Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu."— Zapis prezentacji:

1 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

2 Gimnazjalisto, co dalej po gimnazjum? Poniżej przedstawiamy system kształcenia zawodowego w Polsce

3

4 Nauka trwa 3 lata; Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie ZSZ najczęściej zawody mają tylko jedną kwalifikację); Ponad 60% trzyletniej nauki obejmuje kształcenie praktyczne; Zasadnicza Szkoła Zawodowa

5 Będziesz się uczyć przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących; Kształcenie zawodowe będziesz zdobywał w nowocześnie wyposażonych pracowniach CKZiU; Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa) zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU; Zasadnicza Szkoła Zawodowa

6 W trakcie kształcenia będziesz zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w CKZiU. Jeden lub dwa – w zależności od liczby kwalifikacji; Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; Gdy uzyskasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; Zasadnicza Szkoła Zawodowa

7 Nauka w zawodzie fryzjer w ZSZ składa się z jednej kwalifikacji K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich; Po zdaniu egzaminu potwierdzającego tą kwalifikację, ukończeniu szkoły zdobędziesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer. Przykład zawód - fryzjer

8 Nauka w technikum trwa 4 lata; Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie technikum najczęściej zawody mają dwie lub trzy kwalifikacje); Kształcenie zawodowe będziesz zdobywał w dobrze wyposażonych pracowniach CKZiU; Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa) zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU; Technikum

9 Będziesz się uczyć nie tylko przedmiotów zawodowych, lecz również ogólnokształcących - na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przedmioty rozszerzone będą powiązane z Twoim przyszłym zawodem (np. w zawodzie technik logistyk przedmiotami rozszerzonymi powinny być matematyka i geografia); Technikum

10 Podobnie jak w ZSZ w trakcie nauki będziesz zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w CKZiU. Dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji; Pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikację możesz zdawać już w drugiej klasie, natomiast ostatni najpóźniej w pierwszym semestrze czwartej klasy (7 semestr); Technikum

11 Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; W czwartej klasie (8 semestr) przystępujesz do egzaminu maturalnego; Jeżeli nie uda Ci się zaliczyć którejś z kwalifikacji w ramach zawodu z przyczyn niezależnych od Ciebie, będziesz mógł ją uzupełnić później na kwalifikacyjnym kursie zawodowym; Możesz jednak przystąpić do matury i ukończyć szkołę; Technikum

12 Gdy uzyskasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; Posiadane przez Ciebie świadectwa kwalifikacyjne i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz. Technikum

13 Nauka w zawodzie technik usług fryzjerskich w technikum składa się z dwóch kwalifikacji K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz K2 – projektowanie fryzur; Po zdaniu egzaminu potwierdzającego pierwszą kwalifikację (pod koniec drugiej klasy) oraz drugą kwalifikację (w pierwszym semestrze w czwartej klasie) i ukończeniu szkoły zdobędziesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich; Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie musisz przystępować do matury; Przykład – zawód technik usług fryzjerskich

14 Będziesz mógł indywidulanie i elastycznie planować swoją ścieżkę najpierw kształcenia, a później kariery zawodowej poprzez tzw. składanie z klocków kwalifikacji zawodowych; Jako absolwent nie będziesz musiał być przywiązany do jednego zawodu, tylko w zależności od sytuacji na rynku pracy będziesz miał możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach; Dlaczego zawody podzielono na kwalifikacje?

15 Od września 2013 r. w Sosnowcu nauka zawodów będzie odbywać się w dwóch dużych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

16 Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Zespół Szkół Ekonomicznych

17 Zespół Szkół Technicznych Zespół Szkół Usługowych Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­nego Zespół Szkół Mecha­niczno – Elek­trycz­nych Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych Zespół Szkół Architektoniczno- Budowlanych

18 W jednym miejscu będziesz mógł: Po gimnazjum - zdobyć zawód w technikach lub zasadniczych szkołach zawodowych; W przyszłości, jeśli będziesz chciał – możesz zmienić swój zawód zdobywając nowe kwalifikacje, kompetencje i umiejętności zawodowe w krótkich formach kursowych; Dlaczego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego?

19 Kursy w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

20 Centra zapewnią Ci planowanie i rozwój ścieżki edukacyjnej i zawodowej, możliwość przekwalifikowania się w zależności od potrzeb rynku pracy przez całe życie w jednym miejscu.


Pobierz ppt "Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google