Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe najważniejsze cechy instrumentu Jarosław Ziębiec DN 9 września 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe najważniejsze cechy instrumentu Jarosław Ziębiec DN 9 września 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe najważniejsze cechy instrumentu
Jarosław Ziębiec DN 9 września 2004 r.

2 Program kontrakty na obligacje na świecie zalety obrotu na giełdzie
podstawowe cechy kontraktu harmonogram sesji wykonanie kontraktu opłaty zarządzanie ryzykiem powodzenie kontraktu harmonogram dalszych prac promocja

3 Kontrakty na obligacje na świecie
Jeden z najpopularniejszych instrumentów pochodnych w obrocie giełdowym Koncentracja obrotów na kilku rynkach (Eurex, CBOT, LIFFE, SFE, OM) Wzrost konkurencyjności: US Eurex notuje kontrakty na amerykańskie obligacje e-CBOT wprowadził do obrotu kontrakty na niemieckie obligacje - rozliczanie pieniężnie CBOT - kontrakt na cenę emisyjną 2 letnich obligacji rządu USA

4 Obrót pochodnymi na giełdach światowych wg BIS w mld kontraktów
Źródło BIS Quarterly Review, march 2004 str. 44

5 BIS Quarterly Review, September 2004 str. 35

6 Kontrakty na obligacje - przykład Australii i Hiszpanii

7 Zalety obrotu na giełdzie (1)
sprawdzony i bezpieczny system obrotu brak ryzyka kredytowego dla stron transakcji – rozliczenie za pośrednictwem KDPW jedna cena kształtowana na giełdzie, dostępna dla wszystkich inwestorów jeden instrument zabezpiecza ceny wielu obligacji możliwość zamknięcia pozycji na rynku przed wygaśnięciem kontraktu łatwe śledzenie P/L – dzienny marking-to-market

8 Zalety obrotu na giełdzie (2)
uzupełnienie rynku kasowego obligacji i pochodnych na rynku OTC (FRA, IRS) a także uzupełnienie oferty produktowej giełdy połączenie w jednym środowisku banków (nowych członków giełdy ) i DM dostęp dla różnych grup inwestorów – instytucjonalnych oraz indywidualnych niskie koszty transakcyjne – do końca czerwca 2005 brak opłat transakcyjnych

9 Podstawowe cechy kontraktu (1)
pierwszy instrument pochodny na giełdzie, którego wykonanie nastąpi poprzez dostawę przedmiotem kontraktu - syntetyczna obligacja o kuponie 6% przedmiotem dostawy są rzeczywiste obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o wartości emisji nie mniejszej niż 5 mld zł i terminie wykupu nie krótszym niż 2 lata i dziewięć miesięcy i nie dłuższym niż 5 lat i sześć miesięcy, licząc od dnia wykonania kontraktu

10 Podstawowe cechy kontraktu (2)
dla każdej serii kontraktu KDPW w porozumieniu z GPW określają się serie obligacji które mogą być przedmiotem dostawy (zasady opisane w Warunkach obrotu), KDPW wyznacza współczynniki konwersji (CF) dla poszczególnych serii obligacji obligacje możliwe do dostawy dla kontraktu FPS5Z4: PS0507, PS0608, DS0509 PLN wartość koszyka obligacji ponad 36 mld PLN

11 Podstawowe cechy kontraktu (3)
Nazwa skrócona - FPS5krr - np. FPS5Z08, FPS5H09 Wartość nominalna – 100 tyś PLN Kwotowanie - w punktach procentowych za 100 zł wartości nominalnej kontraktu, z dokładnością do 0,01 mnożnik PLN 1 Tick (krok notowania) - 10 PLN Miesiące wykonania - 2 najbliższe z cyklu marcowego – na początku obrotu III 2005 i VI 2005 Ostatni dzień obrotu - 3 piątek miesiąca wykonania W obrocie zawsze 2 serie - nowa seria wprowadzana po wygaśnięciu poprzedniej (poniedziałek po 3 piątku)

12 Podstawowe cechy kontraktu (4)
Dzienny kurs rozliczeniowy - kurs zamknięcia kontraktów danej serii Ostateczny kurs rozliczeniowy - ważona obrotami średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji kontraktami danej serii zawartych w ciągu ostatniej godziny notowań ciągłych i na zamknięcie notowań ciągłych Ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu, w połączeniu ze współczynnikiem konwersji (i wartością narosłych odsetek) służy do wyznaczenia ostatecznej ceny rozliczeniowej obligacji (wylicza KDPW) czyli ceny którą, „strona długa” musi zapłacić za dostarczane obligacje przez „stronę krótką”

13 Harmonogram sesji 8.45 – 9.00 składanie zleceń na otwarcie
9.00 fixing na otwarcie 9.00 – notowania ciągłe składanie zleceń na zamknięcie 16.30 Fixing na zamknięcie 16.30 – składanie zleceń na następna sesje

14 Wykonanie kontraktu dostawa obligacji w terminie T+4
w sytuacjach szczególnych rozliczenie pieniężne (T+3) GPW i KDPW podają informacje o sytuacji szczególnej

15 Opłaty GPW - zwolnienie z opłat do końca czerwca 2005 r
0,65 zł za kontrakt dla nie animatora 0,10 zł za kontrakt dla animatora KDPW - zwolnienie z opłat do końca 2004 (przedłużenie do końca czerwca 2005 r) Opłata za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na obligacje SP 0,50 PLN za kontrakt Opłata za zamknięcie pozycji w związku z upływem terminu ważności 0,50 PLN Opłaty związane z rozliczeniem transakcji w kontraktach terminowych na obligacje SP przez dostawę obligacji 1 PLN od 1 kontraktu (nie mniej niż 3 PLN i nie więcej niż 35 PLN od jednej transakcji)

16 Zarządzanie ryzykiem dzienne ograniczenie wahań kursów kontraktów w trakcie sesji: +/- 2 punkty procentowe z możliwością rozszerzenia do +/-3 pkt procentowych depozyt zabezpieczający - ok. 2% wartości kontraktu Limit pozycji dla UR, NIK- maksymalnie 7500 otwartych pozycji długich i krótkich we wszystkich seriach kontraktów Limit otwartych pozycji na rynek – lop dla danej serii kontraktów odpowiadająca 20% wartości obligacji z koszyka – w przypadku jego przekroczenia możliwe będzie rozliczenie pieniężne

17 Powodzenie kontraktu (1)
zapotrzebowanie ze strony: banków, TFI (fundusze obligacyjne aktywa - 15,8 mld zł*) OFE (posiadają 26,3 mld zł* ulokowane w obligacjach) - na razie jeszcze nie mogą działać ale trwają prace nad odpowiednim rozporządzeniem RM Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni aktywni na rynku obligacji SP duża dźwignia finansowa atrakcyjna dla inwestorów indywidualnych * dane na początek 2004 r

18 Powodzenie kontraktu (2)
zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych – w tym głównie banków trwają prace nad regulacje prawne umożliwiające korzystanie z kontraktów przez OFE i TFI zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych aktywny animator dalszy rozwój obrotu na platformie elektronicznej ERPSW zmienność cen na rynku obligacji

19 Harmonogram dalszych prac
Pod koniec sierpnia br przekazano komplet materiałów nt kontraktów do banków i DM (opis projektu, regulacje, standard instrumentu) IX – XI 2004 Składanie przez banki wniosków o uzyskanie statusu członka giełdy Szkolenia i egzaminy dla dealerów nadzorujących Kompleksowe testy z uczestnikami rynku, bankami, domami maklerskimi i KDPW Procedura dopuszczania banków do członkostwa Podpisywanie umów o dostęp do rynku XII 2004 Uruchomienie obrotu – 6 XII 2004 r (pierwszy poniedziałek grudnia)

20 Promocja wszystkie materiały nt projektu są dostępne w specjalnym serwisie internetowym dla członków giełdy (4BrokerNet) W numerze 4 z 2004 Rynku Terminowego - edukacyjne i informacyjne w kwartalniku Rynek Terminowy - numer 4 z 2004 r Działania promocyjne w III i IV kwartale br. które prowadzić będzie Giełda – skierowane głównie do inwestorów instytucjonalnych

21 Czy mają Państwo pytania ?
Dziękuję za uwagę Czy mają Państwo pytania ?

22 e-mail : jaroslaw.ziebiec@gpw.com.pl
Jarosław Ziębiec Dział Notowań Zespół Rozwoju Obrotu tel: prefix (22) fax. prefix (22)


Pobierz ppt "Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe najważniejsze cechy instrumentu Jarosław Ziębiec DN 9 września 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google