Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych

2 2 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie Rozliczanie i gwarantowanie przez KDPW Występowanie KDPW jako technicznej strony rozliczeń Uczestnik rozliczający A KDPW Uczestnik rozliczający B

3 3 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie Rejestruje transakcje Wylicza zobowiązania i należności Prowadzi i zarządza systemem gwarantowania rozliczeń Wyznacza ostateczną cenę rozliczeniową obligacji Wyznacza wspólnie z GPW i emitentem koszyk obligacji (możliwe rozszerzenie koszyka o nowe serie obligacji) Wyznacza współczynniki konwersji KDPW

4 4 Właściwy depozyt zabezpieczający Depozyt zabezpieczający dostawę Bieżące rozrachunki rynkowe Wstępny depozyt rozliczeniowy Monitoring ekspozycji UR Fundusz rozliczeniowy Kontrakty terminowe na obligacje - elementy systemu gwarantowania rozliczeń

5 5 Właściwy depozyt zabezpieczający (WDZ) Zabezpiecza ryzyko jednodniowej zmiany ceny Naliczany osobno na każdy portfel po zakończeniu sesji Uwzględnia korelacje w obrębie portfela Papiery wartościowe mogą być zaliczone na poczet depozytu do wysokości 60% depozytu na konto indywidualne Przychody z zarządzania WDZ przekazywane uczestnikom kwartalnie

6 6 Przykład obliczania właściwego depozytu zabezpieczającego WDZ = kurs * mnożnik * poziom DZ% 101,07 PLN * 1.000 * 2% = 2.021 PLN

7 7 Obliczanie WDZ na portel

8 8 Depozyt zabezpieczający dostawę Służy zabezpieczeniu otwartych pozycji w okresie dostawy (depozyt 4-dniowy) Naliczany na każdą pozycję osobno W przypadku pozycji krótkiej do chwili przelewu obligacji na konto dostawy Zwracany po rozliczeniu kontraktu Powiększa ekspozycję UR w ostatnim dniu obrotu (obliczany w stosunku do wszystkich otwartych pozycji)

9 9 Przykład obliczania depozytu zabezpieczającego dostawę DZD = kurs * mnożnik * poziom DZ% * 101,07 PLN * 1.000 * 2% * = 4.043 PLN

10 10 Bieżące rozrachunki rynkowe Zobowiązania i należności stron z tytułu zawarcia transakcji na rynku terminowym Redukują ryzyko rynkowe do ryzyka jednodniowego Bieżące rozrachunki rynkowe - rozliczane pomiędzy uczestnikami - wartość rozrachunków zabezpieczona WDR

11 11 Kontrakty terminowe na obligacje - bieżące rozrachunki rynkowe Zobowiązania i należności stron z tytułu posiadania otwartej pozycji obliczane są codziennie na koniec dnia Pierwszego dnia - różnica pomiędzy ceną zawarcia transakcji a dzienną ceną rozliczeniową W pozostałe dni: różnica pomiędzy dziennymi cenami rozliczeniowymi W przypadku zamknięcia pozycji: różnica pomiędzy ostatnią dzienną ceną rozliczeniową a ceną z transakcji zamykającej lub jako różnica pomiędzy ceną transakcji zamykającej a ceną transakcji otwierającej

12 12 Wstępny depozyt rozliczeniowy (WDR) Zabezpieczenie wnoszone do KDPW na poczet transakcji zawieranych w czasie sesji Akceptowalne formy WDR: -gwarancje bankowe -gotówka -obligacje -akcje spółek indeksu WIG20 Minimalna wysokość 100 tyś. PLN

13 13 Monitoring ekspozycji uczestników Monitoring limitu transakcyjnego Monitoring limitu pozycji (UR, NIK) maksymalnie 7500 otwartych pozycji długich i krótkich we wszystkich seriach Monitoring limitu pozycji na rynek 20% wartości obligacji z koszyka

14 14 Fundusz rozliczeniowy Wpłata uczestnika obliczana na podstawie generowanego ryzyka (WDZ, K-S) Wpłata minimalna 70 tys. PLN Może być wykorzystywany w sytuacji zamykania przez KDPW pozycji uczestnika na rynku terminowym Obligacje SP do 60% wartości funduszu

15 15 Dzień T - ostatnie równanie do rynku Dni od T do T+4 - okres dostawy –Dni od T do T+3 - polecenie przelewu obligacji z podaniem gwarantowanego NIK 9xx xx xx -> 9xx xx 78 9xx xx 78 -> 9aa bb 70 NIK Zasada: 1 kontrakt - 1 seria obligacji Przypisanie pozycji Dzień T+3 - ustalenie zobowiązań, instrukcja rozliczeniowa do systemu DEPOZYT Dzień T+4 - ostateczne rozliczenie przez dostawę w systemie DEPOZYT Kontrakty terminowe na obligacje - zasady rozliczania przez dostawę

16 16 Nowe raporty IRIP Informacja o procesie dostawczym Pozycja krótka –Naliczone WDZ –Liczba pozycji pokrytych –Liczba pozycji nie pokrytych Pozycja długa –Naliczone WDZ –Liczba pozycji

17 17 Nowe raporty IRIP Zawiadomienie o dostawie (T+3) –ISIN dostarczonych obligacji –Liczbę dostarczonych obligacji –Wartość rozliczeniowa obligacji

18 18 Wyznaczanie ostatecznej ceny rozliczeniowej obligacji - ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu - iloczyn narosłych odsetek od obligacji i liczby 100 - współczynnik konwersji dla i-tej serii obligacji

19 Współczynnik konwersji CPN DD

20 20 Przykładowe współczynniki konwersji dla polskich obligacji

21 21 Obligacja najtańsza w dostawie the cheapest to delivery (CTD) Sprzedający maksymalizuje F * CF – P lub minimalizuje P – F * CF przy danej F jest to równoważne minimalizacji: P/CF CTD- obligacja z minimalną wartością P/CF

22 22 Obligacja najtańsza w dostawie (CTD) – przykład

23 23 Zasady alokacji pozycji W drodze losowania z zachowaniem zasad: Zmniejszenie ryzyka rozliczeń – w pierwszej kolejności dobierane są strony w obrębie tego samego UR Ograniczenie liczby transakcji – dopasowanie stron wg liczby zajmowanych pozycji

24 24 Rozliczenie pieniężne Możliwe w wyjątkowych sytuacjach (np. przekroczenie limitu rynku) Tylko w porozumieniu z GPW Całkowite lub częściowe Pozycje dla których zablokowane obligacje na koncie dostawy do dnia T+2 zostaną rozliczone przez dostawę w T+3, pozostałe pozycje zostaną rozliczone pieniężnie

25 25 Zasady rozliczenia pieniężnego Wyznaczenie obligacji CTD: CTD to obligacja z koszyka dla której poniższa wartość jest najmniejsza - kurs odniesienia z dnia T (rynek ERSPW) - ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu

26 26 Zasady rozliczenia cd. - współczynnik konwersji dla obligacji CTD Wyznaczenie ceny rozliczenia pieniężnego - kurs odniesienia obligacji CTD z dnia T (rynek ERSPW)

27 27 Procedury awaryjne Brak obligacji na dostawę w dniu T+4 – uruchamiana jest pożyczka automatyczna Brak środków finansowych –pożyczka gotówkowa Brak obligacji do dnia T+6 –uchwała KDPW o rozliczeniu pieniężnym lub –nabycie na rachunek uczestnika z pozycją krótką obligacji z FR Brak środków finansowych na rozliczenie –KDPW zbywa dostarczone obligacji i realizuje płatność na rzecz strony z pozycją krótką z wykorzystaniem środków z FR –Różnice cenowe pokrywane są z depozytów rozliczeniowych strony długiej

28 28 Niewypłacalność uczestnika wobec KDPW KDPW zamyka pozycje na rachunku własnym uczestnika wykorzystując jego depozyty KDPW przeprowadza transfer pozycji klientów wraz z odpowiadającymi depozytami do innego uczestnika

29 29 Kontakt do IRIP Wiesław Krzywina: wieslaw.krzywina@kdpw.pl Michał Gonczaryk: michal.gonczaryk@kdpw.pl Paweł Popławski: pawel.poplawski@kdpw.pl Marcin Truchanowicz: marcin.truchanowicz@kdpw.pl


Pobierz ppt "1 Kontrakty terminowe na obligacje - rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń Paweł Popławski, Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google