Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów"— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2011

2 Plan Podstawowe informacje o indeksie mWIG40
Podstawowe informacje o kontrakcie Zasady obrotu Przykłady wykorzystania kontraktów Ryzyko związane z inwestycjami w kontrakt Podatki dla inwestorów indywidualnych Gdzie szukać dodatkowych informacji

3 Podstawowe informacje o indeksie mWIG40
Indeks cenowy, nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks spółek średnich, Indeks stanowi 40 spółek notowanych na GPW z wykluczeniem spółek uczestniczących w indeksie WIG20 i funduszy inwestycyjnych, Kwartalna korekta składu indeksu.

4 10 spółek o największym udziale w indeksie Liczba akcji w portfelu
Spółki indeksu mWIG40 10 spółek o największym udziale w indeksie (15 kwietnia 2011 r.) Lp Instrument Kurs Liczba akcji w portfelu Wartość Udział w na sesji 15 kwietnia 2011 r. rynkowa portfelu (PLN) pakietu (%) 1 INGBSK 871,00 6,656 2 SYNTHOS 4,29 5,651 3 MILLENNIUM 5,70 5,602 4 EUROCASH 32,50 5,064 5 NETIA 5,31 4,858 6 ENEA 19,80 4,292 7 LPP 2108,00 4,209 8 POLIMEXMS 3,55 3,883 9 EMPERIA 114,00 3,488 10 CYFRPLSAT 16,090 3,361 Aktualne informacje na temat składu portfela znajdują się na stronie:

5 Podstawowe informacje o kontrakcie (1)
Konstrukcja instrumentu identyczna z kontraktem na indeks WIG20 (FW20), Instrument bazowy indeks spółek średnich mWIG40 Wartość 1 pkt indeksu bazowego (mnożnik) - 10 zł Jednostka notowania 1 punktu indeksowy Wartość kontraktu mnożnik x kurs kontraktu

6 Podstawowe informacje o kontrakcie (2)
Miesiące wygaśnięcia Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień Dzienny kurs rozliczeniowy Kurs zamknięcia kontraktów danej serii Ostateczny kurs rozliczeniowy średnia arytmetyczna z wszystkich wartości indeksu mWIG40 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej

7 Kalendarz obrotu kontraktami w ciągu roku

8 Zasady obrotu Zasady obrotu są jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, Godziny notowań: 8: :35, Kontrakty na mWIG40 uczestniczą w dogrywce – tak jak inne instrumenty ograniczenia wahań kursów: +/- 5% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 15% maksymalny wolumen zlecenia – 500 kontraktów Szczegóły dotyczące obrotu obrotu opisane są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego i Regulaminie GPW – dostępne na stronie internetowej giełdy

9 Zasady rozliczania Zasady rozliczania jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, Depozyty zabezpieczające (wysokość zabezpieczenia ustala KDPW), Codzienne proces rozrachunków rynkowych – naliczania i uzupełniania depozytów, Możliwe wezwanie do uzupełnienia depozytu ze strony domu maklerskiego Aktualne informacje o poziomie depozytów znajdują się na stronie internetowej KDPW

10 Wykorzystanie Spekulacja Hedging Arbitraż
Zarabianie na zmianach cen kontraktów (wykorzystanie efektu dźwignie finansowej) Hedging Zabezpieczanie ryzyka inwestowania w spółki wchodzące w skład indeksu bazowego Arbitraż Zarabianie na niedopasowaniu cenowym pomiędzy kontraktem terminowym a indeksem bazowym

11 Spekulacja - cechy podstawowe
Zarabianie na zmianach cen kontraktów, Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej, Możliwość zarabiania na: Wzroście wartości indeksu - kupno kontraktu (pozycja długa), Spadku wartości indeksu - sprzedaż kontraktu (pozycja krótka).

12 Spekulacja - specyfika kontraktów na mWIG40
Duża dywersyfikacja portfela indeksu mWIG40 zmiana wartości indeksu i kontraktu uzależniona od zmian wartości spółek indeksu bazowego (indeks stanowi 40 spółek),

13 Spekulacja - przykład (1)
Otwarcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: kurs otwarcia pozycji 1700pkt, wartość otwartej pozycji 17000zł (1700pkt x 10zł). Zaangażowanie finansowe = depozyt zabezpieczający: założenie – depozyt* = 10%, wymagana wartość depozytu 1700 zł (17000 zł x 10%) * wartość depozytu przyjęta dla uproszczenia przykładu w przykładzie pominięto opłaty transakcyjne

14 Spekulacja - przykład (2)
Zamknięcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: kurs zamknięcia pozycji 1800pkt, wartość zamknięcia pozycji 18000zł (1800pkt x 10zł) Kwota zysku. 1000zł (18000zł zł; wartość pozycji otwartej - wartość pozycji zamkniętej) Stopa zwrotu. 59% (1000 zł / 1700 zł; kwota zysku / depozyt)

15 Czynniki ryzyka - ryzyko płynności
Wynika z: potencjalnej trudność w zawarciu transakcji (otwarciu, zamknięciu pozycji) – niska płynność wpływ większych transakcji na kurs instrumentu, różnej płynność na różnych seriach kontraktu

16 Czynniki ryzyka - ryzyko rynkowe
Wynika z: ryzyka związanego ze zmianami kursu kontraktu terminowego, który zależy od ceny instrumentu bazowego, ryzyko jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, równania do rynku (konieczność uzupełniania depozytu).

17 Podatki dla osób fizycznych
Od r. dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia kontraktów terminowych oraz z realizacji praw wynikających z tych kontraktów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach szczególnych, według stawki 19 %. Szczegóły - ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 17 ust. 1 oraz art. 30b (w brzmieniu wg ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 202, poz. 1956).

18 Gdzie szukać dodatkowych informacji ?
Strona internetowa - papiery wartościowe > instrumenty pochodne > kontrakty terminowe > na indeks mWIG40 „Warunki obrotu programu kontraktów terminowych na indeks mWIG40” – dostępne na stronie internetowej GPW domy maklerskie prosimy o pytania na adres:


Pobierz ppt "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google