Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta Tomasz Węgrzyn Katedra Matematyki Stosowanej Akademia Ekonomiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta Tomasz Węgrzyn Katedra Matematyki Stosowanej Akademia Ekonomiczna."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta Tomasz Węgrzyn Katedra Matematyki Stosowanej Akademia Ekonomiczna w Katowicach

2 Plan seminarium: Analiza portfelowa Zmodyfikowana strategia zabezpieczająca detla Rezultaty przeprowadzonych symulacji

3 Klasyczna analiza portfelowa: Oczekiwaną stopę zwrotu Odchylenie standardowe stopy zwrotu

4 Rozkład stóp zwrotu

5 Zarządzanie portfelem: Sell stopy opcje sprzedaży

6 Wady opcji giełdowych: niska płynność brak opcji o odpowiednim terminie wykonania brak opcji o odpowiedniej cenie wykonania brak opcji na odpowiednie aktywa

7 Wykres poglądowy:

8 Wyznaczanie ceny wykonania

9 Koszty związane z omawianą strategią: koszty transakcyjne straty wynikające z kupna po wzroście i sprzedaży po spadku

10 17/2; zrealizowana stopa zwrotu: 365 % w porównaniu z 40 % Wyniki przeprowadzonych symulacji 1 badanie okres od od do /2; zrealizowana stopa zwrotu: 365 % w porównaniu z 40 %

11 1 podokres od do notowania indeksu WIG20, stopa zwrotu 118,24 %

12 1 podokres od do liczba spółek, których stopa zwrotu przekroczyła stopę zwrotu uzyskaną na rynku pieniężnym 34/4 = 19

13 1 podokres od do liczba spółek, których stopa zwrotu przekroczyła stopę zwrotu uzyskaną dla strategii kup i trzymaj 6-10/2-3 = 25

14 1 podokres od do zrealizowana stopa zwrotu 7/3 = 214,29 % dla strategii kup i trzymaj = 65,19 %

15 1 podokres od do odchylenie standardowe stopy zwrotu, dla strategii kup i trzymaj 2,30 %

16 1 podokres od do wskaźnik Sharpea dla strategii kup i trzymaj 0,44 %

17 2 podokres od do notowania indeksu WIG20, stopa zwrotu: -16,94 %

18 2 podokres od do liczba spółek, których stopa zwrotu przekroczyła stopę zwrotu uzyskaną na rynku pieniężnym 18-19/1 = 14

19 2 podokres od do zrealizowana stopa zwrotu 31/2 = 61,89 % (1/2 = 76,44%) dla strategii kup i trzymaj = - 23,75 %

20 1 podokres od do porównanie kształtowania się wartości portfela dla najlepszych kombinacji średnich w 1 i 2 okresie

21 2 podokres od do porównanie kształtowania się wartości portfela dla najlepszych kombinacji średnich w 1 i 2 okresie

22 Wyniki przeprowadzonych symulacji zarządzanie portfelem jako całością badany okres od od do

23 Wyniki przeprowadzonych symulacji zarządzanie portfelem jako całością badany podokres od do

24 Wyniki przeprowadzonych symulacji zarządzanie portfelem jako całością badany podokres od do

25 Symulacja na danych losowych zarządzanie portfelem jako całością 1982 notowania (8 lat) - średnia z 4 symulacji strategia kup i trzymaj = 34 %

26 Podsumowanie: stosowanie omawianej strategii umożliwia ograniczenie ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym stopy zwrotu dla każdej kombinacji średnich istnieje potencjalny zakres kombinacji średnich, które pozwalają uzyskiwać ponadprzeciętne stopy zwrotu strategia nie powinna być wykorzystywana dla spółek charakteryzujących się gwałtownymi wahaniami kursu strategia powinna być wykorzystywana w stosunkowo długim okresie czasu (co najmniej 4 lat)


Pobierz ppt "Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta Tomasz Węgrzyn Katedra Matematyki Stosowanej Akademia Ekonomiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google