Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie wyników mapy aktywności organizacji pozarządowych do rozszerzenia współpracy z organizacjami w aglomeracji kalisko - ostrowskiej Tadeusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie wyników mapy aktywności organizacji pozarządowych do rozszerzenia współpracy z organizacjami w aglomeracji kalisko - ostrowskiej Tadeusz."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie wyników mapy aktywności organizacji pozarządowych do rozszerzenia współpracy z organizacjami w aglomeracji kalisko - ostrowskiej Tadeusz Krawczykowski pełnomocnik prezydenta Kalisza ds. strategii i rozwoju Konferencja podsumowująca projekt Legnica 3 – 4 czerwca 2013 r.

2 Aglomeracja kalisko - ostrowska porozumienie o współpracy 22 samorządów ( 19.02.2008 r.) położenie – Województwo Wielkopolskie centrum stanowią: Kalisz – Ostrów Wlkp, ośrodek regionalny w KPZK do roku 2030, obszar – ok. 350 tys. mieszkańców powierzchnia – ok.2100 km 2 tzw. aglomeracja bicentryczna 2

3 Aglomeracja kalisko – ostrowska (lokalizacja) 3

4 4

5 Wykorzystanie doświadczeń, wdrożenia I. Korelacja między dwoma projektami ? a) Doskonalenie zarządzania usługami… – WZS b) Sieć współpracy aglomeracji kalisko – ostrowskiej ( zespoły eksperckie: Gospodarki, IOB, Organizacji Pozarządowych, Nauki, Współpracy Zagranicznej) II. Tematyka i tryb pracy Zespołu NGO w aglomeracji: 1) lipiec 2012 – NGO w otoczeniu międzynarodowym, 2) sierpień 2012 – Badanie ankietowe: Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym, 3) wrzesień 2012 – Strategia konsolidacji i podnoszenia aktywności NGO. 5

6 Rezultaty: 1. Raport skonsolidowany: Wspieranie zmian gospodarczych aglomeracji kalisko – ostrowskiej przez organizacje pozarządowe ( Rada Programowa projektu – listopad 2012 r. ) 2. Seminarium upowszechniające wyniki Raportu… styczeń 2013r. www.ako.holdikom.com.pl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6

7 7 III. Doświadczenia: 1. Badanie ankietowe dot. potencjału NGO w Kaliszu (WZS) -doświadczenia wykorzystano przy badaniu ankietowym w aglomeracji (przygotowanie pytań, grupy badanych, formy badań – ankieta elektroniczna, ustalono liczbę NGO - 833), 2. Analiza stanu organizacji pożytku publicznego, 3. Przykład opracowania jednego z pytań zawartych w ankiecie dotyczący współpracy z samorządami.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10. Jakie formy współpracy z gminą/powiatem interesują Państwa najbardziej? 8

9 4. Wskazanie dróg rozwoju (aktywności) NGO w Aglomeracji: a)Zorganizowanie doradztwa i poradnictwa (wnioski z badania), b)Zwiększenie zasięgu wykorzystania 1% dla NGO (rozwój organizacji pożytku publicznego), c)Współdziałanie organizacji poprzez tworzenie sieci (sieciowanie), d)Współpraca z samorządami lokalnymi, e)Utworzenie aglomeracyjnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 9

10 Zarządzenie Nr 204 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania i aktualizacji Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza (…) http://www.bip.kalisz.pl/zarządzenia www.kalisz.pl/zakładka-organizacje 10

11 Dziękuję za uwagę 11


Pobierz ppt "Wykorzystanie wyników mapy aktywności organizacji pozarządowych do rozszerzenia współpracy z organizacjami w aglomeracji kalisko - ostrowskiej Tadeusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google