Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA Edukacja a rynek pracy w Powiecie Gostyńskim 11 grudnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA Edukacja a rynek pracy w Powiecie Gostyńskim 11 grudnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA Edukacja a rynek pracy w Powiecie Gostyńskim 11 grudnia 2007r.

2 Spis zagadnień: instytucje wpływające na kształcenie szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Gostyńskim typy i specjalności dane statystyczne dotyczące tendencji kształcenia wyniki egzaminów zewnętrznych na tle OKE Poznań i kraju problemy szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gostyńskim

3 Szkoła Przedsiębiorcy Instytucje wpływające bezpośrednio i pośrednio na kształcenie: CKU SP i G OHP Rzemiosło Organ prowadzący MEN OKE Poznań

4 Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Gostyńskim: Powiat Gostyński ZSZ Gostyń ZSR Grabonóg ZSS Brzezie ZSOiZ Krobia ZSO Gostyń PPP Gostyń ZSOiZ Pogorzela

5 Typy szkół dla młodzieży: Typ SPdP LOLP T ZSZ

6 Typy szkół dla dorosłych: Typ LO ULO T ZSZ SP TU

7 Specjalności: dla młodzieży: technikum rolnicze/ogólnorolne hodowli koni żywienia i gosp. dom. technik ekonomista technik mechanik technik elektryk technik handlowiec technik logistyk technik informatyk technik ochrony środowiska liceum profilowane: ekonomiczno-administracyjny zasadnicza szkoła zawodowa: wielozawodowa rolnik

8 dla dorosłych: technikum rolnicze/ogólnorolny technik mechanik technik handlowiec żywienia i gosp. dom. technik technologii żywienia szkoła policealna technik BHP technik ekonomista technik informatyk technik agrobiznesu

9 Dane statystyczne dotyczące tendencji kształcenia Szkoły dla młodzieży:

10 Szkoły dla dorosłych:

11 Ogółem:

12

13 Dane w procentach dla młodzieży:

14 Dane w procentach dla dorosłych:

15 Dane w procentach ogółem:

16 Porównania kształcenie ogólne: 31,7% kształcenie profilowane: 1,9% kształcenie techniczne i zawodowe: 61,3% policealne: 5,5% W ostatnich latach nastąpiło odwrócenie tendencji korzystnych dla szkolnictwa zawodowego!!! Można mówić w przybliżeniu o proporcji 60 do 30 na korzyść kształcenia technicznego i zawodowego!!!

17 Wyniki egzaminów zewnętrznych na tle OKE Poznań i kraju w kształceniu ogólnym na poziomie egzaminu maturalnego w skali decylowej (wg Edukacyjnej Wartości Dodanej) szkoły lokują się na poziomie średnim i wysokim w kształceniu zawodowym wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe poziom zdawalności szkół lokuje się również na poziomie średnim i wysokim.

18 Problemy szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gostyńskim profesjonalne pracownie zawodowe (brak nowych technologii, prototypy maszyn – średnia wartość pracowni około 100 000 zł!!!) nowoczesne pomoce dydaktyczne kadra do nauczania przedmiotów teoretycznej nauki zawodów (istniejąca i oczekiwana) możliwość wdrażania nowych specjalności zawodowych (koszty, czas). współpraca z lokalnym środowiskiem gospodarczym kształcenie zawodowe w zakładach pracy a brak zatrudnienia absolwentów szkół. Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "DEBATA Edukacja a rynek pracy w Powiecie Gostyńskim 11 grudnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google