Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl Dokąd zmierzasz, uczniu? Uczeń na (edukacyjnych) rozstajach dróg Elżbieta Lesińska, Andrzej Kobylec 1

2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl Przychodzi Małgosia-Jaś do pedagoga, wychowawcy,rodzica… 2

3 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 3 …a pedagog, wychowawca, rodzic - doradza

4 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 4 Dokumenty, które powinniśmy znać, aby móc doradzić Kształcenie zawodowe-rozporządzenia MEN. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenie ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 20 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 24 lutego 2012 r.

5 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 5 Dokumenty, które powinniśmy znać, aby móc doradzić Kształcenie zawodowe-rozporządzenia MEN. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 21 czerwca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z dnia 16 lipca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, prowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych z dnia 14 września 2012r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 16 października 2012 r.

6 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 6 Dokumenty, które powinniśmy znać, aby móc doradzić Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Dlaczego to rozporządzenie jest dla nas ważne w kontekście pomocy w wyborze drogi kształcenia?

7 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 7 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Ponieważ z tego rozporządzenia dowiemy się przede wszystkim, jakie są: Nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich, zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Np. asystentka stomatologiczna (symbol cyfrowy zawodu 325101), to zawód należący do: jednej z 9 grup wielkich: technicy i inny średni personel, grupy dużej: średni personel do spraw zdrowia, grupy średniej: inny średni personel do spraw zdrowia.

8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 8 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

9 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 9 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – obszary kształcenia 1)A - administracyjno-usługowy; 2)B - budowlany; 3)E - elektryczno-elektroniczny; 4)M - mechaniczny i górniczo-hutniczy; 5)R - rolniczo-leśny z ochroną środowiska; 6)T - turystyczno-gastronomiczny; 7)Z - medyczno-społeczny; 8)S - artystyczny.

10 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 10 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Ponadto rozporządzenie stanowi o tym, że: od roku szkolnego 2012/2013 w niektórych zawodach, istniejących do tej pory, zaprzestaje się rekrutacji, a kształcenie w nich trwa do zakończenia cyklu kształcenia. Powstają nowe zawody i niekiedy taki zawód otrzymuje jedynie nową nazwę, czasem zaś powstaje z połączenia kilku zawodów. Inna ważna zmiana, to ostatni rok rekrutacji w technikach uzupełniających dla dorosłych.

11 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 11 Klasyfikacja zawodów Przykład 1: Był sobie rzeźnik-wędliniarz…

12 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 12 Klasyfikacja zawodów …a jest wędliniarz

13 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 13 Klasyfikacja zawodów Przykład 2: Był sobie monter sieci komunalnych…

14 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 14 Klasyfikacja zawodów …monter instalacji gazowych…

15 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 15 Klasyfikacja zawodów …oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych

16 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 16 Klasyfikacja zawodów …a jest (zupełnie nowy, atrakcyjny) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

17 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 17 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Z rozporządzenia dowiemy się również, jakie są: Typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, czteroletnie technikum oraz szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów.

18 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 18 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Przykład 1: Zawód technika geodety można zdobyć w technikum lub w 2-letniej szkole policealnej. Kształcenie w tym zawodzie nie będzie realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

19 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 19 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Przykład 2: Zawód kucharza można zdobyć w szkole zasadniczej

20 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 20 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Przykład 3: Zawód technika masażysty można zdobyć w 2-letniej szkole policealnej. Na poziomie technikum - wyłącznie dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Kształcenie w tym zawodzie nie będzie realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

21 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 21 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Przykład 4: Zawód technik transportu drogowego można zdobyć na poziomie szkoły policealnej. Wymagane jest prawo jazdy kat. B; kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone jest wyłącznie w formie stacjonarnej.

22 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 22 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Przykład 5: Technik pożarnictwa Kształcenie na poziomie szkoły policealnej

23 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 23 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie informuje także o tym, jakie są: Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (jedynie zawody szkolnictwa artystycznego nie mają wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie ). Możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

24 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 24 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Co oznacza pojęcie kwalifikacji zawodowej? Kwalifikacja w zawodzie, to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

25 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 25

26 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 26 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Jest to egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, jeśli został przeprowadzony w ramach jednej kwalifikacji.

27 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 27 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Skoro już poznaliśmy naszego montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, to na jego przykładzie popatrzmy na możliwości osiągnięcia tak wysokich kwalifikacji zawodowych.

28 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 28 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

29 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 29 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Kwalifikacje B.8 i B.9 można zdobyć: uczęszczając do 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej, kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe.

30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl Możliwości kształcenia zawodowego A jeżeli nasz monter zechce kształcić się dalej i osiągnąć wyższy poziom zawodowych umiejętności, czyli zdobyć tytuł technika ?

31 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 31 Możliwości kształcenia zawodowego Nasz monter powinien: uzupełnić wykształcenie ogólne w liceum ogólnokształcącym (rozpoczynając naukę od II klasy ), zdobyć kwalifikację określoną dla zawodu technik urządzeń sanitarnych.

32 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 32 Zależności między zawodami monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technik urządzeń sanitarnych

33 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 33 Zależności między zawodami monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technik urządzeń sanitarnych Kwalifikacje B.8 i B.9 w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z poziomu szkoły zasadniczej są więc bazowe także dla technika urządzeń sanitarnych. Kwalifikację B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych można zdobyć, kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe.

34 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl Możliwości kształcenia zawodowego W przypadku niektórych zawodów kwalifikacje bazowe z zawodu robotniczego stanowią podbudowę pod kilka zawodów technikalnych: np. kwalifikacja dla zawodu sprzedawca stanowi bazę dla technika handlowca i technika księgarstwa

35 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 35 Gdzie szukać informacji o zawodach http://www.koweziu.edu.pl – przewodnik po zawodach

36 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl 36 Gdzie szukać informacji o zawodach http://www.psz.praca.gov.pl – przewodnik po zawodach

37 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl Inne przydatne strony www: www.koweziu.edu.pl www.men.gov.pl www.oke.poznan.pl 37

38 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102 www.zcemip.szczecin.pl Dziękujemy za uwagę! Elżbieta Lesińska elesinska@o2.pl Andrzej Kobylec kobyleca@wp.plkobyleca@wp.pl Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie www.odn.zce.szczecinpl 38


Pobierz ppt "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.plwww.zcemip.szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google