Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli „prototo” we wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli „prototo” we wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli „prototo” we wrocławiu
KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

2 TREŚCI NAUCZANIA

3 Treści kształcenia rozumiane są jako całokształt wiadomości, umiejętności z różnych dziedzin rzeczywistości przewidziany do realizacji w procesie kształcenia. Treści kształcenia to: ogół uporządkowanych wiadomości niezależnych od uczniów, czyli o zobiektywizowanym znaczeniu ogół sytuacji pedagogicznych nakierowanych na pożądane zmiany w osobowości ucznia, które można określić jako zgodne z celami kształcenia ogół planowanych doświadczeń ucznia w szkole obejmujących zarówno wiadomości jak i przeżycia.

4 Kryteria doboru treści kształcenia w ujęciu W. Okonia:
Wymagania związane z osobą uczącą się i rozwijającą się pod wpływem edukacji – treści powinny być dostosowane do możliwości ucznia (fizycznych, społecznych, psychicznych); należy uwzględniać fazy rozwojowe dziecka i potrzeby rozwijającego się człowieka. Wymagania związane ze zmieniającym się społeczeństwem – przy doborze treści należy uwzględniać możliwości i potrzeby społeczeństwa. Dziedziny, które powinny być uwzględnione przy doborze treści kształcenia to m.in. ojczyzna i własny naród, inne narody, życie społeczno – obywatelskie kraju, edukacja, praca zawodowa, rodzina. Wymagania związane z rozwojem kultury i nauki – treści kształcenia w aspekcie kultury powinny uwzględniać: poznanie dóbr kultury, wytwarzanie przez uczących się różnych wartości i przeżywanie wartości.

5 Wymagania stawiane treściom kształcenia w ujęciu cz. KupisiewiczA:
wymagania społeczne, zawodowe i kulturowe - przygotowanie uczniów do: aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i kulturowym, odpowiedzialnego udziału w rządzeniu państwem, ponoszenie odpowiedzialności za sprawy publiczne, życia rodzinnego, wychowania dzieci, do współpracy z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi, wykonywania określonego zawodu, recepcji dóbr kultury, pomnażania tych dóbr wymagania naukowe – treści kształcenia powinny odpowiadać wymaganiom nauki; programy nauczania nie mogą zawierać treści niezgodnych z rzeczywistością lub przestarzałych w sensie naukowej prawdy; systematyczna weryfikacja programów szkolnych i zawartych w nich treści kształcenia wymagania psychologiczne – dostosowanie treści kształcenia do psychofizycznych możliwości ucznia; wymagania dydaktyczne – konieczność przestrzegania postulatów systematyczności i korelacji; systematyczny układ treści – wykazuje zgodność z logiką danej dyscypliny naukowej; korelacja przedmiotowa – eksponowanie związków zachodzących pomiędzy przedmiotami szkolnymi; korelacja przyczynowo – skutkowa – realizacja jednego przedmiotu gwarantuje początek innego.

6 Trzy układy treści kształcenia
liniowy – ważna jest systematyczność koncentryczny – powracamy do tego samego zagadnienia, ale w rozszerzonym zakresie spiralny – cały czas poszerzamy wiedzę, ale powracamy do początku

7 Kierunki zmian w treściach kształcenia
• Dobierać treści tak, aby pomagały uczniom w rozwoju • Treści, które dostarczają wiedzy typu: „wiem, że; wiem, jak i wiem, dlaczego” • Zmiana proporcji między wiedzą o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości • Tendencja do korelacji, koncentracji i integracji treści • Podstawę doboru treści powinna stanowić koncepcja człowieka innowacyjnego, nastawionego na poszukiwanie problemów w świecie i ich rozwiązywanie • Istotne zmiany w treściach kształcenia narzuca niepokój, jaki wywołują negatywne zjawisko cywilizacji (wychowanie do życia w pokoju, kształtowanie postaw tolerancji, zagrożenia ekologiczne).


Pobierz ppt "Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli „prototo” we wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google