Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, atrakcyjność i elastyczność kształcenia zawodowego Witold Woźniak Kraków, 21 marca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, atrakcyjność i elastyczność kształcenia zawodowego Witold Woźniak Kraków, 21 marca 2013."— Zapis prezentacji:

1 Jakość, atrakcyjność i elastyczność kształcenia zawodowego Witold Woźniak Kraków, 21 marca 2013

2 Struktura Obszary zmian Kontekst międzynarodowy Jakość i elastyczność kształcenia zawodowego Przykłady ścieżek kształcenia Rola doradztwa zawodowego Wsparcie ze strony KOWEZiU

3 Obszary zmian Klasyfikacja zawodów (nazwy zawodów, typy szkół ponadgimnazjalnych, nazwy kwalifikacji, możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie) Podstawa programowa (zadania zawodowe, efekty kształcenia, kompetencje personalne i społeczne, wykaz kwalifikacji i ich powiązań z zawodami i efektami kształcenia, podbudowa do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Ocenianie i egzaminowanie (warunki uzyskania dyplomu, tryb dopuszczania do egzaminu zawodowego, warunki i formy przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu, zasady dostosowywania warunków i form egzaminu zawodowego do rodzaju niepełnosprawności zdających, terminy egzaminów, warunki ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego, warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze) Kształcenie w formach pozaszkolnych (warunki, organizacja i tryb; KKZ, KUZ, KKO – potwierdzanie efektów; gdzie się kształcić)

4 Edukacja zawodowa w kontekście idei uczenia się przez całe życie Zasady LLL * Postawienie osoby w centrum polityki LLL (nie instytucja lub system) Otwarte podejście do kwalifikacji (podejście oparte na efektach uczenia się) Szerokie podejście do uczenia się (docenianie różnych form uczenia się) Uczenie się dotyczy wszystkich (tj. również osób pracujących, nieaktywnych zawodowo, seniorów, a także małych dzieci) Partnerstwo na rzecz LLL (współpraca wielu podmiotów) Ułatwianie dostępu do nowych ścieżek kariery Efektywne inwestowanie w uczenie się * Perspektywa uczenia się przez całe życie. Dokument strategiczny opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r. Projekt z dnia 4 lutego 2011 r.

5 Edukacja zawodowa a narzędzia polityki LLL (ERK i KRK) możliwość porównywania kwalifikacji (opisanych językiem efektów) mobilność edukacyjna i zawodowa kreowanie ścieżek kariery (elastyczność) integracja edukacji z rynkiem pracy bilansowanie kompetencji akumulacja i transfer osiągnięć/efektów

6 Elastyczność ścieżek kariery Kwalifikacje w zawodach wyodrębniono pod kątem rzeczywistych potrzeb pracodawców poprawy zatrudnialności absolwentów kształcenia zawodowego Umożliwia to kolekcjonowanie kwalifikacji: w obrębie zawodu (wspólne kwalifikacje dla poziomu zasadniczej szkoły zawodowej i technikum) w innych zawodach (kwalifikacji wspólnych dla zawodów zbliżonych nie trzeba ponownie potwierdzać)

7 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody trzykwalifikacyjne 72 zawody dwukwalifikacyjne 98 zawodów jednokwalifikacyjnych (7 zawodów z klasyfikacji to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji) …co daje łącznie 311 kwalifikacji. Oznacza to, że 59 kwalifikacji stanowią kwalifikacje wspólne dla kilku zawodów, co pozwala z kolei na wspomniane kolekcjonowanie kwalifikacji, tym samym większą elastyczność. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (oprócz kształcenia w danym typie/danych typach szkół) Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

8 Od elektromechanika do technika elektryka elektromechanik elektryk technik elektryk K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych K2: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych K3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

9 Technik technologii wyrobów skórzanych KaletnikKuśnierz Od … do technika technologii wyrobów skórzanych

10 Technik mechanik Ślusarz Mechanik- monter maszyn i urządzeń Operator obrabiarek skrawających Od … do technika mechanika

11 Technik technologii żywności CukiernikPiekarzWędliniarz Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Od … do technika technologii żywności

12 Wsparcie informacyjne dotyczące edukacji zawodowej

13

14 Doradztwo w procesie uczenia się Uczenie się formalneUczenie się pozaformalne i nieformalne Ocenianie – egzamin zewnętrzny Standard kwalifikacji (przewidywany efekt uczenia się, np. podstawa programowa) Dyplom lub inny dokument potwierdzający kwalifikację Rynek pracy Dalsze uczenie się Identyfikacja kompetencji Informacja i doradztwo edukacyjno- zawodowe, wsparcie Dokumentowanie efektów uczenia się/doświadczeń edukacyjnych Ocenianie efektów uczenia się Uczenie się uzupełniające Dokument potwierdzający efekty uczenia się nie stanowiące kwalifikacji Rynek pracy Informacja i doradztwo edukacyjno- zawodowe, wsparcie

15 Wsparcie doradcze dotyczące edukacji zawodowej

16

17

18 Inne propozycje KOWEZiU Podstawy programowe, plany i programy nauczania Wyszukiwarki Filmy informacyjno-promocyjne Platforma Edukacyjna KOWEZiU Informacja o doskonaleniu Wydawnictwa Edukator Zawodowy

19 Dziękuję i zapraszam na Tylko w 2012 roku ponad 1 mln odwiedzin 4 mln odsłon


Pobierz ppt "Jakość, atrakcyjność i elastyczność kształcenia zawodowego Witold Woźniak Kraków, 21 marca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google