Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu"— Zapis prezentacji:

1 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

2 Gimnazjalisto, co dalej po gimnazjum?
Poniżej przedstawiamy system kształcenia zawodowego w Polsce

3

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata; Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie ZSZ najczęściej zawody mają tylko jedną kwalifikację); Ponad 60% trzyletniej nauki obejmuje kształcenie praktyczne;

5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Będziesz się uczyć przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących; Kształcenie zawodowe będziesz zdobywał w nowocześnie wyposażonych pracowniach CKZiU; Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa) zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU;

6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
W trakcie kształcenia będziesz zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w CKZiU. Jeden lub dwa – w zależności od liczby kwalifikacji; Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; Gdy uzyskasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;

7 Przykład zawód - fryzjer
Nauka w zawodzie „fryzjer” w ZSZ składa się z jednej kwalifikacji „K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich”; Po zdaniu egzaminu potwierdzającego tą kwalifikację, ukończeniu szkoły zdobędziesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer.

8 Technikum Nauka w technikum trwa 4 lata;
Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie technikum najczęściej zawody mają dwie lub trzy kwalifikacje); Kształcenie zawodowe będziesz zdobywał w dobrze wyposażonych pracowniach CKZiU; Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa) zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU;

9 Technikum Będziesz się uczyć nie tylko przedmiotów zawodowych, lecz również ogólnokształcących - na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przedmioty rozszerzone będą powiązane z Twoim przyszłym zawodem (np. w zawodzie technik logistyk przedmiotami rozszerzonymi powinny być matematyka i geografia);

10 Technikum Podobnie jak w ZSZ w trakcie nauki będziesz zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w CKZiU. Dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji; Pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikację możesz zdawać już w drugiej klasie, natomiast ostatni najpóźniej w pierwszym semestrze czwartej klasy (7 semestr);

11 Technikum Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; W czwartej klasie (8 semestr) przystępujesz do egzaminu maturalnego; Jeżeli nie uda Ci się zaliczyć którejś z kwalifikacji w ramach zawodu z przyczyn niezależnych od Ciebie, będziesz mógł ją uzupełnić później na kwalifikacyjnym kursie zawodowym; Możesz jednak przystąpić do matury i ukończyć szkołę;

12 Technikum Gdy uzyskasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; Posiadane przez Ciebie świadectwa kwalifikacyjne i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz.

13 Przykład – zawód technik usług fryzjerskich
Nauka w zawodzie „technik usług fryzjerskich” w technikum składa się z dwóch kwalifikacji „K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich” oraz „K2 – projektowanie fryzur”; Po zdaniu egzaminu potwierdzającego pierwszą kwalifikację (pod koniec drugiej klasy) oraz drugą kwalifikację (w pierwszym semestrze w czwartej klasie) i ukończeniu szkoły zdobędziesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich; Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie musisz przystępować do matury;

14 Dlaczego zawody podzielono na kwalifikacje?
Będziesz mógł indywidulanie i elastycznie planować swoją ścieżkę najpierw kształcenia, a później kariery zawodowej poprzez tzw. „składanie z klocków” kwalifikacji zawodowych; Jako absolwent nie będziesz musiał być „przywiązany” do jednego zawodu, tylko w zależności od sytuacji na rynku pracy będziesz miał możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach;

15 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Od września 2013 r. w Sosnowcu nauka zawodów będzie odbywać się w dwóch dużych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

16 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU
z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 64 Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Zespół Szkół Ekonomicznych

17 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU
z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25 Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Usługowych Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­nego Zespół Szkół Mecha­niczno – Elek­trycz­nych Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych Zespół Szkół Architektoniczno- Budowlanych

18 Dlaczego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego?
W jednym miejscu będziesz mógł: Po gimnazjum - zdobyć zawód w technikach lub zasadniczych szkołach zawodowych; W przyszłości, jeśli będziesz chciał – możesz zmienić swój zawód zdobywając nowe kwalifikacje, kompetencje i umiejętności zawodowe w krótkich formach kursowych;

19 Kursy w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kursy kompetencji ogólnych Kursy umiejętności zawodowych Przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat.

20 „Centra zapewnią Ci planowanie i rozwój ścieżki edukacyjnej i zawodowej, możliwość przekwalifikowania się w zależności od potrzeb rynku pracy przez całe życie w jednym miejscu.”


Pobierz ppt "Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google