Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu:"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu: od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2015 r. Kalisz, dnia 12 marca 2014 r.

2 Harmonogram realizacji projektu: 1.Do 14 marca br. - zgłaszanie uwag dotyczących projektów dokumentów: Analizy, Diagnozy, Strategii Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej; 2.Do 21 marca br. - opracowanie wersji Strategii AKO do konsultacji społecznych; 3.Do 31 marca br. - konsultacje Strategii AKO z IZ WRPO; 4.Kwiecień 2014 r. - przeprowadzenie konsultacji społecznych we wszystkich JST; 5.Maj 2014 r. - konferencja podsumowująca konsultacje społeczne; 6.Czerwiec 2014 r. - opracowanie końcowej wersji Strategii AKO wraz z uzgodnieniami z RDOŚ; 7.Lipiec 2014 r. - druk Strategii AKO;

3 Harmonogram realizacji projektu (cd): 8.III kwartał 2014 r. - przygotowanie Analizy na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejskie obszary funkcjonalne w planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 2 planów działań; 9.Listopad 2014 r.- ostateczny termin zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT, a IZ WRPR.

4 Wstępna wersja budżetu ZIT – I propozycja UMWW Środki EFRR 61,3 mln Euro = 257.460.000 PLN Środki EFS 7,8 mln Euro = 32.760.000 PLN Razem 69,1 mln Euro = 290.220.000 PLN Przeliczenie po kursie 1 EUR = 4,20 PLN

5 Koncentracja tematyczna – ringfencingi Cel tematycznyProjekt Rozporz. KE Projekt UPRPO 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Min. 50% środków EFRR 15% na cel 4 Min. 59% EFRR 20% EFRR 54,5% EFRR 19,8% EFRR 2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 20% EFS21% EFS28,9% EFS

6 Dziękuję za uwagę Monika Otrębska – Juszczak Koordynator Projektu – Lider Biuro projektu: ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz tel. 62 5049761 / 62 7654467 e-mail: boips@um.kalisz.pl


Pobierz ppt "DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google