Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami WYKŁAD 3 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Użytkowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami WYKŁAD 3 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Użytkowanie."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami WYKŁAD 3 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Użytkowanie i zanieczyszczenie wód

2 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 UŻYTKOWANIE WÓD Pobór wody na potrzeby gospodarcze i społeczne wynosił w ostatnich latach ok. 11 km 3, wobec ponad 15 km 3 w latach 80. w XX wieku.

3 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 STAN JAKOŚCI WÓD Zmiany w gospodarce ściekowej.

4 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Ilości ścieków podane w statystykach nie obejmują zanieczyszczeń z terenów wsi oraz niesionych spływami obszarowymi z terenów rolniczych, które wnoszą do wód powierzchniowych szacunkowo: 50% całkowitego ładunku azotu 40% związków organicznych 30% fosforu

5 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 KLASYFIKACJA CZYSTOŚCI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH Badania jakości rzek prowadzone są w celu ich ochrony, na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1991r. ocenia się trzy klasy czystości wód które są odpowiednie standardy jakościowe np. klasa I,II i III. Dla wszystkich klas określane są wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń. Stan zanieczyszczenia rzek ocenia się, porównując wyniki badań monitoringowych ze standardami jakości wód będących podstawą klasyfikacji. Zaliczając kontrolowane odcinki rzek do poszczególnych klas czystości i o zaliczeniu wód do danej klasy decyduje wskaźnik najbardziej niekorzystny.

6 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 KLASYFIKACJA CZYSTOŚCI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH K LASA C HARAKTERYSTYKA I Wody, które zostały zaklasyfikowane jako wody nadające się do: picia (zaopatrzenie ludności), zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia, bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych.

7 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 KLASYFIKACJA CZYSTOŚCI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH K LASA C HARAKTERYSTYKA II Wody, które zostały zaklasyfikowane jako wody nadające się do: bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, celów rekreacyjnych (kąpieliska).

8 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 KLASYFIKACJA CZYSTOŚCI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH K LASA C HARAKTERYSTYKA III Wody, które zostały zaklasyfikowane jako wody nadające się do: nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywania do upraw rolniczych, wody do produkcji nie wymagającej wody pitnej.

9 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA POLSKICH RZEK KlasaStan 2004do 2006 I0,0% II2,5%2,2% III38,2%35,5% IV43,3%42,9% V19,0%19,4%

10 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 GRANICA ZASOBÓW WODNYCH Granicę zasobów wodnych potrzebnych w gospodarce człowieka wyznacza całoroczny odpływ ze wszystkich rzek i strumieni świata, którego wielkość szacuje się na ok. 40 tys. km 3. Znaczna część odpływu ma charakter sezonowy, dlatego nie można wykorzystać całego potencjału istniejących zasobów.

11 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 NIEDOBORY WODY Niedobory wody powodowane są działaniem wielu czynników antropogenicznych, m. in. zmianami klimatu, nadmierną eksploatacją wód podziemnych, melioracjami i drenażami, regulacjami rzek i potoków, zmianą szaty roślinnej – wylesianiem, odwodnieniem odkrywek i kopalń podziemnych, zanieczyszczeniem wód ściekami.

12 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 DEGRADACJA Degradacja jakości wód obejmuje zmiany ich cech fizykochemicznych i biologicznych przez wprowadzenie do nich ogromnych ilości substancji organicznych i nieorganicznych, energii lub substancji promieniotwórczych.

13 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ Ze względu na działanie na organizmy dzielimy na: bezpośrednio, pośrednio szkodliwe. Według kryterium trwałości zanieczyszczenia wód dzielimy na: rozkładalne, nierozkładalne, trwałe.

14 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 POCHODZENIE ŚCIEKÓW Ścieki powstają w praktycznie każdym sektorze ludzkiej aktywności. Możemy podzielić je na: miejskie i bytowo-gospodarcze, rolnicze, radioaktywne, przemysłowe.

15 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 DROGI PRZEDOSTAWANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ DO WÓD

16 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 OCHRONA WÓD Polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez: utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach, doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty.

17 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 ZAGROŻENIE DLA JAKOŚCI WÓD Eutrofizacja Ropa naftowa i produkty ropopochodne Kwaśne deszcze Energia cieplna

18 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 EUTROFIZACJA Oznacza kumulację zanieczyszczeń biologicznych zawartych w ściekach, spływach z pól uprawnych, co przyczynia się do nadmiernego użyźniania wód, co powoduje silny rozwój roślinności wodnej w szczególności glonów. Konsekwencją tego zjawiska są zakwity.

19 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 ROPA NAFTOWA I PRODUKTY ROPOPOCHODNE Szybko rozprzestrzeniają się na powierzchni wodnej tworząc błonę, która ogranicza wymianę gazową między woda a powietrzem. Ropa oblepia skrzydła zwierząt wodnych doprowadzając do ich śmierci. Rozpuszczalne frakcje ropy, emulgatory stosowane do usuwania ropy, a szczególnie zemulgowana ropa są toksyczne dla fauny morskiej.

20 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 KWAŚNE DESZCZE W Europie z ich powodu zaczęło zamierać życie w jeziorach Skandynawii, szczególnie Szwecji. Interesującym przykładem jest Great Moose Lake (Wielkie Jezioro Łososiowe) w stanie Nowy York. Przyjmowało ono kwaśne zanieczyszczenia z powietrza i ze spływami powierzchniowymi przez 50 lat. W końcu zdolność buforowania jeziora i gleb w jego zlewni wyczerpała się i jezioro umarło.

21 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 ENERGIA CIEPLNA Zanieczyszczenie wód powodują nie tylko substancje chemiczne. Energia cieplna także jest groźna dla wód. Ciepło zmienia warunki bytowania organizmów żywych oraz właściwości fizykochemiczne wody. Zimnolubne organizmy wodne tracą środowiska. Podwyższenie temperatury może spowodować przewagę procesów uwalniania substancji toksycznych, np.,metali ciężkich, nad procesami gromadzenia ich na dnie. Zwiększa się również tempo rozkładu materii organicznej i mineralizacji osadów. W konsekwencji obniża się ilość tlenu w warstwach przydennych, co prowadzi do zaniku fauny dennej.

22 Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk WYKŁAD 3 WODY NATURALNE Wody naturalne występujące w przyrodzie można podzielić na: wody opadowe, wody powierzchniowe, wody podziemne.


Pobierz ppt "Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Użytkowanie i zanieczyszczenie wód. Gospodarka odpadami WYKŁAD 3 Janusz Sokołowski ZTNiC PW luty 2013r. Użytkowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google