Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków finansowych m. Poznania przy rozbudowie Stadionu Miejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków finansowych m. Poznania przy rozbudowie Stadionu Miejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków finansowych m. Poznania przy rozbudowie Stadionu Miejskiego

2 Źródło wiedzy Dokumentacja przekazana radnym przez POSIR zawierająca umowy z Modern Construction Systems sp. z o.o. wraz z wyjaśnieniami Wyjaśnienia złożone przez urzędników w trakcie posiedzeń komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego

3 Umowy zawierane pomiędzy POSiR a Modern Constuction System sp. z o.o. - 8 umów zawartych w trybie z wolnej ręki na łączną kwotę 29 621 218 zł. - Brak odpowiedniego zabezpieczenia korzystania z praw autorskich do projektów - Zdeterminowanie funkcji pomieszczeń znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego przed wyborem Operatora stadionu

4 Modern Construction Systems sp. z o.o. Zarejestrowana 19.09.2002 r. - na ponad miesiąc od decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zatwierdzeniu przetargu dwustopniowego na rozbudowę stadionu - na 3 miesiące przed rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę Stadionu Wspólnicy do 02.01.2006 r. Ryżyński Wojciech od 02.01.2006 r. Hoga Bau AG z siedzibą w Neuchatel Szwajcaria i Wojciech Ryżyński

5 UMOWA NR 1 - Umowa z 2002 r. – zamówienie w trybie przetargu dwustopniowego (zaprojektuj i wybuduj) z konsorcjum 3 firm –autorem projektu i osobą której przysługują prawa osobiste autorskie jest Wojciech Ryżyński - Nieznana jest wartość wynagrodzenia za projekt ani treść umowy z projektantem

6 UMOWA NR 2 Umowa z 16 październik a 2006 r. zawarta w trybie z wolnej ręki 67 ust. 1 pkt 1 lit. B wykonanie 6 projektów wykonawczych i 1 ekspertyzy dot. IV trybuny Wynagrodzenie : 153 530 zł

7 UMOWA NR 3 umowa z 13 kwietnia 2007 r., w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit B UZP zaprojektowanie I trybuny z zapleczem handlowo- usługowym i socjalno-użytkowym i zadaszeniem - Wynagrodzenie : 3 465 000 zł dwukrotnie w drodze aneksów do umowy, bez zmiany przedmiotu zamówienia, zmieniano termin realizacji umowy aneks nr 2 z 1.08.2007r z terminu 31 maja 2008 na 15 lipca 2008 r. aneks nr 3 z 15.07.2008r. z terminu 15 lipca 2008 r. na 31.12.2008 wartość kary umownej jaką mógł naliczyć Zamawiający POSIR wynosiła 582 120 zł

8 UMOWA NR 4 Umowa z 26 czerwca 2007 r. zawarta w trybie z wolnej ręki – art.67 ust. 1 pkt 1 lit B UZP zaprojektowanie dalszego etapu modernizacji Stadionu Miejskiego tj. opracowanie koncepcji rozbudowy całego stadionu, zaprojektowanie II trybuny, zaprojektowanie trzeciego poziomu widowni nad II trybuną wraz z wszystkimi łącznikami i zadaszeniem całości stadionu zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym i wymaganiami UEFA Wynagrodzenie : 14 900 000 zł wartość kary umownej jaką mógł naliczyć Zamawiający POSIR wynosiła 2 503 200 zł

9 UMOWA NR 5 Umowa z dnia 27 maja 2008 r. zawarta w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt5 lit B zwiększenie zakresu projektu na III i I trybunie i zadaszenie całości stadionu wraz z adaptacją II i IV trybuny oraz zmiany wynikające z aktualizacją danych przez UEFA Wynagrodzenie: 2 849 900 zł

10 UMOWA NR 6 Umowa z dnia 19 maja 2009 r. zawarta w trybie z wolnej ręki na podst. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. B opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zmiany użytkowania IV trybuny Stadionu Miejskiego w Poznaniu na Centrum Rehabilitacji wraz z pom. biurowymi wykonanie projektu budowlano-wykonawczego powierzchni biurowych na poziomie 3,30 IV trybuny Stadionu Miejskiego Wynagrodzenie: 262 000 zł.

11 UMOWA NR 7 Umowa z dnia 24 września 2009 r. zawarta w trybie z wolnej ręki na podst. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. B wykonanie projektów architektury wnętrz trybun I, II, III na Stadionie Miejskim Wynagrodzenie: 4 672 948 zł

12 UMOWA NR 8 Umowa z dnia 23 stycznia 2009 r. zawarta w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. B - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa Stadionu Miejskiego Wynagrodzenie: 3 182 234 zł (liczone jako 15% od 17 389 262 zł netto)

13 UMOWA NR 9 Umowa z dnia 28.04.2008 zawarta w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust 1pkt 1 lit B nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa trzeciego poziomu widowni nad II trybuną Stadionu Miejskiego Wynagrodzenie: 135 606

14 BILANS Całkowita wartość wynagrodzenia Spółki Modern Constructions Systems sp. z o.o. = 29 621 218 zł.

15 PYTANIA 1. Kto jest autorem projektu z 2002 roku i co on obejmował? 2. Czy zmiana koncepcji rozbudowy stadionu pociągała za sobą konieczność skorzystania z koncepcji przedstawionej przez arch. W. Ryżyńskiego i tym samym zlecenia mu/spółce MCS sp. z o.o. dalszych prac projektowych? 3. Czy zlecenie tzw. prac dodatkowych w ramach umowy z dnia 27 maja 2008 r. dotyczyło zakresu prac projektowych, które można nazwać pracami dodatkowymi i w związku z tym dokonać wyboru wykonawcy z wolnej ręki?

16 PYTANIA 4. Dlaczego projekty budowlano-wykonawcze i architektury wnętrz powiązano z projektami stadionu i zlecono z wolnej ręki ich wykonanie MCS sp. z o.o.? 5. Czy wykonującym nadzór autorski musi być autor projektu? 6. Dlaczego do wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego (wyliczonego procentowo od wartości wszystkich projektów) wliczono projekty budowlano- wykonawcze i architektury wnętrz skoro w myśl ustawy o prawach autorskich i pokrewnych projekty te nie są utworami? 7. Dlaczego projekt architektury wnętrz wykonano przed wyborem operatora Stadionu?.


Pobierz ppt "Nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków finansowych m. Poznania przy rozbudowie Stadionu Miejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google