Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Witamy prezentacja na Temat: Ekosystem Jeziora

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Witamy prezentacja na Temat: Ekosystem Jeziora"— Zapis prezentacji:

1  Witamy prezentacja na Temat: Ekosystem Jeziora
Wykonali Daniel Kowalczyk Sebastian Rek

2 Opis ogólny. Jezioro jest zbiornikiem naturalnym, jego występowanie jest uwarunkowane istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe. Strefy mieszkalne jeziora to: strefa brzegowa, strefa głębinowa (profundal) i strefa toni wodnej (pelagial). Strefa brzegowa dzielona jest na wybrzeże – pas lądu przyległy do zbiornika; pobrzeże – strefa przejściowa i litoral (stale zanurzona część strefy brzegowej).

3 Jeziorko  Tradycyjnie jezioro dzieli się na trzy strefy ze względu na formy życiowe występujących w nim organizmów: 1.Litoralną 2.Pelagiczną 3.Profundalną

4 Pelagial  Inaczej strefa otwartej wody, zajmuje środkową część jeziora. Warunki środowiskowe w tej strefie są bardzo zmienne i zależą od głębokości. Im głębiej, tym mniej światła, mniejsza temperatura i zawartość tlenu, jednocześnie zmniejszają się wahania temperatury. Nekton strefy pelagicznej reprezentują ryby i ptaki.

5 Profundal Jest to strefa obejmująca dno jeziora. Dno stanowią niezużyte i nierozłożone w pelagialu szczątki planktonu i roślin wyższych. Na dnie następuje ich intensywny rozkład przez co pogarszają się warunki tlenowe.  Temperatura wody w ciągu roku praktycznie jest stała, utrzymuje się na poziomie 4ºC. Organizmami mieszkającymi tutaj jest bentos zwierzęcy oraz bakterie.

6 Litoral Rozciąga się od pobrzeża aż do głębokości przenikania światła. Jest obszarem płytkim, nie przekracza głębokości 6-8m. Warunki życia różnią się znacznie w tej strefie, w obrębie tego samego jeziora. Dno w różnych miejscach ma różną głębokość, różne jest falowanie. W miejscach gdzie falowanie jest najsilniejsze bytują rośliny o mocnych korzeniach i zwierzęta dobrze znoszące ruch wody. W miejscach o mniejszym falowaniu występują organizmy charakterystyczne dla wód stojących. Cechą charakterystyczną są duże wahania zawartości tlenu w wodzie.W dzień jest on dostarczany przez rośliny zielone, które w nocy one z niego korzystają.

7 Sublitoral Jest to strefa położona poniżej litoralu, której muliste dno pokryte jest muszlami mięczaków oraz szczątkami roślin litoralnych. W mule żyją larwy ochotek, nicienie, skorupiaki.

8 Dziękuje za wysłuchanie tej pracy!!!!


Pobierz ppt " Witamy prezentacja na Temat: Ekosystem Jeziora"

Podobne prezentacje


Reklamy Google