozwija się życie

7 Siedliska naturalne na powierzchni Ziemi
Atmosfera Środowiska lądowe Środowiska wodne (morskie i słodkowodne) Środowiska sedymentacyjne

8 Środowiska lądowe Główne zespoły lądowe zdeterminowane są przez:
klimat – charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych Makroklimat – klimat przeciętny charakterystyczny dla danego regionu, którego dane są oparte o pomiary wykonywane na wysokości 2 m nad ziemią. Mezoklimat – (klimat lokalny) zmodyfikowany przez czynniki działające w średniej skali np. rzeźba terenu, obecność bagien etc. Mikroklimat – zmodyfikowany przez roślinność i odniesiony do warstwy przygruntowej Równoleżnikowe strefy klimatyczne i formacje roślinne na ziemi

9 Strefy klimatyczne Strefa równikowa (klimatów wilgotnych)
Strefy podrównikowe (klimatów zmiennych) Strefy zwrotnikowe (klimatów suchych) Strefy podzwrotnikowe (klimatów zmiennych) Strefy umiarkowane (klimatów wilgotnych-morskich i suchych-kontynentalnych) Strefy podbiegunowe i biegunowe

10 Klimaty tropikalne Typ I – klimaty równikowe – gorące, zawsze wilgotne, wysokie i wyrównane temperatury (22-26º C), z małymi wahaniami dobowymi, obfite opady (ponad 2000 mm), rozłożone równomiernie w roku. Typ II – klimaty podrównikowe – gorące, zmienne, z letnią porą deszczową, temperatury wysokie (17-28º C), opady dość obfite ( mm)

11 Klimaty subtropikalne
Typ III – klimaty zwrotnikowe – gorące, suche, temperatury wysokie (20-26º C), o znacznych wahaniach dobowych, opady skąpe (poniżej 200 mm), nieregularne Typ IV – klimaty podzwrotnikowe – zmienne, z zimową porą deszczową, temperatury latem wysokie i zimą niskie (10-17º C), opady średnie ( mm)

12 Klimaty umiarkowane Typ V – klimaty umiarkowane ciepłe i wilgotne – temperatury średnie (11-18º C), ze słabo zaznaczoną zimą, opady obfite głównie latem (ok mm) Typ VI – klimaty umiarkowane chłodne i wilgotne – temperatury niskie (7-10º C), z mroźną zimą, opady obfite ( mm) Typ VII – klimaty umiarkowane chłodne i suche – temperatury niskie (5-10º C), z wyraźną pora suchą, opady niewielkie (poniżej 400 mm) Typ VIII – klimaty umiarkowane bardzo chłodne i wilgotne – temperatury (-1-+3º C), długotrwałe i mroźne zimy, opady niezbyt obfite ( mm)

13 Klimaty zimne Typ IX – klimaty podbiegunowe – pogody zmienne, temperatury niskie (-10-+2º C), opady niskie ( ), duża wilgotność Typ X – klimaty górskie – duże zróżnicowanie regionalne

14 Główne zespoły lądowe

15 Azonalne typy roślinności
Słone łąki Namorzyny Wrzosowiska Łąki Torfowiska Roślinność wodna

16 Azonalne typy roślinności
Słone łąki Namorzyny Wrzosowiska Łąki Torfowiska Roślinność wodna

17 Azonalne typy roślinności
Słone łąki Namorzyny Wrzosowiska Łąki Torfowiska Roślinność wodna

18 Azonalne typy roślinności
Słone łąki Namorzyny Wrzosowiska Łąki Torfowiska Roślinność wodna

19 Azonalne typy roślinności
Słone łąki Namorzyny Wrzosowiska Łąki Torfowiska Roślinność wodna

20 Azonalne typy roślinności
Słone łąki Namorzyny Wrzosowiska Łąki Torfowiska Roślinność wodna

21 Wysokość nad poziomem morza a klimat i roślinność

22 Środowiska wodne Morskie Śródlądowe

23 Środowiska wodne na skraju kontynentu

24 Organizmy morskie i sieć troficzna oceanu

25 Skamieniałości Skamieniałości – faktyczne pozostałości lub ślady organizmów, które wymarły tysiące lub miliony lat temu, znajdowane głównie w skałach osadowych.

26 Skamieniałości Części twarde – zęby i kości kręgowców, odpowiednio twarde elementy bezkręgowców Części miękkie – resztki skóry, naczyń krwionośnych, liście roślin

27 Skamieniałości Ośródki – puste miejsce w skale po organizmie, powstałe na skutek rozpuszczenia szkieletu przez działanie wody Odciski – spłaszczona ośródka Skamieniałości śladowe – tropy, nory i inne ślady działalności życiowej organizmów

28 Zespół procesów prowadzący do powstania skamieniałości.
Fosylizacja Zespół procesów prowadzący do powstania skamieniałości.

29 Etapy fosylizacji Rozkład tkanek miękkich i rozczłonkowanie szkieletu.
Pogrzebanie w osadzie i mineralizacja (zastąpienie cząsteczek organicznych związkami nieorganicznymi). Przed pogrzebaniem w osadzie kość może być: Nadtrawiona Wygładzona Przedziurawiona przez korzenie


Pobierz ppt "Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google