Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 EFS w nowym okresie programowania 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 EFS w nowym okresie programowania 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 EFS w nowym okresie programowania 2014-2020

2 Harmonogram Wrzesień 2012: Stanowisko KE; Październik 2013 – lipiec 2013: "dialog nieformalny"; Czerwiec 2013: pierwsza nieoficjalna wersja Umowy Partnerskiej (UP); Lipiec 2013: druga nieoficjalna wersja Umowy Partnerskiej; Sierpień- wrzesień 2013: konsultacje w KE; Październik 2013: przekazanie uwag to UP; Koniec listopada 2013: przyjęcie rozporządzeń: Programy operacyjne ? 2

3 "Dialog nieformalny": założenia Sprawne przyjęcie UP i programów: szybkie uruchomienie nowych działań Uzgodnienia na korzyść jakości nowych działań Lepsze ramy strategiczne dla inwestycji Identyfikacja najważniejszych wyzwań Koncentracja środków : wzrost bogaty w miejsca pracy 3

4 Programowanie: rekomendacje na podstawie wstępnych uwag do UP Koncentracja na najważniejszych wyzwaniach; Koncentracja na działaniach zapewniających wzrost bogaty w miejsca pracy; Monitorowanie rezultatów: stworzone miejsca pracy, jakość miejsc pracy; Potrzeba lepszego odzwierciedlenia: "Dialogu nieformalnego"; Stanowiska KE, Rekomendacji Rady i Dokumentu Roboczego Semestru Europejskiego. "Logika interwencji": spójność między diagnozą i propozycją działań; 4

5 Programowanie: rekomendacje na podstawie wstępnych uwag do UP UP i programy powinny być zgodne ze strukturą priorytetów Stanowiska KE; Koncentracja: zgodna ze Stanowiskiem KE (UP zawiera szersze propozycje –wsparcie instytucjonalne CT 8, 9; brak koncentracji w CT 10); Uwzględnienie doświadczeń: brak uzasadnienia dla kontynuacji pewnych działań (wsparcie instytucjonalne); wnioski z ewaluacji PO KLa; Brak jasnej wizji działań w sektorze zdrowia i w zakresie dostępu i jakości usług pożytku ogólnego; 5

6 Programowanie: rekomendacje na podstawie wstępnych uwag do UP Uzasadnienie alokacji w ramach CT 8-10 dobrą analizą potrzeb i jasną strategią (EFS i EFRR); Brak uzasadnienia dla finansowania PT w programach wielofunduszowych tylko z EFS; Brak uzasadnienia dla wykorzystania cross- financingu w programach wielofunduszowych: sprzeczność wobec zintegrowanego podejścia; Warunkowość ex-ante: ocena w trakcie; 6

7 Programowanie: rekomendacje na podstawie wstępnych uwag do UP Wyzwanie: architektura programowa (regionalizacja celów krajowych 2020, Rekomendacji Rady; zaangażowanie odpowiednich resortów odpowiadających za polityki krajowe); UP: brak jasności co do mechanizmów zapewniających koordynację polityk; Podejście do projektów systemowych: potrzeba zmiany; Podejście terytorialne: brak jasnej strategii. 7

8 Dziękuję za uwagę 8


Pobierz ppt "European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 EFS w nowym okresie programowania 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google