Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń
Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych

2 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie
Rozliczanie i gwarantowanie przez KDPW Występowanie KDPW jako technicznej strony rozliczeń Uczestnik rozliczający A Uczestnik rozliczający B KDPW Rozliczenia: KDPW –ustala zakres świadczeń pieniężnych i niepieniężnych do których zobowiązani są uczestnicy - zapewnia spełnienie tych świadczeń poprzez rejestrowanie zmian na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych Gwarantuje: -organizuje i zarządza systemem zabezpieczenia płynności System wielostopniowy

3 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie
KDPW Rejestruje transakcje Wylicza zobowiązania i należności Prowadzi i zarządza systemem gwarantowania rozliczeń Wyznacza ostateczną cenę rozliczeniową obligacji Wyznacza wspólnie z GPW i emitentem koszyk obligacji (możliwe rozszerzenie koszyka o nowe serie obligacji) Wyznacza współczynniki konwersji

4 Kontrakty terminowe na obligacje - elementy systemu gwarantowania rozliczeń
Właściwy depozyt zabezpieczający Depozyt zabezpieczający dostawę Bieżące rozrachunki rynkowe Wstępny depozyt rozliczeniowy Monitoring ekspozycji UR Fundusz rozliczeniowy

5 Właściwy depozyt zabezpieczający (WDZ)
Zabezpiecza ryzyko jednodniowej zmiany ceny Naliczany osobno na każdy portfel po zakończeniu sesji Uwzględnia korelacje w obrębie portfela Papiery wartościowe mogą być zaliczone na poczet depozytu do wysokości 60% depozytu na konto indywidualne Przychody z zarządzania WDZ przekazywane uczestnikom kwartalnie Portfel – pozycje w isntruamentach pochodnych zarejestrowane na kontach podstawowych, rozliczane przez danego UR, oznaczane tym samym identyfikatorem klienta, i kodem portfela

6 Przykład obliczania właściwego depozytu zabezpieczającego
WDZ = kurs * mnożnik * poziom DZ% 101,07 PLN * * 2% = PLN

7 Obliczanie WDZ na portel

8 Depozyt zabezpieczający dostawę
Służy zabezpieczeniu otwartych pozycji w okresie dostawy (depozyt 4-dniowy) Naliczany na każdą pozycję osobno W przypadku pozycji krótkiej do chwili przelewu obligacji na konto dostawy Zwracany po rozliczeniu kontraktu Powiększa ekspozycję UR w ostatnim dniu obrotu (obliczany w stosunku do wszystkich otwartych pozycji)

9 Przykład obliczania depozytu zabezpieczającego dostawę
DZD = kurs * mnożnik * poziom DZ% * 101,07 PLN * * 2% * = PLN

10 Bieżące rozrachunki rynkowe
Zobowiązania i należności stron z tytułu zawarcia transakcji na rynku terminowym Redukują ryzyko rynkowe do ryzyka jednodniowego Bieżące rozrachunki rynkowe - rozliczane pomiędzy uczestnikami - wartość rozrachunków zabezpieczona WDR

11 Kontrakty terminowe na obligacje -bieżące rozrachunki rynkowe
Zobowiązania i należności stron z tytułu posiadania otwartej pozycji obliczane są codziennie na koniec dnia Pierwszego dnia - różnica pomiędzy ceną zawarcia transakcji a dzienną ceną rozliczeniową W pozostałe dni: różnica pomiędzy dziennymi cenami rozliczeniowymi W przypadku zamknięcia pozycji: różnica pomiędzy ostatnią dzienną ceną rozliczeniową a ceną z transakcji zamykającej lub jako różnica pomiędzy ceną transakcji zamykającej a ceną transakcji otwierającej

12 Wstępny depozyt rozliczeniowy (WDR)
Zabezpieczenie wnoszone do KDPW na poczet transakcji zawieranych w czasie sesji Akceptowalne formy WDR: -gwarancje bankowe -gotówka -obligacje -akcje spółek indeksu WIG20 Minimalna wysokość 100 tyś. PLN

13 Monitoring ekspozycji uczestników
Monitoring limitu transakcyjnego Monitoring limitu pozycji (UR, NIK) maksymalnie 7500 otwartych pozycji długich i krótkich we wszystkich seriach Monitoring limitu pozycji na rynek 20% wartości obligacji z koszyka

14 Fundusz rozliczeniowy
Wpłata uczestnika obliczana na podstawie generowanego ryzyka (WDZ, K-S) Wpłata minimalna 70 tys. PLN Może być wykorzystywany w sytuacji zamykania przez KDPW pozycji uczestnika na rynku terminowym Obligacje SP do 60% wartości funduszu

15 Kontrakty terminowe na obligacje - zasady rozliczania przez dostawę
Dzień T - ostatnie równanie do rynku Dni od T do T+4 - okres dostawy Dni od T do T+3 - polecenie przelewu obligacji z podaniem gwarantowanego NIK 9xx xx xx -> 9xx xx 78 9xx xx 78 -> 9aa bb 70 NIK Zasada: 1 kontrakt - 1 seria obligacji Przypisanie pozycji Dzień T+3 - ustalenie zobowiązań, instrukcja rozliczeniowa do systemu DEPOZYT Dzień T+4 - ostateczne rozliczenie przez dostawę w systemie DEPOZYT

16 Nowe raporty IRIP Informacja o procesie dostawczym Pozycja krótka
Naliczone WDZ Liczba pozycji pokrytych Liczba pozycji nie pokrytych Pozycja długa Liczba pozycji

17 Nowe raporty IRIP Zawiadomienie o dostawie (T+3)
ISIN dostarczonych obligacji Liczbę dostarczonych obligacji Wartość rozliczeniowa obligacji

18 Wyznaczanie ostatecznej ceny rozliczeniowej obligacji
- ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu - iloczyn narosłych odsetek od obligacji i liczby 100 - współczynnik konwersji dla „i”-tej serii obligacji

19 Współczynnik konwersji
DD CPN CPN

20 Przykładowe współczynniki konwersji dla polskich obligacji

21 Obligacja najtańsza w dostawie the cheapest to delivery (CTD)
Sprzedający maksymalizuje F * CF – P lub minimalizuje P – F * CF przy danej F jest to równoważne minimalizacji: P/CF CTD- obligacja z minimalną wartością P/CF

22 Obligacja najtańsza w dostawie (CTD) – przykład

23 Zasady alokacji pozycji
W drodze losowania z zachowaniem zasad: Zmniejszenie ryzyka rozliczeń – w pierwszej kolejności dobierane są strony w obrębie tego samego UR Ograniczenie liczby transakcji – dopasowanie stron wg liczby zajmowanych pozycji

24 Rozliczenie pieniężne
Możliwe w wyjątkowych sytuacjach (np. przekroczenie limitu rynku) Tylko w porozumieniu z GPW Całkowite lub częściowe Pozycje dla których zablokowane obligacje na koncie dostawy do dnia T+2 zostaną rozliczone przez dostawę w T+3, pozostałe pozycje zostaną rozliczone pieniężnie

25 Zasady rozliczenia pieniężnego
Wyznaczenie obligacji CTD: CTD to obligacja z koszyka dla której poniższa wartość jest najmniejsza - kurs odniesienia z dnia T (rynek ERSPW) - ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu

26 Wyznaczenie ceny rozliczenia pieniężnego
Zasady rozliczenia cd. Wyznaczenie ceny rozliczenia pieniężnego - współczynnik konwersji dla obligacji CTD - kurs odniesienia obligacji CTD z dnia T (rynek ERSPW)

27 Procedury awaryjne Brak obligacji na dostawę w dniu T+4
uruchamiana jest pożyczka automatyczna Brak środków finansowych pożyczka gotówkowa Brak obligacji do dnia T+6 uchwała KDPW o rozliczeniu pieniężnym lub nabycie na rachunek uczestnika z pozycją krótką obligacji z FR Brak środków finansowych na rozliczenie KDPW zbywa dostarczone obligacji i realizuje płatność na rzecz strony z pozycją krótką z wykorzystaniem środków z FR Różnice cenowe pokrywane są z depozytów rozliczeniowych strony długiej

28 Niewypłacalność uczestnika wobec KDPW
KDPW zamyka pozycje na rachunku własnym uczestnika wykorzystując jego depozyty KDPW przeprowadza transfer pozycji klientów wraz z odpowiadającymi depozytami do innego uczestnika

29 Kontakt do IRIP Wiesław Krzywina: wieslaw.krzywina@kdpw.pl
Michał Gonczaryk: Paweł Popławski: Marcin Truchanowicz:


Pobierz ppt "Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google