Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA W SZKOLE. Diagnoza to ocena stanu czegoś przedstawiona na podstawie badań i analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA W SZKOLE. Diagnoza to ocena stanu czegoś przedstawiona na podstawie badań i analiz."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA W SZKOLE

2 Diagnoza to ocena stanu czegoś przedstawiona na podstawie badań i analiz

3 Warunki, jakim powinna odpowiadać diagnoza opis badanego stanu rzeczy lub zjawiska o charakterze społecznym (deskrypcja) opis badanego stanu rzeczy lub zjawiska o charakterze społecznym (deskrypcja) wyjaśnienie przyczyn i warunków istniejącego, badanego przez nas stanu rzeczy (eksplikacja) prognoza, przewidywanie zmian jakie mają nastąpić (predykcja) wyjaśnienie przyczyn i warunków istniejącego, badanego przez nas stanu rzeczy (eksplikacja) prognoza, przewidywanie zmian jakie mają nastąpić (predykcja) zalecany kierunek zmian, korekta działania (element autorsko-nowatorski) zalecany kierunek zmian, korekta działania (element autorsko-nowatorski)

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz § 3 1. Działalność diagnostyczno - oceniająca obejmuje w szczególności: 1) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 2) diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek; 3) ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, w całości lub w wybranych zakresach, w szczególności określonych w art. 33 ust. 2 ustawy;

5 Narzędzia diagnozy testy testy egzaminy wiedzy oraz umiejętności egzaminy wiedzy oraz umiejętności badania ankietowe badania ankietowe obserwacje obserwacje wywiady pogłębione wywiady pogłębione kwestionariusze np. obrazkowe, kwestionariusze np. obrazkowe, prace uczniów, też projekty prace uczniów, też projekty

6 Horyzonty diagnostyki edukacyjnej Paradygmatem diagnostyki edukacyjnej jest uściślone poznawanie warunków, przebiegu, i wyników uczenia się, Paradygmatem diagnostyki edukacyjnej jest uściślone poznawanie warunków, przebiegu, i wyników uczenia się, Zadaniem diagnostyki edukacyjnej jest wspomaganie istniejących form edukacji, w tym głównie – edukacji szkolnej, Zadaniem diagnostyki edukacyjnej jest wspomaganie istniejących form edukacji, w tym głównie – edukacji szkolnej, Sprzeciw wobec diagnostyki edukacyjnej wynika z obaw o wytwarzanie u nauczycieli schematów na temat rzekomych wad uczniów, Sprzeciw wobec diagnostyki edukacyjnej wynika z obaw o wytwarzanie u nauczycieli schematów na temat rzekomych wad uczniów, Założeniem diagnostyki jest kompetencja i dobra wola nauczyciela, Założeniem diagnostyki jest kompetencja i dobra wola nauczyciela, Rola diagnozy warunków, przebiegu i wyników uczenia się uczniów jest jedną z głównych ról nauczyciela, Rola diagnozy warunków, przebiegu i wyników uczenia się uczniów jest jedną z głównych ról nauczyciela, Spostrzegawczość pedagogiczna pomaga w odgrywaniu roli diagnosty, Spostrzegawczość pedagogiczna pomaga w odgrywaniu roli diagnosty, Chodzi o to, by widzieć, jak przebiega uczenie się każdego ucznia i by zapobiegać zakłóceniom przebiegu zajęć edukacyjnych, Chodzi o to, by widzieć, jak przebiega uczenie się każdego ucznia i by zapobiegać zakłóceniom przebiegu zajęć edukacyjnych, Wybrane typologie uczniów i strategii uczenia się mogą pomóc nauczycielowi w spostrzeganiu zachowań uczniów w klasie, Wybrane typologie uczniów i strategii uczenia się mogą pomóc nauczycielowi w spostrzeganiu zachowań uczniów w klasie, Diagnostykę edukacyjną wspiera psychologia różnic indywidualnych, Diagnostykę edukacyjną wspiera psychologia różnic indywidualnych, Szczególnie przydatna w pedagogice jest teoria inteligencji wielorakiej, Szczególnie przydatna w pedagogice jest teoria inteligencji wielorakiej, Klasyfikacja temperamentów jest użytecznym pedagogicznie modelem różnic osobowości uczniów, Klasyfikacja temperamentów jest użytecznym pedagogicznie modelem różnic osobowości uczniów, Pomiar dydaktyczny obejmuje najważniejsze składniki systemu kształcenia, jakimi są wejścia i wyjścia tego systemu, Pomiar dydaktyczny obejmuje najważniejsze składniki systemu kształcenia, jakimi są wejścia i wyjścia tego systemu, Pomiar wartości dodanej osiągnięć uczniów obejmuje wejścia i wyjścia systemu dydaktycznego jednocześnie, Pomiar wartości dodanej osiągnięć uczniów obejmuje wejścia i wyjścia systemu dydaktycznego jednocześnie, Szacowanie wartości dodanej osiągnięć uczniów jest obciążone zwiększonym błędem pomiaru, Szacowanie wartości dodanej osiągnięć uczniów jest obciążone zwiększonym błędem pomiaru, Szacując wartość dodaną, musimy uwzględnić wielkość korelacji wyników dwu pomiarów w badanej grupie jednostek, Szacując wartość dodaną, musimy uwzględnić wielkość korelacji wyników dwu pomiarów w badanej grupie jednostek, Szacowanie wartości dodanej osiągnięć ucznia umożliwia dydaktykę postępu ucznia, Szacowanie wartości dodanej osiągnięć ucznia umożliwia dydaktykę postępu ucznia, Zarówna teczka prac ucznia, jak i komputer przechowują informację diagnostyczną, ale tylko komputer może mieć program analizy tej informacji, Zarówna teczka prac ucznia, jak i komputer przechowują informację diagnostyczną, ale tylko komputer może mieć program analizy tej informacji, Najwięcej informacji o osiągnięciach ucznia dostarcza skomputeryzowane testowanie adaptacyjne, zwłaszcza przy zastosowaniu zadań otwartych, Najwięcej informacji o osiągnięciach ucznia dostarcza skomputeryzowane testowanie adaptacyjne, zwłaszcza przy zastosowaniu zadań otwartych, Im więcej mamy danych o uczniu, tym większa jest nasza odpowiedzialność za ochronę tych danych przed nieuczciwym wykorzystaniem, Im więcej mamy danych o uczniu, tym większa jest nasza odpowiedzialność za ochronę tych danych przed nieuczciwym wykorzystaniem, Bolesław Niemierko Horyzonty diagnostyki edukacyjnej Bolesław Niemierko Horyzonty diagnostyki edukacyjnej

7

8

9 DLACZEGO?

10 PO CO?

11 CO?

12 plan diagnozy

13

14 pisanie

15 czytanie

16

17

18 oprac. A. Bek i M. Rzepa


Pobierz ppt "DIAGNOZA W SZKOLE. Diagnoza to ocena stanu czegoś przedstawiona na podstawie badań i analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google